Εορτές 17 Απριλίου: Άγιος Αζάτ ο Ευνούχος Άγιος Αυδελλάς Άγιος Βάνδος της Φοντενέλ Άγιος Γοθαζάτ Άγιος Ντόναν Άγιος Φουσίκ Βάνδα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αγαπητός πάπας Ρώμης Άγιος Αδριανός ο Νέος Άγιος Εφραίμ ο Μεγάλος Άγιος Ιερομάρτυρας Ανίκητος, Πάπας Ρώμης Άγιος Μακάριος Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Άγιος Μακάριος ο Νοταράς Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Άγιος Συμεών επίσκοπος Περσίας Όσιος Αλέξανδρος εκ Ρωσίας Όσιος Ζωσιμάς ο Ρώσος Οσιος Παϊσιος Δια Χριστον Σαλος
1 Επήριτος
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Cedd
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Tanco
15 Tillo
16 Tressan
17 Vedast
18 Verocianus
19 Victurus
20 Vitalis
21 Vulphy
22 Waccar
23 Waldalenus
24 Willibald
25 Wulfstan
26 Wulsin
27 Αάαρκος
28 Αάβακτος
29 Αἰακὸς
30 Αἰαντίδης
31 Αἰαντόδωρος
32 Ααρασσός
33 Ααρών
35 Αἲας
36 Αασίφορος
37 Αάσπετος
38 Άαστος
39 Αάσχετος
40 Άβαβος
41 Αβάδνης
42 Αβαεόδωρος
43 Αβάζιος
44 Αβαθμίδωτος
45 Αβαιόδορος
46 Αβαιόδωρ
47 Αβαιόδωρος
48 Αβαιόκριτος
49 Αβαίος
50 Αβαίστας
51 Αβάκ
52 Αβάκαινας
53 Αβακένας
54 Αβακής
55 Αβακούμ
56 Άβακτος
57 Αβάμμων
58 Αβάνθιος
59 Αβαντίων
60 Αβαρβαρέης
61 Αβάρβαρος
62 Αβαρης
63 Αβαρίνος
64 Άβαρις
65 Άβαρνος
66 Άβαρτος
67 Άβας
68 Αβάσγιος
69 Αβάσιτος
70 Αβασκάντιλλος
71 Αβάσκαντος
72 Αββαδών
73 Αββαδώσα
74 Αββάς
75 Άβγαρ
76 Αβδαίος
77 Αβδάραξος
78 Αβδήμων
79 Άβδηρος
80 Άβδης
81 Αβδιήλ
82 Αβδιού
84 Αβειρών
85 Άβελ
86 Αβελάρδος
87 Αβελβούλ
88 Αβεντίνος
89 Αβέρκιος
90 Αβερρόης
91 Αβέρωφ
92 Αβεσσαλώμ
93 Αβήπας
94 Αβιά
95 Αβιάδ
96 Αβιάθαρ
97 Αβιάνιος
98 Αβίας
99 Αβίατος
100 Άβιβος
101 Αβίλλιος
102 Αβιμέλιχος
103 Άβιος
104 Αβιούδ
105 Αβλάβιος
106 Άβληρος
107 Αβλίων
108 Αβούδιμος
109 Άβους
110 Αβραάμ
114 Άβραμ
115 Άβραξ
116 Αβραστης
117 Άβραχας
118 Αβρέας
119 Αβρέτιος
120 Αβρίκιος
121 Άβριππος
122 Αβροκόμας
123 Αβρόλας
124 Αβροπέδιλος
125 Αβροτέλειος
126 Άβρων
127 Αβρώνυχος
128 Άβρωτος
129 Αβυδηνός
130 Άβυδος
131 Αβώ
132 Άγαβος
133 Αγαθάγγελος
134 Αγαθάγητος
135 Αγαθαρχίς
136 Αγάθαρχος
137 Αγαθάγητος
138 Αγαθήμερος
139 Αγαθίνος
140 Αγάθιππος
141 Αγαθόβουλος
142 Αγαθοδαίμων
143 Αγαθόδωρος
144 Αγαθοκλής
145 Αγαθονίκης
146 Αγαθόπους
147 Αγαθοσθένης
148 Αγαθόστρατος
149 Αγαθότυχος
150 Αγάθυλλος
151 Αγάθυρνος
152 Αγάθυρσος
153 Αγάθων
154 Αγαθώνυμος
155 Αγαίος
156 Αγακλέης
157 Αγάκλυτος
158 Αγαλλίας
159 Αγαμέμνων
160 Αγαμήδης
161 Αγαμήθης
162 Αγάνιππος
163 Αγανός
164 Αγαπαίος
165 Αγαπήνωρ
166 Αγάπης
167 Αγαπητός
168 Αγαπτόλεμος
169 Αγασθένης
170 Αγασίας
171 Αγασίδοτος
172 Αγασίδωρος
173 Αγασίθεος
174 Αγασικλής
175 Αγασικράτης
176 Αγασιμένης
177 Αγάσιμος
178 Αγάσιππος
179 Αγασίστρατος
180 Αγασσαμενός
181 Αγαστόνικος
182 Αγαστόνοος
183 Άγαστος
184 Αγαστοφάνης
185 Αγάστροφος
186 Αγαυός
187 Αγάφαντος
188 Αγγελικός
189 Αγγελίνος
190 Αγγελίων
191 Άγγελος
192 Αγγενίδας
193 Αγγερούλης
194 Αγγίας
196 Αγέας
197 Αἰγέας
198 Αγεδήμη
199 Αγέδημος
200 Αγελάδας
201 Αγέλαος
202 Αγέλας
203 Αγέλαστος
204 Αγέλεως
205 Άγελος
206 Αγέλοχος
207 Αγέμαχος
208 Αγέπολις
209 Αγέρωχος
210 Αἰγεὺς
211 Αγεσίμβροτος
212 Αγέστρατος
213 Αγεύς
214 Αγέχορος
215 Αγήλοχος
216 Αγήμαχος
217 Αγημίδας
218 Αγήμων
219 Αγήνωρ
220 Αγήπατρος
221 Αγήσανδρος
222 Αγήσαρχος
223 Αγησίας
224 Αγησίδαμος
225 Αγησικράτης
226 Αγησίλαος
227 Αγησίλοχος
228 Αγησίμαδος
229 Αγησίμαχος
230 Αγησίμβροτος
231 Αγησιμένης
232 Αγησίνοος
233 Αγησίπατρος
234 Αγησίπολις
235 Αγήσιππος
236 Αγησίροδος
237 Αγησίστρατος
238 Αγησιτέλης
239 Αγησίχαρις
240 Αγησίχορος
241 Αγήτας
242 Άγητος
243 Αγήτως
244 Αγίας
245 Αγίδιππος
246 Αγιμένης
247 Αἰγιμιὸς
248 Άγιμος
249 Άγιππος
250 Άγις
251 Αγίων
252 Αγκαίος
253 Αγκύορας
254 Άγκυρος
255 Αγκύωε
256 Αγλαέθυρος
257 Αγλάιος
258 Αγλάιππος
259 Αγλαόδωρος
260 Αγλαοκρέων
261 Αγλαόπης
262 Αγλαοσθένης
263 Αγλαόφημος
264 Αγλαοφών
265 Αγλάων
266 Αγλαώνυμος
267 Αγλώκριτος
268 Αγλώκυπρος
269 Άγναπτος
270 Άγνιππος
271 Αγνόδημος
272 Αγνόδικος
273 Αγνόδωρος
274 Αγνοκλής
275 Αγνός
276 Αγνόφιλος
277 Αγνωνίδης
278 Αγονέας
279 Αγορακλής
280 Αγοράκριτος
281 Αγοράναξ
282 Αγόραστος
283 Αγόρατος
284 Αγρεύς
285 Αγρικόλας
286 Αγρίοπος
287 Άγριος
288 Αγρίππας
289 Αγριώνιος
290 Άγρων
291 Αγύλαιος
292 Αγύριος
293 Αγύρριος
294 Αγχίαλος
295 Αγχίθεος
296 Αγχικράτης
297 Αγχίμαχος
298 Αγχίμολος
299 Αγχίνοος
300 Άγχιος
301 Άγχιππος
302 Αγχίπυλος
303 Αγχίροος
304 Αγχίσης
306 Άγχουρος
307 Αγώνιος
308 Αγώνιππος
309 Αδαίος
310 Αδαλβέρτος
311 Αδάμ
314 Αδαμάντιος
315 Αδάμας
316 Αδάματος
317 Αδαμνάνος
318 Άδας
319 Αδέας
320 Αδείμαντος
321 Αδελφός
322 Αἰδέσιος
323 Άδης
324 Αδιατόριξ
325 Αδίστας
326 Άδμητος
327 Αδόλφος
328 Αδονάι
329 Άδραστος
330 Αδριανός
331 Άδωνις
332 Αέθλιος
333 Αειθαλάς
334 Αείμνηστος
335 Αέλιος
336 Αελλήεις
337 Αελλοπόδης
338 Αερίας
339 Αερόμορφος
340 Αερόπης
341 Αέτιος
343 Αζαρίας
344 Αζάς
345 Αζάτ
346 Αζείδης
347 Άζευς
348 Αζήσιος
349 Αζώρ
350 Αηδόνιος
351 Αήτης
352 Αἰήτης
353 Άητωρ
354 Αητωραιακός
355 Αθάμας
356 Αθάμβων
357 Αθανάδας
358 Αθάνας
359 Αθανάσιος
360 Αθάνατος
361 Αθέρας
362 Αἰθέριος
363 Αθηδάρας
364 Αθηναγόρας
365 Αθήναιος
366 Αθήνιππος
367 Αθηνογένης
368 Αθηνόδωρος
369 Αθηνοκλής
370 Αθηνόκριτος
371 Αθλημένης
372 Αἰθάλης
373 Αθλίας
374 Αθοσίων
375 Αθρέ
376 Αθώρηκτος
377 Άθως
378 Αιακός
379 Αιανός
380 Αίας
381 Αίγαγρος
382 Αιγαίωρος
383 Αιγάλεων
384 Αίγαστρος
385 Αίγατος
386 Αιγέστης
387 Αιγεύς
388 Αιγέων
389 Αιγιαλεύς
390 Αιγίας
391 Αιγίδας
392 Αίγιλος
393 Αιγίμιος
394 Αίγινος
395 Αίγιος
396 Αίγισθος
397 Αιγιστέας
398 Αίγιστος
399 Αιγίων
400 Αίγλων
401 Αιγύπτιος
402 Αίγυπτος
403 Αίγων
404 Αϊδανός
405 Αιδέσιος
407 Άιδης
408 Αϊδωνεύς
409 Αιήτης
410 Αιθάλης
411 Αίθαν
412 Αιθήρ
413 Αιθίδας
414 Αίθικος
415 Αιθιόλας
416 Αιθιοπίς
417 Αιθίοψ
418 Αιθίων
419 Αίθλιος
420 Αίθος
421 Αιθούσιος
422 Αίθων
423 Αικατερίνος
424 Αίλιος
425 Άιμαν
426 Αιμάνθης
427 Αιμίλιος
428 Αιμόνιος
429 Αίμος
430 Αίμος
431 Αίμων
432 Αινείας
433 Αινεσίδημος
434 Αίνετος
435 Αίνητος
436 Αϊνουρ
437 Αίξων
438 Αίολος
439 Αίπυτος
440 Αίσακος
441 Αισανίας
442 Αισημίδας
443 Αίσηπος
444 Αισία
445 Αίσιμος
446 Αίσιος
447 Αισυήτης
448 Αίσυμνος
449 Αίσυπος
450 Αισχίνης
451 Αισχίων
452 Αισχύλος
453 Αίσων
454 Αίσωψ
457 Αιτναίος
458 Αιτωλός
459 Αιχμοκλής
460 Ακάδημος
461 Ακάθιστος
462 Ακάκητος
463 Ακάκιος
465 Άκακος
466 Ακάλανθος
467 Ακάμας
468 Άκανθος
469 Ακαρίων
470 Ακαρνάν
471 Άκαστος
472 Ακατάβλητος
473 Ακατάφλεκτος
474 Άκελος
475 Ακέσανδρος
476 Ακεσίας
477 Ακεσίδας
478 Ακεσίλαος
479 Ακεσίλας
480 Ακεσίμβροτος
481 Ακεστείμης
482 Ακεστογένης
483 Ακεστοδήμη
484 Ακεστόδημος
485 Ακεστοδότης
486 Ακεστόδωρος
487 Ακεστοκρέων
488 Ακεστόκυπρος
489 Ακεστομένης
490 Ακέστωρ
491 Ακεσώδυνος
492 Ακεψεής
493 Ακεψιμάς
494 Ακήρατος
495 Αἰάκης
496 Άκης
497 Ακιδάλιος
498 Ακίνδυνος
499 Ακματίδας
500 Ακμονίδας
501 Άκμων
502 Ακόλουθος
503 Ακοντεύς
504 Ακουμενός
505 Ακουσίθεος
506 Ακουσίλαος
507 Ακουσίλοχος
508 Ακούτιος
509 Ακραγαντίνος
510 Ακράγας
511 Ακραίος
512 Ακραιφεύς
513 Άκρατος
514 Ακρίας
515 Ακρίβος
516 Ακρίσιος
517 Ακρίτας
518 Άκριτος
519 Ακριφία
520 Ακρίφιος
521 Ακρόκομος
522 Ακρόνεος
523 Ακρότατος
524 Ακροτελεύτιος
525 Άκρων
526 Ακταίος
527 Ακτίνας
528 Άκτιος
529 Άκτις
530 Άκτωρ
531 Ακύλας
533 Αλαλκομένης
534 Αλαμάνος
535 Άλαν
536 Αλάστωρ
537 Αλαφούζος
538 Αλβανός
539 Αλβέρτος
540 Αλβίνος
541 Αλεβίζος
542 Αλεβίων
543 Αλεγήνωρ
544 Αλεκτρυών
545 Αλέκτωρ
546 Αλεξάγγελος
547 Αλέξανδρος
550 Αλεξάνωρ
551 Αλέξαρχος
552 Αλεξίβιος
553 Αλεξίκακος
554 Αλεξικλής
555 Αλεξίμαχος
556 Αλεξίνικος
557 Αλέξιος
558 Αλέξιππος
559 Αλέξων
560 Αλεός
561 Αλεύας
562 Αλέχτορας
563 Αληθής
564 Αλήμων
565 Αλησίας
566 Αλήτης
567 Αλθαίνος
568 Άλθηπος
569 Αλίαρτος
570 Αλίας
571 Αλιθέρσης
572 Άλικος
573 Αλιμήδης
574 Αλιόπης
575 Άλιος
576 Αλίοχος
577 Αλίφηρος
578 Αλκάθοος
579 Αλκαίνετος
580 Αλκαίος
581 Αλκαμένης
582 Άλκανδρος
583 Αλκάνωρ
584 Αλκείδης
585 Αλκέτας
586 Άλκης
587 Αλκηστιανός
588 Αλκίας
589 Αλκιβιάδης
590 Αλκίβιος
591 Αλκιδάμας
592 Αλκίδας
593 Αλκίμαχος
594 Αλκιμέδων
595 Αλκιμένης
596 Αλκιμίδης
597 Άλκιμος
598 Αλκινάδας
599 Αλκίνοος
600 Αλκίοπος
601 Άλκιππος
602 Αλκισθένης
603 Αλκίσων
604 Αλκίφρων
605 Αλκμήνης
606 Αλκυονεύς
607 Άλκων
608 Άλκωνας
609 Αλλάς
610 Αλμήνωρ
611 Αλμπάνης
612 Αλμπέος
613 Αλμπέρτος
614 Άλμωψ
615 Αλξίων
616 Αλοίσιος
617 Αλοκράτης
618 Αλόπιος
619 Αλουίζος
620 Αλπέγιος
621 Άλπης
622 Αλπίνος
623 Αλταίων
624 Άλτης
625 Άλτιμος
626 Αλτίνος
627 Αλυάττης
628 Αλυζεύς
629 Άλυκος
630 Αλύπιος
631 Αλύριος
632 Αλύσιος
633 Αλφαιεύς
634 Αλφειός
635 Αλφεσίβοιος
636 Αλφήνος
637 Αλφόνς
638 Αλφρέδος
639 Αλχέλμος
640 Αλωεύς
641 Αλώνιος
642 Αλωομένης
643 Αλώπεκος
644 Αμαζόνιος
645 Αμαθεύς
646 Αμαλθεύς
647 Αμάλιος
648 Αμαλκείδης
649 Αμανάτιος
650 Αμανάτιος
651 Αμανάτιος
652 Άμανδος
654 Αμάρακος
655 Αμάρανδρος
656 Αμάρανθος
657 Αμάραντος
658 Αμαρυγκεύς
659 Αμάρυνθος
660 Αμαστρίνος
661 Αμαυρός
662 Άμβραξ
663 Αμβρόσιος
664 Αμβρύων
665 Αμέθυστος
666 Αμεινία
667 Αμεινίας
668 Αμεινοκλής
669 Αμεινοκράτης
670 Αμειψίας
671 Αμέλιος
672 Άμεμπτος
673 Αμερίας
674 Αμέρικος
675 Αμερίνος
676 Αμέστριος
677 Αμετάθετος
678 Αμήδης
679 Αμήν
680 Αμήνοφις
681 Αμήνων
682 Αμησινάς
683 Αμήστριος
684 Άμηστρις
685 Αμιανός
686 Αμίαντος
687 Αμίλκας
688 Αμιναδάβ
689 Αμινίας
690 Άμιρις
691 Άμισσος
692 Αμισώδαρος
693 Αμμέας
694 Αμμιανός
695 Αμμούν
696 Άμμων
697 Αμμωναθάς
698 Αμοιβεύς
699 Αμόλυντος
700 Αμομφάρετος
701 Αμοπάων
702 Αμούν
703 Αμπάν
704 Αμπλίας
705 Άμπυξ
706 Αμύγδαλος
707 Αμύδας
708 Αμυθάων
709 Αμύκλας
710 Άμυκος
711 Αμύλκας
712 Αμύμων
713 Αμύνανδρος
714 Αμυνίας
715 Άμυνος
716 Αμύντωρ
717 Αμύνων
718 Άμυρος
719 Αμφάρης
720 Αμφιαδάμας
721 Αμφίαλος
722 Αμφιάναξ
723 Αμφιάραος
724 Αμφιδάμας
725 Αμφίδικος
726 Αμφίδοκος
727 Αμφίδωρος
728 Αμφιθαλής
729 Αμφίθεος
730 Άμφικλος
731 Αμφικράτης
732 Αμφικτύων
733 Αμφίλοχος
734 Αμφίλυκος
735 Αμφίλυτος
736 Αμφίμαρος
737 Αμφίμαχος
738 Αμφιμέδων
739 Αμφιμήδης
740 Αμφίμνηστος
741 Αμφινεύς
742 Αμφίνομος
743 Αμφίομος
744 Άμφισσος
745 Αμφίστρατος
746 Αμφιτρύων
747 Αμφιφάνης
748 Αμφιφράδης
749 Αμφιχάρης
750 Αμφίων
751 Αμφότερος
752 Αἳμων
753 Αμών
754 Αμωναθάς
755 Αμώς
756 Άμωσις
757 Αναβησίνεος
758 Αναγνώστης
759 Αναδυόμενος
760 Αναίτιος
761 Ανάκλητος
762 Ανακρέουσα
763 Ανακρέων
765 Ανάκτωρ
766 Ανανί
767 Ανανίας
768 Αναξαγόρας
769 Ανάξανδρος
770 Αναξαρέτης
771 Ανάξαρχος
772 Αναξίβιος
773 Αναξίδαμος
774 Αναξικράτης
775 Αναξίλαος
776 Αναξίμανδρος
777 Αναξιμένης
778 Αναξίνος
779 Ανάξιππος
780 Άναξις
781 Αναπίας
782 Ανάργυρος
783 Αἰνέας
784 Αναστάσιος
785 Ανατόλιος
786 Ανάχαρσις
787 Άνδης
788 Ανδοκίδης
789 Ανδούλος
790 Ανδραίμων
791 Ανδρέας
792 Ανδρεστίνος
793 Ανδριαγόρας
794 Ανδριανός
795 Άνδριππος
796 Ανδρίσκος
797 Ανδρόγεως
798 Ανδρογήθης
799 Ανδροδάμας
800 Ανδροίτας
801 Ανδροκλείδας
802 Ανδροκλής
803 Άνδροκλος
804 Ανδροκράτης
805 Ανδροκύδης
806 Ανδρόκυπρος
807 Ανδρόλεως
808 Ανδρόμαχος
809 Ανδρομέδης
810 Ανδρομένης
811 Ανδρομήδης
812 Ανδρονίδης
813 Ανδρόνικος
814 Ανδροπελαγίας
815 Ανδροσθένης
816 Ανδροτίων
817 Ανδρόφιλος
818 Άνδρων
819 Ανδώνιος
820 Αἰνείας
821 Αἲνειος
822 Ανειτυλλιανός
823 Άνεκτος
824 Ανεμπόδιστος
826 Ανέστης
827 Αἴνετος
828 Αἴνεφος
829 Ανήρ
830 Αἰνησίδημος
831 Άνθας
832 Ανθέμιος
833 Άνθερμος
834 Ανθεστηρίων
835 Ανθεστίων
836 Ανθηδών
837 Ανθηνίκος
838 Ανθηνίων
839 Άνθιμος
840 Άνθιππος
841 Ανθόνικος
842 Άνθος
843 Ανθόσμιος
844 Ανθυποβάγγελος
845 Άνιγρος
846 Ανίκητος
847 Ανίκκερις
848 Ανίνας
849 Ανιόκυπρος
850 Άνιος
851 Άνιππος
852 Άννας
853 Αννίβας
854 Αννίκ
855 Αννίκερις
856 Άννινος
857 Αννούβ
858 Ανούσας
859 Ανουτσιάτης
860 Άνοχος
861 Ανσέλμος
862 Ανταγόρας
863 Ανταίος
864 Ανταλκίδας
865 Άντανδρος
866 Ανταύγης
867 Αντέας
868 Αντείας
869 Αντέραστος
870 Αντέρως
872 Αντήνωρ
873 Αντιανός
874 Αντίας
875 Αντιγένης
876 Αντίγονος
877 Αντίδοτος
878 Αντιδώριππος
879 Αντίδωρος
880 Αντίθεος
881 Αντικλής
882 Αντικράτης
883 Αντιλέων
884 Αντιλίνος
885 Αντίλοχος
886 Αντίμαχος
887 Αντιμέδων
888 Αντιμένης
889 Αντιμήδης
890 Αντίμνηστος
891 Αντίμοιρος
892 Αντίνοος
893 Αντίοχος
894 Αντίπας
895 Αντίπατρος
896 Αντίπαφος
897 Άντιππος
898 Αντισθένης
899 Αντίστιος
900 Αντίστοιχος
901 Αντίστρατος
902 Αντιφάνης
903 Αντίφας
904 Αντιφάτης
905 Αντίφημος
906 Αντίφιλος
907 Αντίφονος
908 Άντιφος
909 Αντιφών
910 Αντιχάρης
911 Αντιωρος
912 Αντραίμονας
913 Αντρανίκ
914 Άντυλλος
915 Αντωνίκος
916 Αντώνιος
917 Αντωνίσκος
918 Ανυβις
919 Ανυσίκυπρος
920 Ανύσιος
921 Ανυσισθένης
922 Άνυστις
923 Ανύτη
924 Άνυτος
925 Ανφαχος
926 Ανώγων
927 Ανώνυμος
928 Αξίερος
929 Αξιόκερσος
930 Αξιόνικος
931 Αξίοχος
932 Αξίων
933 Αξιώτης
934 Άξυλος
935 Αοβολος
936 Αοιδός
937 Απαίος
938 Απάμειος
939 Άπαμος
940 Απειρόγαμος
941 Απελάς
942 Απελλής
944 Απήμων
945 Απία
946 Απιδανός
947 Άπις
948 Απίων
949 Απέλλιχος
950 Απλόδωρος
951 Απογόνου
952 Απολλάς
953 Απολλινάριος
954 Απολλόδημος
955 Απολλόδοτος
956 Απολλοδούρης
957 Απολλόδωρος
958 Απολλόθεμις
959 Απολλοκράτης
960 Απολλόκυπρος
961 Απολλοφάνης
962 Απολλύων
963 Απόλλων
964 Απολλώνιος
965 Άπονος
966 Απόστολος
968 Απουλήιος
969 Άποφις
970 Απρίλιος
971 Απρίων
972 Απρόσιτος
973 Άπτερος
974 Απφίας
975 Άραβος
976 Αραιθυραίος
977 Άρακος
978 Αράμ
979 Αράνθιος
980 Αραρώς
981 Άρας
982 Άρατθος
983 Αρατόκυπρος
984 Άρατος
985 Άραχνος
986 Άραψ
987 Αρβανίτης
988 Άρβηλος
989 Άρβιτρος
990 Αργαίος
991 Άργαλος
992 Αργανθών
993 Αργάς
994 Αργεάδης
995 Άργεννος
996 Αργεντίνος
997 Αργέστης
998 Αργεύς
999 Αργήλης
1000 Άργης
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία