Εορτές 22 Μαΐου: Άγιος Αιμίλιος ο Αφρικανός Άγιος Κόδρος Κόδρη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιγιαλεύς Αιγιάλη Αιήτη Αιήτης Αίθρια Απολλόδημη Απολλόδημος Απολλοδότη Απολλόδοτος Απολλοδούρη Απολλοδούρης Διοξίππη η Ηλιάδα Ήλιος Ιδαλία Ιδάλιον Κίρκη Πασιφάη Πασιφάης Φαέθουσα η Ηλίάδα Φαέθων Χρυσηλία Χρυσήλιος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος Αγία Σοφία η Ιατρός Άγιος Βασιλίσκος Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρτυς Μάρκελλος Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας Β' Οικουμενική Σύνοδος Καλός Κάστος Οσία Καλή
Ξενικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Gerebernus
4 Gwenagwy
5 Secardos
6 Tanco
7 Tressan
8 Vulphy
9 Waccar
10 Waldalenus
11 Willibald
12 Wulsin
13 Αβακούμ
14 Αβακουμία
15 Αβαρίνη
16 Αβαρίνος
17 Αββαδών
18 Αββάς
19 Αβδαίος
20 Αβδιήλ
21 Αβδιηλία
22 Αβδιού
24 Άβελ
25 Αβελβούλ
26 Αβερρόη
27 Αβερρόης
28 Αβέρωφ
29 Αβεσσαλώμ
30 Αβιάδ
31 Αβιάθα
32 Αβιάθαρ
33 Άβιβα
34 Άβιβος
35 Αβιμελιχίς
36 Αβιμέλιχος
37 Αβινιόν
38 Αβουδίμη
39 Αβρααμία
40 Άβραμ
41 Αβώ
42 Αγγίας
44 Αγγλία
45 Αγιούπα
46 Αγρικόλα
47 Αγρικόλας
48 Αδαλβέρτος
49 Αδαμνάνη
50 Αδαμνάνος
51 Αδελαΐς
52 Άδης
53 Αδόλφος
54 Αδριανή
55 Αδριανός
56 Αζαρία
57 Αζάτ
58 Αζήσιος
59 Αθρέ
60 Αϊδανή
61 Αϊδανός
62 Αίθαν
63 Αιλία
64 Αιμιλία
65 Αιμίλιος
66 Άϊντα
67 Αϊρένα
68 Ακέλεια
69 Άκελος
70 Ακεψεή
71 Ακεψεής
72 Ακύλα
73 Αλαμάνος
74 Άλαν
75 Αλάνα
76 Αλβανή
77 Αλβανός
78 Αλβέρτα
79 Αλβέρτος
80 Αλβίνα
81 Αλβίνος
82 Αλεγρία
83 Αλεμίνα
84 Αλένα
85 Αλίκη
86 Άλικος
87 Αλίντα
88 Άλισον
89 Αλλάς
90 Αλμπέος
91 Αλμπέρτος
92 Αλοίσιος
93 Αλουίζος
94 Αλπέγιος
95 Αλτίνα
96 Αλτίνος
97 Αλυόνα
98 Αλφαιεύς
99 Αλφόνς
100 Αλφρέδος
101 Αλχέλμος
102 Αμαλία
103 Αμανατία
104 Αμανάτιος
105 Αμάνδα
106 Άμανδος
108 Αμαστρίνη
109 Αμαστρίνος
110 Αμέρικος
111 Αμμούν
112 Αμμουνία
113 Αμπάν
114 Αμπλία
115 Αμπλίας
116 Αμωναθάς
117 Αμώς
118 Ανάγκη
119 Ανανί
120 Ανανία
121 Ανανίας
122 Άνβη
123 Ανδριανή
124 Ανδριανός
125 Ανίτα
126 Ανμαρί
127 Άννα
129 Ανναγκρέυς
130 Ανναμπέλα
131 Άννας
132 Αννίβα
133 Αννίβας
134 Ανουτσιάτα
135 Ανουτσιάτης
136 Ανσέλμος
137 Αντρανίκ
138 Αντωνίσκη
139 Αντωνίσκος
140 Απρίων
141 Άπφια
142 Απφίας
143 Αραβέλλα
144 Αράμ
145 Αρβανίτης
146 Αρεδία
147 Αρέδιος
149 Αρθούρος
150 Αριέτα
151 Αρόα
152 Αρσάκη
153 Αρσάκης
154 Αρφαξάδ
155 Ασήρ
156 Ασινέθ
157 Άσιοτ
158 Ασκλά
159 Ασκλάς
160 Ασμοδαίος
161 Ασσάντ
162 Αστή
163 Αστός
164 Ατζουλέτα
165 Αυγούστα
166 Αύγουστος
167 Αυδελλάς
168 Αυδιησούς
169 Αύκτα
170 Αφραάτη
171 Αφραάτης
172 Αφρικάνα
173 Αφρικανός
175 Αχάζ
176 Αχαιμένη
177 Αχαιμένης
178 Αχιά
179 Άχμετ
180 Βαβύλα
181 Βάδιμη
182 Βάδιμος
183 Βαθούσης
184 Βάιατορ
185 Βαλδερούδη
186 Βαλδερούδης
187 Βαλεντίνα
188 Βαλεντίνος
189 Βαλέριος
190 Βαλσαμία
191 Βαλτάσαρ
192 Βάμβαξ
193 Βάνδα
194 Βάνδος
195 Βανέσσα
197 Βαραδάτη
198 Βαραδάτος
199 Βαραχησία
200 Βαραχήσιος
201 Βαρδάρης
202 Βαρδαρία
203 Βαρθολομαία
204 Βαρθολομαίος
205 Βάρις
206 Βαρλαάμ
207 Βαρνάβα
208 Βαρούχ
209 Βαρουχία
210 Βαρραβάς
211 Βαρσαβάς
212 Βαρσαβία
213 Βαρσανουφία
214 Βαρσανούφιος
216 Βάρσια
217 Βαρσοβία
218 Βαρτάν
219 Βαστράδα
220 Βαστράδας
221 Βατσέ
222 Βάτων
223 Βάχθιση
224 Βάχθισος
225 Βεάτα
226 Βεάτος
227 Βεατρίκη
228 Βεατρίκιος
229 Βεδέα
230 Βεδέας
231 Βελίκα
232 Βελούδος
233 Βενανδία
234 Βενανδία
235 Βενάνδιος
236 Βενάνδιος
237 Βενδολίνη
238 Βενδολίνος
239 Βενεδίκτη
240 Βενέδικτος
241 Βενέδιμος
242 Βενετία
243 Βενέτιος
244 Βενετός
245 Βενιάμη
246 Βενούστα
247 Βενούστος
248 Βέρα
249 Βερβούργα
250 Βερβούργος
251 Βερεκούνδα
252 Βερεκούνδος
253 Βέρθα
254 Βέρθος
255 Βερνάρδη
256 Βερνάρδος
257 Βέρνης
258 Βέρος
259 Βερτράνδη
260 Βερτράνδος
261 Βετουρία
262 Βετούριος
263 Βηδία
264 Βήδιος
265 Βηθεσδά
266 Βήρα
267 Βήρος
268 Βήρυλλος
270 Βησσαρία
271 Βησσαρίων
272 Βιάγκα
273 Βιασεσλάβα
274 Βιασεσλάβος
275 Βιβή
276 Βιβιανή
277 Βιβιανός
279 Βίβος
280 Βιδζίν
281 Βικέντια
282 Βικέντιος
283 Βίκτωρας
284 Βικτώρια
285 Βιλελμίνη
286 Βιλλιβρόρδος
287 Βίλμα
288 Βίλντα
289 Βίλντε
290 Βιμποράδα
291 Βίνος
292 Βιόλα
293 Βιολάνθη
294 Βιολάνθης
295 Βιολέτα
296 Βιολετής
297 Βιργιλία
298 Βιργίλιος
299 Βιργινία
300 Βιργίνιος
301 Βιρίλα
302 Βιτιμία
303 Βιτύμιος
304 Βιτώριος
305 Βλαδιμήρα
306 Βλαδίμηρος
307 Βλαδισλάβα
308 Βλαδισλάβος
309 Βλάμης
310 Βλανδίνα
311 Βλανδίνος
312 Βλασία
313 Βοδοάλδος
314 Βολφγάγγος
315 Βονιφατία
316 Βονιφάτιος
317 Βοόζ
318 Βόσβα
319 Βόσβας
320 Βούγας
321 Βουκασίνη
322 Βουκασίνος
323 Βούλγη
324 Βούλγης
325 Βουλπιανός
326 Βρένδα
327 Βρένδας
328 Βρετάνη
329 Βρετάνιος
330 Βριθγουόλντος
331 Βρούτος
332 Βρυώνη
333 Βρυώνης
334 Βύρων
337 Γαβριηλία
338 Γαία
339 Γάια
340 Γάιος
341 Γαϊτάνη
342 Γαϊτάνος
343 Γαλάντης
344 Γαλιλαία
345 Γαλιλαίος
346 Γάλλα
347 Γάλλος
348 Γαμαλιήλ
349 Γαρδία
350 Γαυδεντία
351 Γαυδέντιος
352 Γεδεούσα
353 Γεδεών
354 Γέδιος
355 Γεϊθαζέτ
356 Γεϊθαζέτη
357 Γεμέλα
358 Γέμελος
359 Γενεβιέβη
360 Γενεύη
361 Γενεύης
362 Γένουα
363 Γεντηλία
364 Γεντήλιος
365 Γερβασία
366 Γερβάσιος
367 Γερμάνα
368 Γερμανός
369 Γερτρούδη
370 Γερτρούδος
371 Γεσθημανή
372 Γιάρετ
373 Γιασεμής
374 Γιεσάκ
375 Γιεσακία
376 Γιολάντα
377 Γιόνα
378 Γιόνας
379 Γιούι
380 Γκαμπριέλα
381 Γκασπάρ
382 Γκιζέλα
383 Γκίκας
384 Γκίλντας
385 Γκιούλα
386 Γκράτσια
387 Γλίεβος
388 Γοβδέλαος
389 Γοβδέλια
390 Γοθαζάτ
391 Γολιάθης
392 Γολινδούχ
393 Γοράσδη
394 Γόρασδος
395 Γοτθία
396 Γότθος
397 Γουδελία
398 Γουιλφρέδη
399 Γουιλφρέδος
400 Γουϊνιφρέδη
402 Γουϊνιφρέδης
403 Γουίρο
404 Γουλιέλμη
405 Γουλιέλμος
406 Γουολβούργα
407 Γουολβούργος
408 Γουρία
409 Γουρίας
410 Γραική
411 Γραικός
412 Γρατία
413 Γρατίων
414 Δαβάκη
415 Δαβάκης
416 Δαβίδ
417 Δαβιδία
418 Δάδας
419 Δαλματία
421 Δαλμάτιος
422 Δαν
423 Δάναβη
424 Δάναβος
425 Δανιήλ
426 Δάντης
427 Δαρεία
429 Δαρείος
430 Δαύκτη
431 Δαύκτος
432 Δεβόρα
433 Δεβοσέτος
434 Δείνα
435 Δεισδαιμόνα
436 Δεναχίς
437 Δέρβης
438 Δεσιδέρια
439 Δεσιδέριος
440 Διάνα
441 Διγνόρα
442 Διγνόρος
443 Δολώρα
444 Δολώρος
445 Δομετία
446 Δομέτιος
447 Δομηνίκη
448 Δομήνικος
449 Δόμνα
450 Δομνάς
451 Δόμνος
453 Δονάγη
454 Δόναγος
455 Δονάλδη
456 Δονάλδος
457 Δονάτα
458 Δόσα
459 Δοσάς
460 Δούκας
461 Δούκισσα
462 Δουνστάνος
463 Δροστάν
464 Δύμφνα
466 Δυράνδη
467 Δύρανδος
468 Δυφρίγη
469 Δυφρίγος
470 Εασία
471 Εάσιος
472 Εάτα
473 Εβελίνα
474 Εβελίνος
475 Εβεντία
476 Εβέντιος
477 Έβερ
478 Εβόρη
479 Εβόρης
480 Εγνατία
481 Εγνάτιος
482 Εδμόνδη
483 Εδμόνδος
484 Εδουάρδα
485 Εδουάρδος
486 Εδουίνη
487 Εδουίνος
488 Εδφρίθη
489 Εδφρίθος
490 Εζεκίας
491 Εθελβούργη
492 Εθελγουάλδος
493 Εθελδρέδη
494 Εθελμπέρτα
495 Εθελμπέρτος
497 Εϊλιανή
498 Εϊλιανός
499 Έιμαν
500 Ελάππας
501 Ελβίνα
502 Ελβίνος
503 Ελβίρα
504 Ελβίρος
505 Ελεάζαρ
506 Ελεαζαρία
507 Ελεονώρα
508 Ελεόνωρος
509 Ελισαβάν
510 Ελισάβετ
511 Ελισσαία
512 Ελισσαίος
513 Ελμίρα
514 Ελφρίδα
515 Εμμανουήλ
516 Έμπα
517 Έμπε
518 Ενναθά
519 Ενναθάς
520 Ενόη
521 Ενόης
522 Εντβέρτα
523 Εντβέρτος
524 Εντίθ
525 Ενώς
526 Ενώχ
527 Εξπεδίτη
528 Εξπέδιτος
529 Επιτάκιος
530 Επούλη
531 Επούλων
532 Εράλδα
533 Ερεννία
534 Ερέννιος
535 Ερκονγουάλδη
536 Ερκονγουάλδος
537 Ερμελίντα
538 Ερμινίγγελδος
539 Ερμυλία
540 Ερμύλος
542 Ερνέστα
543 Ερνέστος
544 Ερντογάν
545 Ερριέτα
546 Ερρίκα
547 Ερρίκος
548 Ερχάρδος
549 Εσθήρ
550 Εσμεράλδα
551 Εσμεράλδος
552 Εστέλλα
553 Έτνα
554 Εύα
555 Ευγέων
556 Ευδαμίδας
557 Ευδάμιππος
558 Ευσίγνια
559 Ευσίγνιος
560 Εφραίμ
561 Εφραιμία
562 Ζαβουλών
563 Ζαϊμης
564 Ζαΐρα
565 Ζακελίνα
566 Ζακχαία
567 Ζακχαίος
569 Ζαμπέτας
570 Ζανιθά
571 Ζανιθάς
572 Ζαννέτα
573 Ζαννέτος
574 Ζαρίφης
575 Ζαρίφισσα
576 Ζαρουαντίνη
577 Ζαρουαντίνης
578 Ζαχαρίας
579 Ζεβεδαίος
580 Ζεβινά
581 Ζεβινάς
582 Ζεύς
583 Ζεφερίνο
584 Ζίνια
585 Ζίνιος
586 Ζνεζιάνα
587 Ζοζεφίνα
588 Ζουμπουλία
589 Ζοφιήλ
590 Ζυγμούνδη
591 Ζυγμούνδος
592 Ζωζέφ
593 Ζώρζ
594 Ζωρζέττα
595 Ζωροάστρης
596 Ηγάθραξ
597 Ηλιάς
598 Ηλιού
599 Ηρ
600 Ήρα
601 Ηρακλείμουσα
602 Ηρακλείμων
603 Ηρακλής
604 Ησαΐα
605 Ησαΐας
606 Ησαύ
607 Ησκόος
608 Θαδδαίος
609 Θαθουήλ
610 Θαθουηλία
611 Θαμπελίνα
612 Θαμπελίνος
613 Θαρρά
614 Θεκεμίνα
615 Θέλμα
616 Θεοδεμίρα
617 Θεοδεμίρος
618 Θεοδιχίλδη
619 Θέονταρτ
620 Θεοτόνιος
621 Θωμαΐς
622 Θωμάς
623 Ιάγος
624 Ιακωβία
625 Ιάκωβος
626 Ιάμβλιχος
627 Ιανή
628 Ιανός
629 Ιανουαρία
630 Ιανουάριος
631 Ιάρεδ
632 Ιαφέθ
633 Ιβάν
634 Ιβελίνα
635 Ιβιστίων
636 Ιβιστιώνη
637 Ιγνατία
638 Ιγνάτιος
640 Ιεζάβελ
641 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
642 Ιερεμίας
643 Ιερουσαλήμ
644 Ιησούς
646 Ιήσουσα
647 Ίλια
648 Ιλίαν
649 Ιλίνα
650 Ίλιος
651 Ιλτούδη
652 Ιλτούδος
653 Ινγενιανή
654 Ινγενιανός
655 Ίνδης
656 Ινδίς
657 Ιννοκέντια
658 Ιοβάν
659 Ιορδάνα
660 Ιορδάνης
661 Ιουβενάλια
662 Ιουβενάλιος
663 Ιουβεντίνη
664 Ιούδα
665 Ιούδας
666 Ιούλιος
667 Ιουνία
668 Ιουνίας
669 Ιούστα
671 Ιούστος
672 Ισαακία
673 Ισαβέλλα
674 Ισέ
675 Ισμαήλ
676 Ισμαηλία
677 Ισραήλ
678 Ιωακείμ
679 Ιωακειμία
680 Ιωάννα
681 Ιωάννης
682 Ιωάσαφ
683 Ιωασαφίνα
684 Ιώβ
685 Ιωβία
686 Ιωήλ
687 Ιωνάθαν
688 Ίωνας
689 Ιωράμ
690 Ιωσαφάτ
691 Ιωσήφ
692 Ιωσηφίνα
693 Ιωσίας
694 Καθβέργη
695 Καθρίν
696 Κάι
697 Καϊάφας
698 Καικιλία
700 Καικίλιος
701 Καϊνάν
702 Καισαρεία
703 Καλανδίων
706 Κάλανη
707 Καλάνος
708 Καμέλια
709 Καμέλιος
710 Καμουήλ
711 Κάνδιδα
712 Κάνδιδος
714 Κανιδία
715 Κανίδιος
716 Κάντοκ
717 Καπίτη
718 Καπιτωλίνη
719 Καπίτων
720 Καραντόκια
721 Καραντόκιος
722 Καρλομάγνος
723 Κάρμεν
724 Καρόλα
725 Καρολίνα
726 Κάρολος
727 Καρτέγιος
728 Κασδόα
729 Κάσδοος
730 Καστιήλ
731 Καστιηλία
732 Καστίνη
733 Καστίνος
734 Καστούλα
735 Κάστουλος
736 Κάτα
737 Κατόλια
738 Κατόλιος
739 Καττιδία
740 Καττίδιος
741 Καττύιος
742 Κάτων
743 Κέβιν
744 Κεβόρκ
745 Κέλερ
746 Κελεστίνη
747 Κελεστίνος
748 Κενδέα
749 Κενδέας
750 Κένεθ
751 Κενσουρίνος
752 Κεντιγκέρνος
753 Κεντυρία
754 Κέολγουλφ
755 Κέρρη
756 Κηγόρη
757 Κήγορος
758 Κηφά
759 Κηφάς
760 Κιάρα
761 Κιαράν
762 Κλαούντια
763 Κλάρα
764 Κλάρας
765 Κλαύδια
766 Κλαύδιος
767 Κλέλια
768 Κλέλιος
769 Κοκκώνα
770 Κολμαν
771 Κολούμβα
773 Κομασία
774 Κομάσιος
775 Κομγαλία
776 Κομγάλιος
777 Κοντσέτα
778 Κορεμνών
779 Κουάρτα
780 Κουάρτος
781 Κουαρτοσίλλα
782 Κουαρτοσίλλας
783 Κουθβέρτα
784 Κουθβέρτος
785 Κουϊνίδια
786 Κουϊνίδιος
787 Κουίντα
788 Κουίντος
789 Κουρνούτας
790 Κουρνουτία
791 Κούρτια
792 Κούρτιος
793 Κρήσκη
794 Κρήσκων
795 Κρίσπα
796 Κρίσπος
797 Κρίστι
798 Κύμινος
799 Κυπρίλλα
800 Κύπριλλος
801 Κύρα
802 Κυρίνια
803 Κυρίνιος
804 Κυρμιδώλη
805 Κυρμιδώλης
806 Κύρος
807 Κωνσταντίνα
808 Κωνσταντίνος
809 Λαβίνια
810 Λαβίνιος
811 Λαζάρα
812 Λάζαρος
813 Λαϊόβα
814 Λαιτήσια
815 Λαιτήσιος
816 Λαμέχ
817 Λάντερν
818 Λάσκαρης
819 Λασκαρία
820 Λατίνα
821 Λαυρέντιος
822 Λεβέντης
823 Λεβεντία
824 Λεϊλά
825 Λεονάρδα
826 Λεονάρδος
827 Λεοπολδη
828 Λεοπόλδος
829 Λέσλι
830 Λητώ
831 Λιβερία
832 Λιβέριος
833 Λίζα
834 Λιζέτα
835 Λίλη
836 Λίλης
837 Λιλιάνα
838 Λίλιθ
840 Λιμπερτυ
841 Λινάρδος
842 Λίνδα
843 Λιουντμιλα
844 Λιτίνα
845 Λόβη
846 Λογγίνα
847 Λογγίνος
848 Λοΐζος
849 Λόλα
850 Λολλία
851 Λολλίων
852 Λορελάη
853 Λορένα
854 Λορένσε
855 Λορέντζος
856 Λόττις
857 Λούης
858 Λούθηρος
859 Λουίζα
860 Λουΐζος
861 Λουκούλα
862 Λούκουλος
863 Λουκρητία
864 Λουκρήτιος
866 Λουντμίλα
867 Λουπία
868 Λούπων
869 Λούση
870 Λουσίλ
871 Μαβριανή
872 Μαβριανός
873 Μάγισσα
874 Μαγκλόρια
875 Μαγκλόριος
876 Μάγος
877 Μαδιάμ
878 Μαθίλδη
879 Μαθουσάλας
880 Μαϊδούλφη
881 Μαϊδούλφος
882 Μάϊκολ
883 Μαΐωρ
884 Μακή
885 Μαλάχ
886 Μαλαχίας
887 Μαλβίνα
888 Μαλελέηλ
889 Μαλίχα
890 Μαλοχία
891 Μάλχος
892 Μαμέλχθα
893 Μαμιλία
894 Μαμίλιος
895 Μαμμίλια
896 Μαμύκα
897 Μανάνα
898 Μάνασσης
899 Μανδίρα
900 Μανεθώ
901 Μανέθων
902 Μανήν
903 Μάνθος
904 Μανούσος
905 Μαντόνα
906 Μαξίμη
907 Μάξιμος
908 Μαουγάλδιος
909 Μαράτα
910 Μάργκαρετ
911 Μαρδαρία
912 Μαρδάριος
913 Μαρδικούλα
914 Μαρδονία
915 Μάρδων
916 Μαρέα
917 Μαρέβα
918 Μάρθα
919 Μαρθάς
920 Μαρθίλια
921 Μαριάμνη
922 Μαριάνα
923 Μαρίκα
924 Μαριμπέλ
925 Μαρίνα
926 Μαρινέλλα
927 Μαρίνος
928 Μάριος
929 Μάρκη
930 Μάρκος
931 Μαρλένα
932 Μαρουθά
933 Μαρουθάς
934 Μαρς
935 Μαρτίνα
936 Μαρτίνος
937 Μαρτύροχος
938 Ματθαία
939 Ματθαίος
940 Ματίλδα
941 Ματούρα
942 Ματούρος
943 Μαυρικία
944 Μαυρίκιος
945 Μαϋσιμάς
946 Μαχάρ
947 Μεδούλη
948 Μέδουλος
949 Μελίκα
950 Μελχιόρ
951 Μελχισεδέκ
952 Μένδρη
953 Μένδρης
954 Μενεξές
955 Μενεξία
956 Μερκουλιάλιος
957 Μερκουρία
958 Μερκούριος
959 Μέρτια
960 Μεσίρα
961 Μέσιρος
962 Μεσσίας
963 Μετέλλα
964 Μέτελλος
965 Μεχμέτ
966 Μικέλης
967 Μιλδρέδη
968 Μίλκα
969 Μίλος
970 Μιράντα
972 Μιρέλλα
973 Μίρνα
974 Μίσδας
975 Μισιρλής
976 Μισιρλού
977 Μιχαήλ
978 Μιχαηλία
979 Μιχαία
980 Μιχαίος
981 Μοδέστα
982 Μόνικα
983 Μονίκης
984 Μοντάνα
985 Μοντανός
986 Μόσχα
987 Μοτβάνα
988 Μουράτιος
989 Μπάγια
990 Μπακάρ
991 Μπακαρία
992 Μπάρετ
993 Μπατζίμι
994 Μπατζιμία
995 Μπέκαν
996 Μπέλα
997 Μπελίντα
998 Μπέλος
999 Μπέτυ
1000 Μπιάνκα
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία