Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
Ξενικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Gerebernus
4 Gwenagwy
5 Secardos
6 Tanco
7 Tressan
8 Vulphy
9 Waccar
10 Waldalenus
11 Wilgefortis
12 Willibald
13 Wulmar
14 Wulsin
15 Αβακούμ
16 Αβακουμία
17 Αβαρίνη
18 Αβαρίνος
19 Αββαδών
20 Αββάς
21 Αβδαίος
22 Αβδιήλ
23 Αβδιηλία
24 Αβδιού
26 Άβελ
27 Αβελβούλ
28 Αβερρόη
29 Αβερρόης
30 Αβέρωφ
31 Αβεσσαλώμ
32 Αβιάδ
33 Αβιάθα
34 Αβιάθαρ
35 Άβιβα
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβινιόν
40 Αβουδήμη
41 Αβρααμία
42 Άβραμ
43 Αβώ
44 Αγγίας
46 Αγγλία
47 Αγιούπα
48 Αγρικόλα
49 Αγρικόλας
50 Αδαλβέρτος
51 Αδαμνάνη
52 Αδαμνάνος
53 Αδελαΐς
54 Άδης
55 Αδόλφος
56 Αδριανή
57 Αδριανός
58 Αζαρία
59 Αζάτ
60 Αζήσιος
61 Αθρέ
62 Αϊδανή
63 Αϊδανός
64 Αίθαν
65 Αιλία
66 Αιμιλία
67 Αιμίλιος
68 Άϊντα
69 Αϊρένα
70 Ακέλεια
71 Άκελος
72 Ακεψεή
73 Ακεψεής
74 Ακύλα
75 Αλαμάνος
76 Άλαν
77 Αλάνα
78 Αλβανή
79 Αλβανός
80 Αλβέρτα
81 Αλβέρτος
82 Αλβίνα
83 Αλβίνος
84 Αλδχέλμος
85 Αλεγρία
86 Αλεμίνα
87 Αλένα
88 Αλίκη
89 Άλικος
90 Αλίντα
91 Άλισον
92 Αλλάς
93 Αλμπέος
94 Αλμπέρτος
95 Αλοίσιος
96 Αλουίζος
97 Αλπέγιος
98 Αλτίνα
99 Αλτίνος
100 Αλυόνα
101 Αλφαιεύς
102 Αλφόνς
103 Αλφρέδος
104 Αμαλία
105 Αμανατία
106 Αμανάτιος
107 Αμάνδα
108 Άμανδος
110 Αμαστρίνη
111 Αμαστρίνος
112 Αμέρικος
113 Αμμούν
114 Αμμουνία
115 Αμπάν
116 Αμπλία
117 Αμπλίας
118 Αμωναθάς
119 Αμώς
120 Ανάγκη
121 Ανανί
122 Ανανία
123 Ανανίας
124 Άνβη
125 Ανδριανή
126 Ανδριανός
127 Ανίτα
128 Ανμαρί
129 Άννα
131 Ανναγκρέυς
132 Ανναμπέλα
133 Άννας
134 Αννίβα
135 Αννίβας
136 Ανουτσιάτα
137 Ανουτσιάτης
138 Ανσέλμος
139 Αντρανίκ
140 Αντωνίσκη
141 Αντωνίσκος
142 Απρίων
143 Άπφια
144 Απφίας
145 Αραβέλλα
146 Αράμ
147 Αρβανίτης
148 Αρεδία
149 Αρέδιος
151 Αρθούρος
152 Αριέτα
153 Αριέτος
154 Αρόα
155 Αρσάκη
156 Αρσάκης
157 Αρφαξάδ
158 Ασήρ
159 Ασινέθ
160 Άσιοτ
161 Ασκλά
162 Ασκλάς
163 Ασμοδαίος
164 Ασσάντ
165 Αστή
166 Αστός
167 Ατζουλέτα
168 Αυγούστα
169 Αύγουστος
170 Αυδελλάς
171 Αυδιησούς
172 Αύκτα
173 Αφραάτη
174 Αφραάτης
175 Αφρικάνα
176 Αφρικανός
178 Αχάζ
179 Αχαιμένη
180 Αχαιμένης
181 Αχιά
182 Άχμετ
183 Βαβύλα
184 Βάδιμη
185 Βάδιμος
186 Βαθούσης
187 Βάιατορ
188 Βαλδερούδη
189 Βαλδερούδης
190 Βαλεντίνα
191 Βαλεντίνος
192 Βαλέριος
193 Βαλσαμία
194 Βαλτάσαρ
195 Βάμβαξ
196 Βάνδα
197 Βάνδος
198 Βανέσσα
200 Βαραδάτη
201 Βαραδάτος
202 Βαραχησία
203 Βαραχήσιος
204 Βαρδάρης
205 Βαρδαρία
206 Βαρθολομαία
207 Βαρθολομαίος
208 Βάρις
209 Βαρλαάμ
210 Βαρνάβα
211 Βαρούχ
212 Βαρουχία
213 Βαρραβάς
214 Βαρσαβάς
215 Βαρσαβία
216 Βαρσανουφία
217 Βαρσανούφιος
219 Βάρσια
220 Βαρσοβία
221 Βαρτάν
222 Βαστράδα
223 Βαστράδας
224 Βατσέ
225 Βάτων
226 Βάχθιση
227 Βάχθισος
228 Βεάτα
229 Βεάτος
230 Βεατρίκη
231 Βεατρίκιος
232 Βεδέα
233 Βεδέας
234 Βελίκα
235 Βελούδος
236 Βενανδία
237 Βενανδία
238 Βενάνδιος
239 Βενάνδιος
240 Βενδολίνη
241 Βενδολίνος
242 Βενεδίκτη
243 Βενέδικτος
244 Βενέδιμος
245 Βενετία
246 Βενέτιος
247 Βενετός
248 Βενιάμη
249 Βενούστα
250 Βενούστος
251 Βέρα
252 Βερβούργα
253 Βερβούργος
254 Βερεκούνδα
255 Βερεκούνδος
256 Βέρθα
257 Βέρθος
258 Βερνάρδη
259 Βερνάρδος
260 Βέρνης
261 Βέρος
262 Βερτράνδη
263 Βερτράνδος
264 Βετουρία
265 Βετούριος
266 Βηδία
267 Βήδιος
268 Βηθεσδά
269 Βήρα
270 Βήρος
271 Βήρυλλος
273 Βησσαρία
274 Βησσαρίων
275 Βιάγκα
276 Βιασεσλάβα
277 Βιασεσλάβος
278 Βιβή
279 Βιβιανή
280 Βιβιανός
282 Βίβος
283 Βιδζίν
284 Βικέντια
285 Βικέντιος
286 Βίκτωρας
287 Βικτώρια
288 Βιλελμίνη
289 Βιλλιβρόρδος
290 Βίλμα
291 Βίλντα
292 Βίλντε
293 Βιμποράδα
294 Βίνος
295 Βιόλα
296 Βιολάνθη
297 Βιολάνθης
298 Βιολέτα
299 Βιολετής
300 Βιργιλία
301 Βιργίλιος
302 Βιργινία
303 Βιργίνιος
304 Βιρίλα
305 Βιτιμία
306 Βιτύμιος
307 Βιτώριος
308 Βλαδιμήρα
309 Βλαδίμηρος
310 Βλαδισλάβα
311 Βλαδισλάβος
312 Βλαίσα
313 Βλαίσος
314 Βλάμης
315 Βλανδίνα
316 Βλανδίνος
317 Βλασία
318 Βοδοάλδος
319 Βολφγάγγος
320 Βονιφατία
321 Βονιφάτιος
322 Βοόζ
323 Βόσβα
324 Βόσβας
325 Βούγα
326 Βούγας
327 Βουκασίνη
328 Βουκασίνος
329 Βούλγη
330 Βούλγης
331 Βουλπιανός
332 Βρένδα
333 Βρένδας
334 Βρετάνη
335 Βρετάνιος
336 Βριθγουόλντος
337 Βρούτος
338 Βρυώνη
339 Βρυώνης
340 Βύρων
343 Γαβριηλία
344 Γαία
345 Γάια
346 Γάιος
347 Γαϊτάνη
348 Γαϊτάνος
349 Γαλάντης
350 Γαλιλαία
351 Γαλιλαίος
352 Γάλλα
353 Γάλλος
354 Γαμαλιήλ
355 Γαρδία
356 Γαυδεντία
357 Γαυδέντιος
358 Γεδεούσα
359 Γεδεών
360 Γέδιος
361 Γεϊθαζέτ
362 Γεϊθαζέτη
363 Γεμέλα
364 Γέμελος
365 Γενεβιέβη
366 Γενεύη
367 Γενεύης
368 Γένουα
369 Γεντηλία
370 Γεντήλιος
371 Γερβασία
372 Γερβάσιος
373 Γερμάνα
374 Γερμανός
375 Γερτρούδη
376 Γερτρούδος
377 Γεσθημανή
378 Γιάρετ
379 Γιασεμής
380 Γιεσάκ
381 Γιεσακία
382 Γιολάντα
383 Γιόνα
384 Γιόνας
385 Γιούι
386 Γκαμπριέλα
387 Γκασπάρ
388 Γκιζέλα
389 Γκίκας
390 Γκίλντας
391 Γκιούλα
392 Γκράτσια
393 Γλίεβος
394 Γοβδέλαος
395 Γοβδέλια
396 Γοθαζάτ
397 Γολιάθης
398 Γολινδούχ
399 Γοράσδη
400 Γόρασδος
401 Γοτθία
402 Γότθος
403 Γουδελία
404 Γουιλφρέδη
405 Γουιλφρέδος
406 Γουϊνιφρέδη
408 Γουϊνιφρέδης
409 Γουίρο
410 Γουλιέλμη
411 Γουλιέλμος
412 Γουολβούργα
413 Γουολβούργος
414 Γουρία
415 Γουρίας
416 Γραική
417 Γραικός
418 Γρατία
419 Γρατίων
420 Δαβάκη
421 Δαβάκης
422 Δαβίδ
423 Δαβιδία
424 Δάδας
425 Δαλματία
427 Δαλμάτιος
428 Δαν
429 Δάναβη
430 Δάναβος
431 Δανιήλ
432 Δάντης
433 Δαρεία
435 Δαρείος
436 Δαύκτη
437 Δαύκτος
438 Δεβόρα
439 Δεβοσέτος
440 Δείνα
441 Δεισδαιμόνα
442 Δεναχίς
443 Δέρβης
444 Δεσιδέρια
445 Δεσιδέριος
446 Διάνα
447 Διγνόρα
448 Διγνόρος
449 Δολώρα
450 Δολώρος
451 Δομετία
452 Δομέτιος
453 Δομηνίκη
454 Δομήνικος
455 Δόμνα
456 Δομνάς
457 Δόμνος
459 Δονάγη
460 Δόναγος
461 Δονάλδη
462 Δονάλδος
463 Δονάτα
464 Δόσα
465 Δοσάς
466 Δούκας
467 Δούκισσα
468 Δουνστάνος
469 Δροστάν
470 Δύμφνα
472 Δυράνδη
473 Δύρανδος
474 Δυφρίγη
475 Δυφρίγος
476 Εασία
477 Εάσιος
478 Εάτα
479 Εβελίνα
480 Εβελίνος
481 Εβεντία
482 Εβέντιος
483 Έβερ
484 Εβόρη
485 Εβόρης
486 Εγνατία
487 Εγνάτιος
488 Εδμόνδη
489 Εδμόνδος
490 Εδουάρδα
491 Εδουάρδος
492 Εδουίνη
493 Εδουίνος
494 Εδφρίθη
495 Εδφρίθος
496 Εζεκίας
497 Εθελβούργη
498 Εθελγουάλδος
499 Εθελδρέδη
500 Εθελμπέρτα
501 Εθελμπέρτος
503 Εϊλιανή
504 Εϊλιανός
505 Έιμαν
506 Ελάππας
507 Ελβίνα
508 Ελβίνος
509 Ελβίρα
510 Ελβίρος
511 Ελεάζαρ
512 Ελεαζαρία
513 Ελεονώρα
514 Ελεόνωρος
515 Ελισαβάν
516 Ελισάβετ
517 Ελισσαία
518 Ελισσαίος
519 Ελμίρα
520 Ελφρίδα
521 Εμμανουήλ
522 Έμπα
523 Έμπε
524 Ενναθά
525 Ενναθάς
526 Ενόη
527 Ενόης
528 Εντβέρτα
529 Εντβέρτος
530 Εντίθ
531 Ενώς
532 Ενώχ
533 Εξπεδίτη
534 Εξπέδιτος
535 Επιτάκιος
536 Επούλη
537 Επούλων
538 Εράλδα
539 Ερεννία
540 Ερέννιος
541 Ερκονγουάλδη
542 Ερκονγουάλδος
543 Ερμελίντα
544 Ερμινίγγελδος
545 Ερμυλία
546 Ερμύλος
548 Ερνέστα
549 Ερνέστος
550 Ερντογάν
551 Ερριέτα
552 Ερρίκα
553 Ερρίκος
554 Ερχάρδος
555 Εσθήρ
556 Εσμεράλδα
557 Εσμεράλδος
558 Εστέλλα
559 Έτνα
560 Εύα
561 Ευγέων
562 Ευδαμίδας
563 Ευδάμιππος
564 Ευσίγνια
565 Ευσίγνιος
566 Εφραίμ
567 Εφραιμία
568 Ζαβουλών
569 Ζαϊμης
570 Ζαΐρα
571 Ζακελίνα
572 Ζακχαία
573 Ζακχαίος
575 Ζαμπέτας
576 Ζανιθά
577 Ζανιθάς
578 Ζαννέτα
579 Ζαννέτος
580 Ζαρίφης
581 Ζαρίφισσα
582 Ζαρουαντίνη
583 Ζαρουαντίνης
584 Ζαχαρίας
585 Ζεβεδαίος
586 Ζεβινά
587 Ζεβινάς
588 Ζεύς
589 Ζεφερίνο
590 Ζίνια
591 Ζίνιος
592 Ζνεζιάνα
593 Ζοζεφίνα
594 Ζουμπουλία
595 Ζοφιήλ
596 Ζυγμούνδη
597 Ζυγμούνδος
598 Ζωζέφ
599 Ζώρζ
600 Ζωρζέττα
601 Ζωροάστρης
602 Ηγάθραξ
603 Ηλιάς
604 Ηλιού
605 Ηρ
606 Ήρα
607 Ηρακλείμουσα
608 Ηρακλείμων
609 Ηρακλής
610 Ησαΐα
611 Ησαΐας
612 Ησαύ
613 Ησκόος
614 Θαδδαίος
615 Θαθουήλ
616 Θαθουηλία
617 Θαμπελίνα
618 Θαμπελίνος
619 Θαρρά
620 Θεκεμίνα
621 Θέλμα
622 Θεοδεμίρα
623 Θεοδεμίρος
624 Θεοδιχίλδη
625 Θέονταρτ
626 Θεοτόνιος
627 Θωμαΐς
628 Θωμάς
629 Ιάγος
630 Ιακωβία
631 Ιάκωβος
632 Ιάμβλιχος
633 Ιανή
634 Ιανός
635 Ιανουαρία
636 Ιανουάριος
637 Ιάρεδ
638 Ιαφέθ
639 Ιβάν
640 Ιβελίνα
641 Ιβιστίων
642 Ιβιστιώνη
643 Ιγνατία
644 Ιγνάτιος
646 Ιεζάβελ
647 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
648 Ιερεμίας
649 Ιερουσαλήμ
650 Ιησούς
652 Ιήσουσα
653 Ίλια
654 Ιλίαν
655 Ιλίνα
656 Ίλιος
657 Ιλτούδη
658 Ιλτούδος
659 Ινγενιανή
660 Ινγενιανός
661 Ίνδης
662 Ινδίς
663 Ιννοκέντια
664 Ιοβάν
665 Ιορδάνα
666 Ιορδάνης
667 Ιουβενάλια
668 Ιουβενάλιος
669 Ιουβεντίνη
670 Ιούδα
671 Ιούδας
672 Ιούλιος
673 Ιουνία
674 Ιουνίας
675 Ιούστα
677 Ιούστος
678 Ισαακία
679 Ισαβέλλα
680 Ισέ
681 Ισμαήλ
682 Ισμαηλία
683 Ισραήλ
684 Ιωακείμ
685 Ιωακειμία
686 Ιωάννα
687 Ιωάννης
688 Ιωάσαφ
689 Ιωασαφίνα
690 Ιώβ
691 Ιωβία
692 Ιωήλ
693 Ιωνάθαν
694 Ίωνας
695 Ιωράμ
696 Ιωσαφάτ
697 Ιωσήφ
698 Ιωσηφίνα
699 Ιωσίας
700 Καθβέργη
701 Καθρίν
702 Κάι
703 Καϊάφας
704 Καικιλία
706 Καικίλιος
707 Καϊνάν
708 Καισαρεία
709 Καλανδίων
712 Κάλανη
713 Καλάνος
714 Καμέλια
715 Καμέλιος
716 Καμουήλ
717 Κάνδιδα
718 Κάνδιδος
720 Κανιδία
721 Κανίδιος
722 Κάντοκ
723 Καπίτη
724 Καπιτωλίνη
725 Καπίτων
726 Καραντόκια
727 Καραντόκιος
728 Καρλομάγνος
729 Κάρμεν
730 Καρόλα
731 Καρολίνα
732 Κάρολος
733 Καρτέγιος
734 Κασδόα
735 Κάσδοος
736 Καστιήλ
737 Καστιηλία
738 Καστίνη
739 Καστίνος
740 Καστούλα
741 Κάστουλος
742 Κάτα
743 Κατόλια
744 Κατόλιος
745 Καττιδία
746 Καττίδιος
747 Καττύιος
748 Κάτων
749 Κέβιν
750 Κεβόρκ
751 Κέλερ
752 Κελεστίνη
753 Κελεστίνος
754 Κενδέα
755 Κενδέας
756 Κένεθ
757 Κενσουρίνος
758 Κεντιγκέρνος
759 Κεντυρία
760 Κέολγουλφ
761 Κέρρη
762 Κηγόρη
763 Κήγορος
764 Κηφά
765 Κηφάς
766 Κιάρα
767 Κιαράν
768 Κλαούντια
769 Κλάρα
770 Κλάρας
771 Κλαύδια
772 Κλαύδιος
773 Κλέλια
774 Κλέλιος
775 Κοκκώνα
776 Κολμαν
777 Κολούμβα
779 Κομασία
780 Κομάσιος
781 Κομγαλία
782 Κομγάλιος
783 Κοντσέτα
784 Κορεμνών
785 Κουάρτα
786 Κουάρτος
787 Κουαρτοσίλλα
788 Κουαρτοσίλλας
789 Κουθβέρτα
790 Κουθβέρτος
791 Κουϊνίδια
792 Κουϊνίδιος
793 Κουίντα
794 Κουίντος
795 Κουρνούτας
796 Κουρνουτία
797 Κούρτια
798 Κούρτιος
799 Κρήσκη
800 Κρήσκων
801 Κρίσπα
802 Κρίσπος
803 Κρίστι
804 Κύμινος
805 Κυπρίλλα
806 Κύπριλλος
807 Κύρα
808 Κυρίνια
809 Κυρίνιος
810 Κυρμιδώλη
811 Κυρμιδώλης
812 Κύρος
813 Κωνσταντίνα
814 Κωνσταντίνος
815 Λαβίνια
816 Λαβίνιος
817 Λαζάρα
818 Λάζαρος
819 Λαϊόβα
820 Λαιτήσια
821 Λαιτήσιος
822 Λαμέχ
823 Λάντερν
824 Λάσκαρης
825 Λασκαρία
826 Λατίνα
827 Λαυρέντιος
828 Λεβέντης
829 Λεβεντία
830 Λεϊλά
831 Λεονάρδα
832 Λεονάρδος
833 Λεοπολδη
834 Λεοπόλδος
835 Λέσλι
836 Λητώ
837 Λιβερία
838 Λιβέριος
839 Λίζα
840 Λιζέτα
841 Λίλη
842 Λίλης
843 Λιλιάνα
844 Λίλιθ
846 Λιμπερτυ
847 Λινάρδος
848 Λίνδα
849 Λιουντμιλα
850 Λιτίνα
851 Λόβη
852 Λογγίνα
853 Λογγίνος
854 Λοΐζος
855 Λόλα
856 Λολλία
857 Λολλίων
858 Λορελάη
859 Λορένα
860 Λορένσε
861 Λορέντζος
862 Λόττις
863 Λούης
864 Λούθηρος
865 Λουίζα
866 Λουΐζος
867 Λουκούλα
868 Λούκουλος
869 Λουκρητία
870 Λουκρήτιος
872 Λουντμίλα
873 Λουπία
874 Λούπων
875 Λούση
876 Λουσίλ
877 Μαβριανή
878 Μαβριανός
879 Μάγισσα
880 Μαγκλόρια
881 Μαγκλόριος
882 Μάγος
883 Μαδιάμ
884 Μαθίλδη
885 Μαθουσάλας
886 Μαϊδούλφη
887 Μαϊδούλφος
888 Μάϊκολ
889 Μαΐωρ
890 Μακή
891 Μαλάχ
892 Μαλαχίας
893 Μαλβίνα
894 Μαλελέηλ
895 Μαλίχα
896 Μαλοχία
897 Μάλχος
898 Μαμέλχθα
899 Μαμιλία
900 Μαμίλιος
901 Μαμμίλια
902 Μαμύκα
903 Μανάνα
904 Μάνασσης
905 Μανδίρα
906 Μανεθώ
907 Μανέθων
908 Μανήν
909 Μάνθος
910 Μανούσος
911 Μαντόνα
912 Μαξίμη
913 Μάξιμος
914 Μαουγάλδιος
915 Μαράτα
916 Μάργκαρετ
917 Μαρδαρία
918 Μαρδάριος
919 Μαρδικούλα
920 Μαρδονία
921 Μάρδων
922 Μαρέα
923 Μαρέβα
924 Μάρθα
925 Μαρθάς
926 Μαρθίλια
927 Μαριάμνη
928 Μαριάνα
929 Μαρίκα
930 Μαριμπέλ
931 Μαρίνα
932 Μαρινέλλα
933 Μαρίνος
934 Μάριος
935 Μάρκη
936 Μάρκος
937 Μαρλένα
938 Μαρουθά
939 Μαρουθάς
940 Μαρς
941 Μαρτίνα
942 Μαρτίνος
943 Μαρτύροχος
944 Ματθαία
945 Ματθαίος
946 Ματίλδα
947 Ματούρα
948 Ματούρος
949 Μαυρικία
950 Μαυρίκιος
951 Μαϋσιμάς
952 Μαχάρ
953 Μεδούλη
954 Μέδουλος
955 Μελίκα
956 Μελχιόρ
957 Μελχισεδέκ
958 Μένδρη
959 Μένδρης
960 Μενεξές
961 Μενεξία
962 Μερκουλιάλιος
963 Μερκουρία
964 Μερκούριος
965 Μέρτια
966 Μεσίρα
967 Μέσιρος
968 Μεσσίας
969 Μετέλλα
970 Μέτελλος
971 Μεχμέτ
972 Μικέλης
973 Μιλδρέδη
974 Μίλκα
975 Μίλος
976 Μιράντα
978 Μιρέλλα
979 Μίρνα
980 Μίσδας
981 Μισιρλής
982 Μισιρλού
983 Μιχαήλ
984 Μιχαηλία
985 Μιχαία
986 Μιχαίος
987 Μοδέστα
988 Μόνικα
989 Μονίκης
990 Μοντάνα
991 Μοντανός
992 Μόσχα
993 Μοτβάνα
994 Μουράτιος
995 Μπάγια
996 Μπακάρ
997 Μπακαρία
998 Μπάρετ
999 Μπατζίμι
1000 Μπατζιμία
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία