Εορτές 18 Ιουλίου: Αγία Θέη Θέος Παμφοδίτη Παμφοδίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ουαλεντίνη Άγιος Αιμιλιανός Άγιος Δάσιος Άγιος Ιωάννης Θ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρων Άγιος Ονησιφόρος Άγιος Πολέμιος Άγιος Σωτήριχος ο Αλαμάνος Άγιος Φώτιος Δ' Οικουμενική Σύνοδος Όσιος Πάμβω Παφνούτιος Πήγων
Χριστιανικό
1 Θησηΐς
2 Aedan
3 Cedd
4 Gerebernus
5 Gudwall
6 Gwenagwy
7 Secardos
8 Tanco
9 Tressan
10 Vulphy
11 Waccar
12 Waldalenus
13 Willibald
14 Wivina
15 Wulsin
16 Ααρών
18 Αβαδδώσσα
19 Αβακούμ
20 Αβακουμία
21 Αββαδών
22 Αββαία
23 Αβδαίος
24 Αβδιήλ
25 Αβδιηλία
26 Αβδιού
28 Άβελ
29 Αβελβούλ
30 Αβερκία
31 Αβέρκιος
32 Αβεσσαλώμ
33 Αβιά
34 Άβιβος
35 Αβιμελιχίς
36 Αβιμέλιχος
37 Αβιούδ
38 Αβουδήμη
39 Αβούδημος
40 Άβρα
41 Αβραάμ
45 Αβρααμία
46 Άβραμ
47 Άβραξ
48 Άβραχας
49 Αβρικία
50 Αβρίκιος
51 Άβυδος
52 Αβώ
53 Άγαβος
54 Αγαθαγγέλα
55 Αγαθάγγελος
56 Αγάθη
57 Αγαθοδώρα
58 Αγαθόδωρος
59 Αγαθοκλής
60 Αγαθονίκη
61 Αγαθονίκης
62 Αγαθοπόδη
63 Αγαθόπους
64 Αγάθων
65 Αγαθωνία
66 Αγάπη
67 Αγάπης
68 Αγαπητή
69 Αγαπητός
70 Αγγέλα
71 Αγγελική
72 Αγγελικός
73 Αγγελίνα
74 Αγγελίνος
75 Άγγελος
76 Αγγερούλα
77 Αγγερούλης
78 Αγγίας
80 Αγιάσσου
81 Αγιοδεκτινή
82 Αγιοηλιώτισσα
83 Αγιολούσαινα
84 Αγιούλα
85 Αγίων Πάντων
86 Αγκαία
87 Αγλαΐα
88 Αγλάιος
89 Αγνή
91 Αγράμπελη
92 Αγριδιώτισσα
93 Αγριλιώτισσα
94 Αγρίππα
95 Αγρίππας
96 Αγρυπνία
97 Άδα
98 Αδαλβέρτος
99 Αδάμ
102 Αδαμαντία
104 Αδαμνάνη
105 Αδαμνάνος
106 Αδελαΐς
107 Αδονάι
108 Αδριανή
109 Αδριανός
110 Αειθάλα
111 Αειθαλάς
112 Αειμακάριστος
113 Αειμεσιτεύουσα
114 Αερία
115 Αερίας
116 Αετία
117 Αέτιος
119 Αζαΐς
120 Αζαρία
121 Αζαρίας
122 Αζάς
123 Αζάτ
124 Αζήσιος
125 Αζώρ
126 Αθανασία
127 Αθανάσιος
128 Αθηνά
129 Αθηναγόρα
130 Αθηναγόρας
131 Αθηνιώτισσα
132 Αθηνογένεια
133 Αθηνογένης
134 Αθηνοδώρα
135 Αθηνόδωρος
136 Αθρέ
137 Αίγλων
138 Αιγυπτία
139 Αϊδανή
140 Αϊδανός
141 Αιδεσία
142 Αιδέσιος
144 Αίθαν
145 Αιθέριος
146 Αικατερίνη
150 Αικατερίνος
151 Αιματούσα
152 Αιμίαλου
153 Αιμιλία
154 Αιμιλίνα
155 Αιμίλιος
156 Αιρκώτισσα
157 Αίτνα
158 Αιτναίος
159 Αιτωλίς
160 Αιτωλός
161 Ακάθιστη
162 Ακάθιστος
163 Ακακία
164 Ακάκιος
166 Ακατάβλητη
167 Ακατάβλητος
168 Ακατάφλεκτη
169 Ακατάφλεκτος
170 Ακέλεια
171 Άκελος
172 Ακεψεή
173 Ακεψεής
174 Ακεψιμά
175 Ακεψιμάς
176 Ακήραση
177 Ακίνδυνη
178 Ακίνδυνος
179 Ακόλουθος
180 Ακρίβος
181 Ακρωτηριανή
182 Ακύλα
183 Ακύλας
185 Αλαμάνος
186 Άλαν
187 Αλάνα
188 Αλανιώτισσα
189 Αλαξάνδρα
190 Αλβανή
191 Αλβανός
192 Αλβέρτα
193 Αλβέρτος
194 Αλβίνα
195 Αλβίνος
196 Αλδχέλμος
197 Αλένα
198 Αλέξανδρος
201 Αλέξιος
202 Αλεξιώτισσα
203 Αλεπινή
204 Αλήθεια
205 Αληθής
206 Αλίκη
207 Άλικος
208 Αλκίσων
209 Αλλάς
210 Αλλοιώτισσα
211 Αλμπέος
212 Αλόχη
213 Αλπέγιος
214 Άλτη
215 Αλυπία
216 Αλύπιος
217 Αλυσία
218 Αλύσιος
219 Αλφαία
220 Αλφαιεύς
221 Αλφειός
222 Αλωνία
223 Αλώνιος
224 Αμαλία
225 Αμάνδα
226 Άμανδος
228 Αματίτση
229 Αμβρόσιος
230 Άμεμπτη
231 Άμεμπτος
232 Αμετάθετος
233 Αμμιανή
234 Αμμιανός
235 Αμμούν
236 Αμμουνία
237 Άμμων
238 Αμολιανή
239 Αμόλυντος
240 Αμπάν
241 Αμπελίς
242 Αμπελοκήπισσα
243 Αμπλία
244 Αμπλίας
245 Αμφιλοχία
246 Αμφίλοχος
247 Αμφίων
248 Αμφιώνη
249 Αμωμη
250 Αμωναθάς
251 Αμώς
252 Αναλίζα
253 Ανανί
254 Ανανία
255 Ανανίας
256 Ανάξαρχος
257 Αναξιμένη
258 Αναξιμένης
259 Ανάργυρη
260 Ανάργυρος
261 Άνασσα
262 Αναστασία
263 Αναστάσιος
264 Αναστέλλα
265 Ανατολή
266 Ανατόλιος
267 Αναφωνήτρια
268 Άνδρεα
269 Ανδρέας
270 Ανδριανή
271 Ανδριάννα
272 Ανδριανός
273 Ανδρόμαχος
274 Ανδρονίδης
275 Ανδρονίκη
276 Ανδρόνικος
277 Ανδροπελαγία
278 Ανδροπελαγίας
279 Άνδρων
280 Ανειτυλλιανός
281 Ανεκτή
282 Άνεκτος
283 Ανεμπόδιστη
284 Ανεμπόδιστος
286 Ανερίνα
287 Ανέστης
288 Ανέστια
289 Άνθα
290 Άνθας
291 Ανθή
292 Άνθιμη
293 Άνθιμος
294 Άνθος
295 Ανία
296 Ανίκητη
297 Ανίκητος
298 Ανιμαϊς
299 Ανίνα
300 Ανίνας
301 Άνιος
302 Ανίτα
303 Άννα
305 Αννακαίτη
306 Ανναλίζα
307 Ανναμπέλα
308 Άννας
309 Αννούβ
310 Ανουτσιάτα
311 Ανουτσιάτης
312 Ανσέλμος
313 Αντελίνα
314 Αντέρως
316 Αντερώσα
317 Αντιγόνη
318 Αντιλίνος
319 Αντινίτισσα
320 Αντιοχίς
321 Αντίπα
322 Αντίπας
323 Αντιπάτρα
324 Αντίπατρος
325 Αντιφωνήτρια
326 Αντωνία
327 Αντωνίκη
328 Αντωνίκος
329 Αντώνιος
330 Ανυσία
331 Ανύσιος
332 Ανωμερίτισσα
333 Ανώνυμη
334 Ανώνυμος
335 Αξιούσα
336 Αξίων
337 Άπαμος
338 Απείρανδρος
339 Απειρόγαμος
340 Απελλή
341 Απελλής
343 Απία
344 Απίων
345 Απλοδώρα
346 Απλόδωρος
347 Απολλιναρία
348 Απολλινάριος
349 Απόλλων
350 Απολλωνία
351 Απολλώνιος
352 Απολλωνίς
353 Αποστολία
354 Απόστολος
356 Απρίων
357 Απρόσιτος
358 Άπφια
359 Απφίας
360 Αραβέλλα
361 Αρακιώτισσα
362 Αράμ
363 Αράπισσα
364 Αρβανίτης
365 Αρβανίτισσα
366 Αργά
367 Αργυρά
368 Αρδαλίων
369 Αρεδία
370 Αρέδιος
372 Αρέθων
373 Άρειος
374 Αρετή
375 Αρηβοΐα
376 Άρης
378 Αριάδνη
381 Αριάδνης
382 Αρισταρχίς
383 Αρίσταρχος
384 Αριστείδη
385 Αριστείδης
386 Αρίστη
387 Αριστιάνα
388 Αριστιανός
389 Αριστοβούλα
390 Αριστόβουλος
392 Αριστοκλέας
394 Αριστοκλειανός
395 Αριστονίκη
396 Αριστόνικος
397 Άριστος
398 Αρκαδία
399 Αρκάδιος
400 Αρμενοκρατούσα
401 Αρμοδία
402 Αρμόδιος
403 Αρόα
404 Αρριανή
405 Αρριανός
406 Αρσάκη
407 Αρσάκης
408 Αρσανά
409 Αρσενία
410 Αρσένιος
411 Αρτέμιος
412 Αρφαξάδ
413 Αρχαγγελιώτισσα
414 Αρχελάη
415 Άρχιππος
416 Αρχισπορίτισσα
417 Αρχοντία
418 Αρχοντίνα
419 Αρχοντίνος
420 Αρχοντίων
421 Ασάφεια
422 Ασάφιος
423 Ασήρ
424 Ασινέθ
425 Άσιοτ
426 Ασκλά
427 Ασκλάς
428 Ασκληπιοδότη
429 Ασκληπιόδοτος
430 Ασκληπιός
431 Ασπασία
432 Ασπάσιος
433 Ασπραγγέλου
434 Ασπροβουνιώτισσα
435 Ασπροπαναγιά
436 Ασσάντ
437 Αστεία
438 Αστείος
439 Αστή
440 Αστός
441 Ασύγκριτη
442 Ασύγκριτος
443 Ασχολία
444 Ασχόλιος
445 Αττική
446 Αττικός
447 Άττος
448 Αυγερινή
449 Αυγερινός
450 Αύγης
451 Αυγούστα
452 Αύγουστος
453 Αύδακτος
454 Αυδάς
455 Αυδάτα
456 Αυδελλάς
457 Αυδιησούς
458 Αύκτα
459 Αύκτος
460 Αυνάν
461 Αυξεντία
462 Αυξέντιος
463 Αυξιβία
464 Αυξίβιος
465 Αυξουθένια
466 Αυξουθένιος
467 Αύρα
468 Αύρας
469 Αύρος
470 Αφέντρα
471 Αφθονία
472 Αφθόνιος
474 Άφθορος
475 Αφραάτη
476 Αφραάτης
477 Αφρικάνα
478 Αφρικανός
480 Αφροδίτη
481 Αφρόδιτος
482 Αχάζ
483 Αχαιά
484 Αχαιμένη
485 Αχαιμένης
486 Αχαιός
487 Αχείμ
488 Αχειροποίητος
489 Αχιά
490 Αχιλλεύς
493 Άχμετ
494 Άχραντη
495 Άχραντος
496 Αψιδιώτισσα
497 Βαβύλα
498 Βαβύλας
499 Βάδιμη
500 Βάδιμος
501 Βαδούσης
502 Βαθούσης
503 Βάια
504 Βάιατορ
505 Βάιος
506 Βάκχος
507 Βαλάντα
508 Βαλάντιος
509 Βαλδερούδη
510 Βαλδερούδης
511 Βαλεντίνα
512 Βαλεντίνος
513 Βαλέρια
514 Βαλέριος
515 Βαλουκλιώτισσα
516 Βαλσαμία
517 Βαλσάμων
518 Βαλτάσαρ
519 Βάνα
520 Βάνδα
521 Βάνδος
522 Βανέσσα
524 Βανίνα
525 Βανιώτισσα
526 Βαουθά
527 Βαπτίς
528 Βάπτος
529 Βαραββάς
530 Βαραγγιώτισσα
531 Βαραδάτη
532 Βαραδάτος
533 Βαραχησία
534 Βαραχήσιος
535 Βαρβάρα
536 Βάρβαρος
537 Βαρδιανιώτισσα
538 Βαρθολομαία
539 Βαρθολομαίος
540 Βάρις
541 Βαρκού
542 Βαρλαάμ
543 Βαρνάβα
544 Βαρνάβας
545 Βαρούχ
546 Βαρουχία
547 Βαρραβάς
548 Βαρσαβάς
549 Βαρσαβία
550 Βαρσανουφία
551 Βαρσανούφιος
553 Βαρτάν
554 Βαρυψαβάς
555 Βάσης
556 Βασιανός
558 Βασιλεία
559 Βασίλειος
561 Βασιλένια
562 Βασιλεύς
563 Βασιληγενέτειρα
564 Βασίλισσα
565 Βάσσα
566 Βάσσας
567 Βαστράδα
568 Βαστράδας
569 Βατοπεδινή
570 Βατούσαινα
571 Βατσέ
572 Βάτων
573 Βάχθιση
574 Βάχθισος
575 Βεάτος
576 Βεατρίκη
577 Βεατρίκιος
578 Βεβαία
579 Βεδέα
580 Βεδέας
581 Βεελζεβούλ 
582 Βελανιδιά
583 Βενανδία
584 Βενανδία
585 Βενάνδιος
586 Βενάνδιος
587 Βένδιος
588 Βενδίς
589 Βενδολίνη
590 Βενδολίνος
591 Βενεδίκτη
592 Βενέδικτος
593 Βενέδιμος
594 Βενέριος
595 Βενετία
596 Βενέτιος
597 Βενιάμη
598 Βενιαμίν
599 Βενούστα
600 Βενούστος
601 Βέρα
602 Βερβούργα
603 Βερβούργος
604 Βεργουπουλιανή
605 Βερεκούνδα
606 Βερεκούνδος
607 Βερενίκη
608 Βερενίκης
609 Βέρθα
610 Βέρθος
611 Βερνάρδη
612 Βερνάρδος
613 Βερτράνδη
614 Βερτράνδος
615 Βετουρία
616 Βετούριος
617 Βηδία
618 Βήδιος
619 Βηθεσδά
620 Βηθλεέμ
621 Βηθλεεμίτισσα
622 Βήλη
623 Βήλων
624 Βηματάρισσα
625 Βήρα
626 Βήρος
627 Βήρυλλος
629 Βησσαρία
630 Βησσαρίων
631 Βηχιανή
632 Βηχιανός
635 Βιάνωρ
636 Βιασεσλάβα
637 Βιασεσλάβος
638 Βιβέτα
639 Βιβή
640 Βιβιανή
641 Βιβιανός
643 Βίβος
644 Βιγλιώτισσα
645 Βιδζίν
646 Βιδιανή
647 Βιθυνία
648 Βιθυνός
649 Βικέντια
650 Βικέντιος
651 Βίκτωρας
652 Βικτώρια
653 Βιλλιβρόρδος
654 Βίλμα
655 Βιμποράδα
656 Βίνος
657 Βιργινία
658 Βιργίνιος
659 Βιργιωμένη
660 Βιρίλα
661 Βιτάλη
662 Βιτάλης
663 Βιτιμία
664 Βιτύμιος
665 Βίτων
666 Βλαδιμήρα
667 Βλαδίμηρος
668 Βλαδισλάβα
669 Βλαδισλάβος
670 Βλανδίνα
671 Βλανδίνος
672 Βλασία
673 Βλάσιος
674 Βλαχέρνα
675 Βλέπουσα
676 Βλυχιόρικα
677 Βοδοάλδη
678 Βοδοάλδος
679 Βόηθα
680 Βοήθιος
681 Βολφγάγγος
682 Βονιφατία
683 Βονιφάτιος
684 Βοόζ
685 Βορειάς
686 Βόσβα
687 Βόσβας
688 Βοστρύκιος
689 Βούγα
690 Βούγας
691 Βουκασίνη
692 Βουκασίνος
693 Βουκολίων
694 Βούλγη
695 Βούλγης
696 Βούλιστα
697 Βουλπιανός
698 Βουναρκώτισσα
699 Βουνογιάτρισσα
700 Βουνού
701 Βουρνιώτισσα
702 Βούσιρις
703 Βούσιρις2
704 Βράχου
705 Βρένδα
706 Βρένδας
707 Βρεσθενίτισσα
708 Βρετάνη
709 Βρετάνιος
710 Βρεφοκομούσα
711 Βρεφοκρατούσα
712 Βρέφος
713 Βρεφουργήσασα
714 Βρεχούσα
715 Βριθγουόλντος
716 Βροντή
717 Βροχή
718 Βρυαίνη
720 Βρυαίνης
721 Βρυσιανή
722 Βυζατινή
723 Βυζατινός
724 Βώρος
725 Γαβριήλ
726 Γαβριηλία
727 Γάια
728 Γάιος
729 Γαλακτίνη
730 Γαλακτοτροφούσα
731 Γαλανή
732 Γαλανούσα
733 Γαλάτα
734 Γαλατάς
735 Γαλάτεια
736 Γαλάτειος
737 Γαλατερούσα
738 Γαλατιανή
739 Γαλατούσα
740 Γαλαχτοτροφία
741 Γαλαχτοφορούσα
742 Γαλήνη
743 Γάλικα
744 Γάλικος
745 Γαλιλαία
746 Γάλλα
747 Γάλλος
748 Γαλουχιότισσα
749 Γαμαλιήλ
750 Γαρύφαλλος
751 Γάσπαρ
752 Γαυδεντία
753 Γαυδέντιος
754 Γεάδη
755 Γεδεούσα
756 Γεδεών
757 Γέδιος
758 Γεϊθαζέτ
759 Γεϊθαζέτη
760 Γελασία
761 Γελάσιος
762 Γεμέλα
763 Γέμελος
764 Γεμίνα
765 Γεμίνος
766 Γενεβιέβη
767 Γενεθλία
768 Γενέθλιος
769 Γενναδία
770 Γεννάδιος
771 Γεντηλία
772 Γεντήλιος
773 Γερασίμη
774 Γεράσιμος
775 Γερβασία
776 Γερβάσιος
777 Γερμάνα
778 Γερμανός
779 Γερόλεμος
780 Γερτρούδη
781 Γερτρούδος
782 Γέρων
783 Γεσθημανή
784 Γεωργία
785 Γεωργιάννα
786 Γεωργιλιάνα
787 Γεώργιος
788 Γεωργογιάννα
789 Γεωργογιάννης
790 Γηνατού
791 Γηρομεριού
792 Γιαλούσα
793 Γιάρετ
794 Γιάτρισσα
795 Γίγας
796 Γιεσάκ
797 Γιεσακία
798 Γιολάντα
799 Γιολένα
800 Γιόνα
801 Γιόνας
802 Γιούι
803 Γιούλα
804 Γκαβή
805 Γκαλδούνος
806 Γκασπάρ
807 Γκιζιλκιζιώτισσα
808 Γκίλντας
809 Γκουβερνιώτισσα
810 Γλαφύρα
812 Γλαφυρός
813 Γλίεβος
814 Γλυκέρα
815 Γλυκέριος
816 Γλυκιώτισσα
817 Γλυκοκυματούσα
818 Γλύκουσα
819 Γλυκοφιλούσα
820 Γλύκων
821 Γοβδέλαος
822 Γοβδέλια
823 Γοθαζάτ
824 Γοιρδελάκη
825 Γολινδούχ
826 Γοράσδη
827 Γόρασδος
828 Γοργοεπήκοος
829 Γοργόνα
830 Γοργόνος
831 Γορδία
832 Γόρδιος
833 Γοτθία
834 Γότθος
835 Γουδελία
836 Γουιλφρέδη
837 Γουιλφρέδος
838 Γουϊνιφρέδη
840 Γουϊνιφρέδης
841 Γουίρο
842 Γουμένισσα
843 Γουμερά
844 Γουνιώτισσα
845 Γούντα
846 Γουολβούργα
847 Γουολβούργος
848 Γουρία
849 Γουρίας
850 Γουρλομάτα
851 Γρατία
852 Γρατίων
853 Γραύς
854 Γραφιώτισσα
855 Γρηγεντία
856 Γρηγέντιος
857 Γρηγοράγγελος
858 Γρηγορία
859 Γρηγόριος
860 Γυναίκα
861 Γύψενη
862 Γωνιά
863 Δαβίδ
864 Δαβιδία
865 Δάδα
866 Δάδας
867 Δαδιώτισσα
868 Δακρύβρεχτος
869 Δακρυρροούσα
870 Δάλια
871 Δαλιδά
872 Δαλματία
874 Δαλμάτιος
875 Δαμάρης
876 Δάμαρις
878 Δαμάσα
879 Δάμασος
880 Δαμιανή
881 Δαμιανός
882 Δάμων
884 Δαν
885 Δάναβη
886 Δάναβος
887 Δάναξ
888 Δανιήλ
889 Δανιηλίς
890 Δανιθάλεια
891 Δανιθάλης
892 Δαρεία
894 Δαρείος
895 Δάσιος
896 Δαύκτη
897 Δαύκτος
898 Δεβόρα
899 Δέηση
900 Δεκαπεντούσα
901 Δεναλία
902 Δεναχίς
903 Δεξιοκρατούσα
904 Δεόμενη
905 Δερμάτα
906 Δεσιδέρια
907 Δεσιδέριος
908 Δεσμάρη
909 Δεσποιγιάννα
910 Δέσποινα
911 Δεσπότης
912 Δημάρατη
913 Δημάρατος
914 Δημελέ
915 Δήμητρα
917 Δημητράσπα
918 Δημήτριος
919 Δημία
920 Δήμιος
921 Δημοκλέα
922 Δημοκλής
923 Δημοκράνια
924 Δημοκρατία
925 Δημοκρίτη
926 Δημόκριτος
927 Δήμος
928 Δημοσθένης
929 Δία
930 Διάβολος
931 Διάδοχος
932 Διακονίς
933 Διάκονος
934 Διάνα
935 Δίας
936 Διασώζουσα
937 Δίδυμος
938 Δικαιόκριτος
939 Δίκαιος
940 Δικαιότατη
941 Διογένης
942 Διοδότη
943 Διόδοτος
944 Διοδώρα
945 Διόδωρος
946 Διοκλής
947 Διομήδης
948 Διονυσία
949 Διόνυσος
950 Διόσκουρος
951 Διότισσα
952 Δισιδέριος
953 Δίων
954 Διώνη
955 Δόβρα
956 Δολινδούχ
957 Δολλίων
958 Δολώρα
959 Δολώρος
960 Δομετία
961 Δομέτιος
962 Δομηνίκη
963 Δομήνικος
964 Δομιτίλλα
965 Δόμνα
966 Δομνάς
967 Δομνιανίτισσας
968 Δόμνος
970 Δονάγη
971 Δόναγος
972 Δονάλδη
973 Δονάλδος
974 Δονάτα
975 Δονάτος
976 Δοξάρισσα
977 Δορκάς
978 Δορυμέδουσα
979 Δορυμέδων
980 Δόσα
981 Δοσάς
982 Δουβέργαινα
983 Δούκας
984 Δούκισσα
985 Δούλη
986 Δούλος
987 Δουνστάνος
988 Δράκαινα
989 Δράκων
990 Δροσίς
991 Δρόσος
992 Δροσοσταλία
993 Δροσοσταλίδα
994 Δροστάν
995 Δύμφνα
997 Δυράνδη
998 Δύρανδος
999 Δυφρίγη
1000 Δυφρίγος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία