Εορτές 22 Απριλίου: Άγιος Νέαρχος Απόστολος Ναθαναήλ Ναθαναηλία Νεάρχη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης
1 Aedan
2 Cedd
3 Gerebernus
4 Gudwall
5 Gwenagwy
6 Secardos
7 Tanco
8 Tressan
9 Vulphy
10 Waccar
11 Waldalenus
12 Willibald
13 Wivina
14 Wulsin
15 Αββάς
16 Αβδαίος
17 Αβέρκιος
18 Άβιβος
19 Αβιμέλιχος
20 Αβούδιμος
21 Άβρα
22 Αβραάμ
26 Αβρίκιος
27 Άβυδος
28 Αβώ
29 Αγαθάγγελος
30 Αγάθαρχος
31 Αγάθη
32 Αγαθόδωρος
33 Αγαθόκλεια
34 Αγαθοκλής
35 Αγαθονίκη
36 Αγαθονίκης
37 Αγαθόπους
38 Αγάθων
39 Αγάπη
40 Αγάπης
41 Αγαπητός
42 Αγγίας
44 Αγίων Πάντων
45 Αγλαΐα
46 Αγνή
48 Αγρίππα
49 Αγρίππας
50 Αδαλβέρτος
51 Αδάμ
54 Αδαμνάνος
55 Αδελαΐς
56 Αδριανός
57 Αειθαλάς
58 Αερίας
59 Αέτιος
61 Αζάς
62 Αζάτ
63 Αζήσιος
64 Αθανασία
65 Αθανάσιος
66 Αθηνά
67 Αθηναγόρας
68 Αθηνογένης
69 Αθηνόδωρος
70 Αθρέ
71 Αίγλων
72 Αϊδανός
73 Αιδέσιος
75 Αιθήρ
76 Αικατερίνη
79 Αιμιλία
80 Αιμίλιος
81 Αίτνα
82 Ακάθιστη
83 Ακάκιος
85 Άκελος
86 Ακεψεής
87 Ακεψιμάς
88 Ακίνδυνος
89 Ακόλουθος
90 Ακρίβη
91 Ακύλα
92 Ακύλας
94 Άλαν
95 Αλβανός
96 Αλβέρτος
97 Αλβίνα
98 Αλεξάνδρα
99 Αλέξανδρος
102 Αλέξιος
103 Αλίκη
104 Αλκιβιάδης
105 Αλκίσων
106 Αλλάς
107 Αλμπέος
108 Αλπέγιος
109 Αλύπιος
110 Αλύσιος
111 Αλφαιεύς
112 Αλφειός
113 Αλχέλμος
114 Αλώνιος
115 Αμαλία
116 Αμάνδα
117 Άμανδος
119 Αμβρόσιος
120 Αμμιανός
121 Αμμούν
122 Αμπάν
123 Αμπλία
124 Αμπλίας
125 Αμφίλοχος
126 Αμφίων
127 Αμωναθάς
128 Ανανίας
129 Ανάξανδρος
130 Ανάξαρχος
131 Ανάργυρη
132 Ανάργυρος
133 Αναστάσιος
134 Ανατόλιος
135 Ανδρέας
136 Ανδριανός
137 Ανδρόμαχος
138 Ανδρόνικος
139 Ανδροπελαγία
140 Άνεκτος
141 Ανεμπόδιστος
143 Άνθας
144 Ανθή
145 Άνθιμος
146 Άνθος
147 Ανίκητος
148 Ανίνας
149 Άνιος
150 Άννα
152 Αννούβ
153 Ανσέλμος
154 Αντέρως
156 Αντιγόνη
157 Αντίγονος
158 Αντίπας
159 Αντίπατρος
160 Αντώνιος
161 Ανυσία
162 Ανύσιος
163 Ανώνυμος
164 Απελλής
166 Απία
167 Απίων
168 Απλοδώρα
169 Απολλιναρία
170 Απολλινάριος
171 Απόλλων
172 Απολλωνία
173 Απολλώνιος
174 Απόστολος
176 Απρίων
177 Άπφια
178 Αργυρά
179 Αρδαλίων
180 Αρέδιος
182 Αρέθων
183 Άρειος
184 Αρηβοΐα
185 Άρης
187 Αριάδνη
190 Αρίσταρχος
191 Αριστείδης
192 Αριστοβούλα
193 Αριστόβουλος
195 Αριστόνικος
196 Άριστος
197 Αρκάδιος
198 Αρμόδιος
199 Αρόα
200 Αρριανός
201 Αρσάκης
202 Αρσένιος
203 Αρτεμίδωρος
204 Αρτέμιος
205 Άρχιππος
206 Αρχοντίων
207 Ασάφιος
208 Ασινέθ
209 Άσιοτ
210 Ασκλάς
211 Ασκληπιάς
212 Ασκληπιοδότη
213 Ασκληπιός
214 Ασπασία
215 Ασσάντ
216 Αστείος
217 Αστερίων
218 Αστή
219 Ασχόλιος
220 Άτταλος
221 Αττικός
222 Άττος
223 Αύγουστος
224 Αύδακτος
225 Αυδάς
226 Αυδελλάς
227 Αυδιησούς
228 Αύκτος
229 Αυξέντιος
230 Αυξίβιος
231 Αυξουθένιος
232 Αύρα
233 Αυτονομία
234 Αυτόνομος
235 Αφθόνιος
237 Αφραάτης
238 Αφρικανός
240 Αφροδίτη
241 Αφρόδιτος
242 Αχαιμένης
243 Αχαιός
244 Αχιλλεύς
247 Άχμετ
248 Βαβύλας
249 Βάδιμος
250 Βαθούσης
251 Βάιατορ
252 Βάκχος
253 Βαλάντιος
254 Βαλδερούδη
255 Βαλεντίνα
256 Βαλεντίνος
257 Βαλέρια
258 Βαλέριος
259 Βαλσάμων
260 Βάνδος
261 Βάπτος
262 Βαραδάτος
263 Βαραχήσιος
264 Βαρβάρα
265 Βάρβαρος
266 Βαρθολομαίος
267 Βάρις
268 Βαρλαάμ
269 Βαρούχ
270 Βαρσαβάς
271 Βαρσανούφιος
273 Βαρτάν
274 Βαρυψαβάς
275 Βασιανός
277 Βασιλεία
278 Βασίλειος
280 Βασιλεύς
281 Βασίλισσα
282 Βάσσα
283 Βάσσας
284 Βαστράδα
285 Βατσέ
286 Βάτων
287 Βάχθισος
288 Βεάτος
289 Βεβαία
290 Βεδέας
291 Βενάνδιος
292 Βενάνδιος
293 Βένδιος
294 Βενδολίνος
295 Βενεδίκτη
296 Βενέδικτος
297 Βενέδιμος
298 Βενούστος
299 Βέρα
300 Βερεκούνδος
301 Βερενίκη
302 Βερενίκης
303 Βέρθα
304 Βερνάρδη
305 Βερνάρδος
306 Βετούριος
307 Βήδιος
308 Βήλη
309 Βήλων
310 Βήρος
311 Βήρυλλος
313 Βησσαρίων
314 Βηχιανός
317 Βιάνωρ
318 Βιασεσλάβος
319 Βιβιανή
320 Βιβιανός
322 Βίβος
323 Βιδζίν
324 Βιθυνός
325 Βικέντιος
326 Βίκτωρας
327 Βιλλιβρόρδος
328 Βιμποράδα
329 Βίνος
330 Βιργινία
331 Βιρίλα
332 Βιτάλης
333 Βιτύμιος
334 Βλαδιμήρα
335 Βλαδίμηρος
336 Βλαδισλάβος
337 Βλανδίνα
338 Βλάσιος
339 Βοδοάλδος
340 Βόηθος
341 Βολφγάγγος
342 Βονιφάτιος
343 Βόσβας
344 Βοστρύκιος
345 Βούγας
346 Βουκασίνος
347 Βουκολίων
348 Βούλγης
349 Βουλπιανός
350 Βούσιρις2
351 Βρένδα
352 Βρένδας
353 Βρετάνιος
354 Βρέφος
355 Βριθγουόλντος
356 Βρυαίνη
358 Βυζατινός
359 Βώρος
360 Γάια
361 Γάιος
362 Γαλατάς
363 Γαλάτεια
364 Γαλάτειος
365 Γαλατερούσα
366 Γαλήνη
367 Γάλικος
368 Γάλλος
369 Γαμαλιήλ
370 Γαυδέντιος
371 Γεδεών
372 Γέδιος
373 Γεϊθαζέτ
374 Γεϊθαζέτη
375 Γελάσιος
376 Γέμελος
377 Γεμίνος
378 Γενεβιέβη
379 Γενέθλιος
380 Γεννάδιος
381 Γεντήλιος
382 Γεράσιμος
383 Γερβάσιος
384 Γερμανός
385 Γερτρούδη
386 Γέρων
387 Γεώργιος
388 Γιάρετ
389 Γίγας
390 Γιολάντα
391 Γιόνας
392 Γιούι
393 Γκίλντας
394 Γλαφύρα
396 Γλίεβος
397 Γλυκέρα
398 Γλυκέριος
399 Γλύκων
400 Γοβδέλαος
401 Γοθαζάτ
402 Γόρασδος
403 Γοργόνα
404 Γοργόνος
405 Γόρδιος
406 Γότθος
407 Γουδελία
408 Γουιλφρέδος
409 Γουϊνιφρέδη
411 Γουϊνιφρέδης
412 Γουίρο
413 Γουολβούργα
414 Γουρίας
415 Γρατίων
416 Γραύς
417 Γρηγέντιος
418 Γρηγορία
419 Γρηγόριος
420 Γυναίκα
421 Δαβίδ
422 Δάδας
423 Δαλμάτιος
424 Δάμαρις
426 Δάμασος
427 Δαμιανός
428 Δάναβος
429 Δάναξ
430 Δανιήλ
431 Δαρεία
433 Δάσιος
434 Δαύκτος
435 Δεναχίς
436 Δεσιδέριος
437 Δημάρατος
438 Δημήτριος
439 Δήμιος
440 Δημοκλής
441 Δημόκριτος
442 Δήμος
443 Διάδοχος
444 Δίας
445 Δίδυμος
446 Δίκαιος
447 Διόδοτος
448 Διόδωρος
449 Διομήδης
450 Διόνυσος
451 Διόσκουρος
452 Δίων
453 Διώνη
454 Δομετία
455 Δομέτιος
456 Δομηνίκη
457 Δομήνικος
458 Δόμνα
459 Δομνάς
460 Δόμνος
462 Δόναγος
463 Δονάλδος
464 Δονάτος
465 Δορκάς
466 Δορυμέδων
467 Δοσάς
468 Δούκας
469 Δούλη
470 Δούλος
471 Δουνστάνος
472 Δράκων
473 Δροσίς
474 Δροστάν
475 Δύμφνα
477 Δυφρίγος
478 Δωδώνη
479 Δωροθέα
481 Δωρόθεος
482 Δωσιθέα
483 Δωσίθεος
484 Εάσιος
485 Εάτα
486 Εβόρη
487 Εβόρης
488 Έβρος
489 Εγκυμονούσα
490 Εδμόνδος
491 Εδουάρδος
492 Εδουίνος
493 Εθελβούργη
494 Εθελγουάλδος
495 Εθελδρέδη
496 Εθελμπέρτος
498 Εικασία
499 Εϊλιανός
500 Ειρηναίος
501 Ειρήναρχος
502 Ειρήνη
504 Έκδικος
506 Έκτωρ
507 Ελάππας
508 Ελάσιππος
509 Ελβίρα
510 Ελεήστρια
511 Ελένη
513 Έλενος
514 Ελεόνωρος
515 Ελέσα
516 Ελευθέριος
517 Ελικωνίς
518 Ελισαβάν
519 Ελισάβετ
520 Ελλάδιος
521 Ελπίδα
522 Ελπιδηφόρος
523 Έλπίδιος
524 Ελπιδοφόρος
526 Ελπινίκη
527 Ελύμας
528 Εμμέλεια
530 Έμπα
531 Ενναθά
532 Ενόη
533 Ενόης
534 Εντβέρτος
535 Εντίθ
536 Εξακουστή
537 Εξακουστός
538 Εξπέδιτος
539 Έπαινος
540 Επαμεινώνδας
541 Επαφρόδιτος
542 Επίκτητος
543 Επίμαχος
544 Επιστήμη
546 Επιτάκιος
547 Επιφάνιος
548 Επίχαρις
549 Επούλων
550 Ερασμία
551 Έρασμος
552 Έραστος
553 Ερατώ
554 Ερεννία
555 Ερκονγουάλδος
556 Ερμαίος
557 Ερμείας
558 Ερμελίντα
559 Ερμηνεία
560 Ερμής
561 Ερμινίγγελδος
562 Ερμιόνη
563 Έρμιππος
564 Ερμογένης
565 Ερμοκράτης
566 Ερμόλαος
567 Ερμύλος
569 Ερνέστος
570 Ερρίκος
571 Έρση
572 Ερχάρδος
573 Έρωτας
574 Ερωτηίς
575 Έσπερος
576 Ετεοκλής
577 Έτνα
578 Εύα
579 Ευάγγελος
580 Εύαγρος
581 Ευανθία
582 Ευάρεστος
583 Εύβιος
584 Εύβουλη
585 Εύβουλος
586 Ευγένης
587 Εύγραφος
588 Ευδαίμων
589 Εύδικος
590 Ευδοκία
591 Ευδόκιμος
592 Ευδοξία
593 Εύδοξος
594 Ευέλπιστος
595 Ευήθιος
596 Ευθαλία
597 Ευθασία
598 Ευθύμιος
599 Ευϊλάσιος
600 Ευκαρπίων
601 Εύκλεος
602 Ευκράτης
603 Ευλαλία
604 Ευλάλιος
605 Ευλαμπία
607 Ευλάμπιος
608 Ευλόγιος
609 Ευμένης
610 Ευνίκη
611 Ευνοϊκός
613 Ευνούχος
614 Ευξίθεος
615 Ευξίφιος
616 Ευοδία
617 Εύοδος
618 Εύπλοιος
619 Εύπορος
620 Ευπραξία
621 Ευπρέπειος
622 Εύρετη
623 Εύρετος
624 Ευσεβία
625 Ευσέβιος
626 Ευσθένιος
627 Ευσίγνιος
628 Ευστάθιος
629 Εύσταχυς
630 Ευστολία
631 Ευστόλιος
632 Ευστόργιος
633 Ευστοχία
634 Ευστόχιος
635 Ευστρατία
636 Ευστράτιος
637 Ευσχήμων
638 Ευτέξιος
639 Ευτέρπη
640 Ευτροπία
641 Ευτρόπιος
642 Ευτύχης
643 Ευτυχία
644 Εύφημη
645 Εύφημος
646 Ευφρασία
647 Ευφράσιος
648 Ευφροσύνη
649 Εύφρων
650 Ευψύχιος
651 Εφήβιος
652 Εφραίμ
653 Ζαΐρα
654 Ζακχαίος
656 Ζανιθάς
657 Ζαρουαντίνης
658 Ζαφείριος
659 Ζαχαρίας
660 Ζεβινάς
661 Ζένας
662 Ζεφερίνο
663 Ζηναΐς
664 Ζηνοβία
666 Ζήνων
667 Ζήσιμος
668 Ζυγμούνδος
669 Ζωή
670 Ζώης
671 Ζωίλος
672 Ζώσιμος
674 Ζωτικός
675 Ηγάθραξ
676 Ηλίας
677 Ηλιόδωρος
678 Ηλιού
679 Ηλιόφωτος
680 Ηρακλείδης
681 Ηρακλείμων
682 Ηρακλής
683 Ηρώδης
684 Ήρων
685 Ησαΐας
686 Ησαύ
687 Ησκόος
688 Ησύχιος
689 Ήφαιστος
690 Θαδδαίος
691 Θαθουήλ
692 Θαλάσσιος
693 Θάλεια
695 Θαλής
696 Θαλλελαίος
697 Θαυμάσιος
698 Θαυμαστός
699 Θέα
700 Θεαγώνη
701 Θεαγώνης
702 Θεανώ
703 Θεΐων
704 Θεμέλιος
705 Θεμισταγόρας
706 Θεμιστοκλής
707 Θεογένης
708 Θεόγνις
709 Θεογνώσιος
710 Θεοδεμίρος
711 Θεοδιχίλδη
712 Θεοδοσία
713 Θεοδόσιος
714 Θεοδότη
715 Θεόδοτος
716 Θεοδούλη
717 Θεόδουλος
719 Θεοδώρα
720 Θεόδωρος
721 Θεόειδος
722 Θεόκλεια
723 Θεόκλειος
724 Θεόκλητη
725 Θεόκλητος
726 Θεοκτίστη
727 Θεόκτιστος
728 Θεολήπτη
729 Θεολόγος
730 Θεονόη
731 Θέονταρτ
732 Θεονύμφη
733 Θεόπεμπτος
734 Θεοπίστη
735 Θεόπιστος
736 Θεοπρεπής
737 Θεόπροβος
738 Θεοσέβεια
739 Θεοσέβειος
740 Θεόσεβρος
741 Θεοσκέπαστη
742 Θεοστήρικτος
743 Θεόστιχος
744 Θεότεκνος
745 Θεοτίμη
746 Θεότιμος
747 Θεοτόνιος
748 Θεοφάνη
749 Θεοφάνης
750 Θεοφίλη
751 Θεόφιλος
752 Θεόφραστος
753 Θεοφύλακτος
754 Θεοχάρης
755 Θεοχαρία
756 Θεράπων
757 Θεριναίος
758 Θέρμων
759 Θεσπέσιος
760 Θεσσαλονίκη
762 Θέων
763 Θεώνη
764 Θηρεσία
765 Θηριανός
766 Θρασέας
767 Θύρσος
768 Θωμαΐς
769 Θωμάς
770 Ία
771 Ίακχος
772 Ιάκωβος
773 Ιάμβλιχος
774 Ιανουάριος
775 Ιάς
776 Ιάσων
779 Ιβιστίων
780 Ιγνάτιος
782 Ιέραξ
783 Ιέρεια
784 Ιερεμίας
785 Ιερόθεος
786 Ιέρων
787 Ιερώνυμος
788 Ιησούς
790 Ιλαρία
791 Ιλαρίων
792 Ιλλύριος
793 Ιλτούδος
794 Ινγενιανή
795 Ίνδης
796 Ιννάς
797 Ιννοκέντιος
798 Ιορδάνης
799 Ιουβενάλιος
800 Ιουβεντίνος
801 Ιουλία
802 Ιούλιος
803 Ιουνία
804 Ιούστα
806 Ιούστος
807 Ισαάκ
808 Ισέ
809 Ισιδώρα
810 Ισίδωρος
811 Ισμαήλ
812 Ίσχυς
813 Ίτα
814 Ιφιγένεια
816 Ιωακείμ
817 Ιωάννα
818 Ιωάννης
819 Ιωαννίκιος
820 Ιωάσαφ
821 Ίωνας
822 Ιωράμ
823 Ιωσίας
824 Καθβέργη
825 Καικιλία
827 Καικίλιος
828 Καιράλιος
829 Καίσαρ
830 Καισαρεία
831 Καλανδίων
834 Καλάνος
835 Καλλινίκη
836 Καλλίνικος
837 Καλλιόπη
839 Καλλιόπιος
841 Καλλιρόη
842 Καλλίς
843 Καλλισθένη
844 Καλλίστη
845 Κάλλιστος
846 Καλλίστρατος
847 Καλλίτοκος
848 Καλλιτροπία
849 Καλοδότη
850 Κάναλα
851 Κάνδιδα
852 Κάνδιδος
854 Κανίδιος
855 Κάντοκ
856 Καπιτωλίνη
857 Καπίτων
858 Καραντόκιος
859 Καρίων
860 Κάρολος
861 Καρπάσιος
862 Κάρπος
863 Καρτέγιος
864 Καρτέρων
865 Κασδόα
866 Κάσδοος
867 Κάσσιος
868 Καστάλιος
869 Καστίνος
870 Κάστος
871 Καστούλα
872 Κάστουλος
873 Καστρίκιος
874 Κάστωρ
875 Καττίδιος
876 Καττύιος
877 Κάτων
878 Κέβιν
879 Κέλερ
880 Κελεστίνος
881 Κέλσος
882 Κενδέας
883 Κένεθ
884 Κενσουρίνος
885 Κεντιγκέρνος
886 Κεντυρίων
887 Κέολγουλφ
888 Κέρκος
889 Κέρκυρα
890 Κήρυκος
891 Κηφάς
892 Κιαράν
893 Κλάρα
894 Κλάρας
895 Κλαύδια
896 Κλειώ
897 Κλέλια
898 Κλεονίκη
899 Κλεόνικος
900 Κλεόπας
901 Κλεοπάτρα
902 Κλημεντία
903 Κλημέντιος
904 Κόδρος
905 Κολμαν
906 Κολούμβα
908 Κομάσιος
909 Κομγάλιος
910 Κομνηνός
911 Κόνων
912 Κοπρεύς
913 Κοραλία
914 Κορεμνών
915 Κόρη
916 Κορίλα
917 Κορνήλιος
918 Κορωνός
919 Κοσμάς
920 Κουάρτος
921 Κουαρτοσίλλας
922 Κουθβέρτος
923 Κουϊνίδιος
924 Κουίντος
925 Κουρνούτας
926 Κουταλάρης
927 Κρατερός
928 Κρήσκων
929 Κρίσπος
930 Κρόνος
931 Κύμινος
932 Κύνθια
933 Κυπρίλλα
934 Κυπρος
935 Κύρα
936 Κυράννα
937 Κυράτσω
938 Κυριαίνα
939 Κυριακή
940 Κυριάκος
941 Κύριλλος
942 Κυρίνιος
943 Κύριος
946 Κυρμιδώλης
947 Κύρος
948 Κωνσταντίνα
949 Κωνσταντίνος
950 Λάζαρος
951 Λαϊόβα
952 Λαιτήσια
953 Λαμπαδός
954 Λαοδίκης
955 Λατομίτισσα
956 Λαυρέντιος
957 Λέα
958 Λέανδρος
959 Λεονάρδος
960 Λεοντεύς
962 Λεοντόκαρδος
963 Λεπτία
964 Λεύκιος
965 Λεωκρίτη
966 Λέων
967 Λεωνίδα
968 Λεωνίδας
969 Λεωντίνη
970 Λιβέριος
971 Λιβύη
972 Λίμνος
973 Λίνος
974 Λογγίνος
975 Λοΐζος
976 Λολλίων
977 Λουκία
978 Λουντμίλα
979 Λούπων
980 Λυγερή
981 Λυδία
982 Λυκάριος
983 Λυκίας
984 Λυσίμαχος
986 Λώτος
987 Μαβριανός
988 Μαγδαληνή
989 Μαγκλόριος
990 Μάγος
991 Μαϊδούλφος
992 Μάιρος
993 Μαΐωρ
994 Μακαρεύς
995 Μάκαρις
996 Μακεδών
997 Μάκρις
998 Μακρόβιος
999 Μαλάχ
1000 Μαλαχίας
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία