Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
Ελληνικό
1 Αβερκία
2 Αβέρκιος
3 Αβούδημος
4 Αγγελική
5 Αγγερούλα
6 Αγγερούλης
7 Αγόραστος
8 Αγράφω
9 Αγρυπνία
10 Αερίας
11 Αθανασία
12 Αθανάσιος
13 Αθεόνα
14 Αικατερίνη
18 Αικατερίνος
19 Αιμιλένια
20 Αιμιλίνα
21 Αίστυ
22 Ακάθιστη
23 Ακακία
24 Ακάκιος
26 Ακεψιμάς
27 Ακίνδυνος
28 Ακρίβη
29 Αλέκα
30 Αλέκος
31 Αλεξάγγελος
32 Αλεξιώτισσα
33 Αλωνία
34 Αμαλιάννα
35 Αναγνώστης
36 Αναλίζα
37 Ανάργυρη
38 Αναστασία
39 Αναστάσιος
40 Ανδροπελαγία
41 Ανδροπελαγίας
42 Ανεκτή
43 Άνεκτος
44 Ανεμπόδιστη
45 Ανεμπόδιστος
47 Ανερίνα
48 Ανέστης
49 Ανθήλια
50 Ανθηνίκη
51 Ανθηνίκος
52 Ανθοδέσμη
53 Ανθονίκη
54 Ανθυποβάγγελος
55 Αννακαίτη
56 Ανναλίζα
57 Ανναρέα
58 Άνοιξη
59 Αντωνίκη
60 Αντωνίκος
61 Αντώνιος
62 Ανώνυμη
63 Ανώνυμος
64 Απλοδώρα
65 Απλόδωρος
66 Αποστολένα
67 Αποστολία
68 Απόστολος
70 Αρεστή
71 Αριάνθη
72 Άριστος
73 Αροδάφνη
74 Αρσενία
75 Αρσένιος
76 Άρτα
77 Άρτας
78 Ασάφεια
79 Ασάφιος
80 Ασημάκης
81 Ασημίνα
82 Ασπρούλα
83 Αστή
84 Αστός
85 Ασύγκριτη
86 Ασύγκριτος
87 Ασχολία
88 Αυγερινή
89 Αυγερινός
90 Αυτονομία
91 Αφέντρα
92 Αφράτος
93 Αφροκόμη
94 Αφροξυλάνθη
95 Αφρούλα
96 Άχθος
97 Βαμβακία
98 Βάνα
99 Βανίνα
100 Βάννα
101 Βαρυτίμη
102 Βαρύτιμος
103 Βαρυψαβάς
104 Βασιανή
105 Βασιάνθη
106 Βασιλεία
107 Βασίλειος
109 Βασιλένια
110 Βασιλοπούλα
111 Βεβαία
112 Βηθλεεμίτισσα
113 Βηχιανή
114 Βηχιανός
117 Βιβέτα
118 Βίλμα
119 Βιολάνθη
120 Βιολάνθης
121 Βρετή
122 Βρετός
123 Βρέφος
124 Γαλακτοτροφούσα
125 Γαλάνθη
126 Γαλάτα
127 Γαλατάς
128 Γαλάτειος
129 Γαλατερούσα
130 Γεάδη
131 Γεάδης
132 Γεννάδιος
133 Γεράκης
134 Γερακίνα
135 Γερασίμη
136 Γεράσιμος
137 Γερόλεμος
138 Γεωργία
139 Γεωργιάννα
140 Γεωργιλιάνα
141 Γεώργιος
142 Γεωργογιάννα
143 Γεωργογιάννης
144 Γιολένα
145 Γιούλα
146 Γιούλης
147 Γιωργιάννα
148 Γιωργοδήμας
149 Γραμματή
150 Γρηγεντία
151 Γρηγέντιος
152 Γρηγορία
153 Γρηγόριος
154 Γρηγοροβία
155 Γρηγορόβιος
156 Δάδας
157 Δακρυρροούσα
158 Δάσιος
159 Δεισδαιμόνα
160 Δεναλία
161 Δεσμάρη
162 Δεσποιγιάννα
163 Δημητράνα
164 Δημητράσπα
165 Δημία
166 Δήμιος
167 Δημοκρατία
168 Διάδοχος
169 Διαλεχτή
170 Διαλεχτός
171 Διανέλια
172 Διανέλλος
173 Διγενής
174 Δικαία
175 Δούλη
176 Δωρίνα
177 Εβίνα
178 Εγκυμονούσα
179 Εζεκία
180 Εθνεγερσία
181 Εθνεγέρσιος
182 Ειρηάννα
183 Ειρηλένα
184 Ειρηνάντη
185 Ειρηνόνη
186 Ειρηστέλλα
187 Εισόδιος
188 Εκατονταπυλιανή
189 Εκδίκηση
190 Ελαιάνθη
191 Έλβη
192 Ελεάνα
193 Ελεάνθη
194 Ελεήστρια
195 Ελεντίνα
196 Ελεντίνος
197 Ελέσα
198 Ελιάνθη
199 Ελίνα
200 Ελιρόη
201 Ελισσαίος
202 Ελλάδιος
203 Ελπιδηφόρος
204 Έρασμος
205 Έρις
206 Έρμα
207 Ερμηνεία
208 Ερωτοθέα
209 Ευγενίκη
210 Ευγενίκος
211 Εύη
212 Ευήθιος
213 Ευλαβής
214 Ευλαβία
215 Ευλαμπία
217 Ευλάμπιος
218 Ευλογία
219 Ευλόγιος
220 Ευνούχος
221 Εύρετος
222 Ευρωπαία
223 Ευστάθιος
224 Ευστοργία
225 Ευστόργιος
226 Ευστρατία
227 Ευστράτιος
228 Ευτέξιος
229 Ευτύχης
230 Ευψυχία
231 Ευψύχιος
232 Έφη
233 Εφουλίνα
234 Ζαφειρία
235 Ζένια
236 Ζένιος
237 Ζέτα
238 Ζωή
239 Ζώης
240 Ζωοδόχος
241 Ζώσιμη
242 Ηγουμένη
243 Ηλιογέννητη
244 Ηλιοστάλακτη
245 Ηλιοστάλακτος
246 Ηλιόφωτος
247 Ήρκος
248 Θαυμαστός
249 Θεαγώνη
250 Θεαγώνης
251 Θεμέλη
252 Θεμελίνα
253 Θεογνωσία
254 Θεογνώσιος
255 Θεοδηγία
256 Θεοδούλη
257 Θεόδουλος
259 Θεοείδη
260 Θεόειδος
261 Θεόκλεια
262 Θεοκρίτη
263 Θεοκτίστη
264 Θεόκτιστος
265 Θεολήπτη
266 Θεόληπτος
267 Θεολογία
268 Θεολόγος
269 Θεόπεμπτος
270 Θεοπίστη
271 Θεόπιστος
272 Θεοσέβειος
273 Θεοσκέπαστη
274 Θεοστήρικτος
275 Θεοτόκης
276 Θεοτόκος
277 Θεοτόνια
278 Θεοφύλακτη
279 Θεοφύλακτος
280 Θεοχάρης
281 Θεοχαρία
282 Θέρμων
283 Θέσια
284 Θέσιος
285 Θεσπεσία
286 Θεσσαλονίκη
288 Θυμιούλλα
289 Ιλαρία
290 Ιλαρίων
291 Ίτα
292 Καθολική
293 Καθολικός
294 Καλή
295 Καλημέρα
296 Καλημέρας
297 Καλήμορφη
298 Καληρόη
299 Καλιάνδη
300 Καλιάνθη
301 Καλίτσα
302 Κάλλη
303 Καλληδόνης
304 Καλλής
305 Καλλιάδης
306 Καλλιάναξ
307 Καλλιάνασσα
308 Καλλιάνειρα
309 Καλλίβιος
310 Καλλιδίκη
311 Καλλίος
312 Καλλιτροπία
313 Καλλίτροπος
314 Καλόγερος
315 Καλόγρια
316 Καλοθετίνα
317 Καλόθετος
318 Καλομαρία
319 Καλός
320 Κανέλλα
321 Κανέλλος
322 Καριοφύλλης
323 Καριοφυλλιά
324 Κατελίνα
325 Κεράνη
326 Κερασία
327 Κεράσιος
328 Κλεόπατρος
329 Κομάνθη
330 Κοντή
331 Κορίνα
332 Κοσμία
333 Κούλα
334 Κριλένια
335 Κύπρη
336 Κυπρος
337 Κυράννα
338 Κυράννας
339 Κυράτσω
340 Κυραψηλή
341 Κυριαίνα
342 Κυριαίνος
343 Κύριλλος
344 Λαμπροτρίτη
345 Λαμπροτρίτης
346 Λατομίτισσα
347 Λεάνθη
348 Λεβέντης
349 Λεβεντία
350 Λελούδα
351 Λεμονιά
352 Λεοντεύς
354 Λεοντόκαρδη
355 Λεοντόκαρδος
356 Λίβας
357 Λιθαρή
358 Λυγερή
359 Λυγερός
360 Μακρής
361 Μάλαμας
362 Μαλάμω
363 Μαναθώ
364 Μαρανθία
365 Μαράνθιος
366 Μαργαρίτα
367 Μαργαρίτης
368 Μαριαδώρα
369 Μάριαν
370 Μαριανέτα
371 Μαριάννας
372 Μαριάντζελα
373 Μαριβάνα
374 Μαρίζα
375 Μαριλίλη
376 Μαρκοζάνες
377 Μαρτυρία
378 Μαρτύριος
379 Μαρτυροκλέα
380 Μαρτυροκλής
381 Μαύρα
382 Μαυρικία
383 Μαυρίκιος
384 Μαύρος
385 Μεγάνδρη
386 Μέγανδρος
387 Μεδίμνη
388 Μέδιμνος
389 Μεδουσανθή
390 Μεθοδία
391 Μεθόδιος
392 Μεθυμάκης
393 Μελετία
394 Μελής
395 Μελιντίνος
396 Μελισσάνθη
397 Μελπίνα
398 Μερσίνα
399 Μεταξάς
400 Μεταξία
401 Μήλιος
402 Μηναία
403 Μηναίος
404 Μητροφάνης
405 Μίκαλλος
406 Μόσχω
407 Μπάτη
408 Μπάτης
409 Μπήλιω
410 Μυράνθη
411 Μυράνθης
412 Μυριαλλής
413 Μυροβλύτισσα
414 Μυροφόρα
415 Ναπολεοντία
416 Νάσος
417 Νεονέλλης
418 Νεονίλλη
419 Νεοφύτα
420 Νεόφυτος
421 Νερένια
422 Νέτζω
423 Νήφων
424 Νικοδιονυσία
425 Νικοδιονύσιος
426 Νικόχριστος
427 Νουνεχία
428 Νωαίνα
429 Νωαίνης
430 Οικουμένιος
431 Ομορφούλα
432 Ορθοδοξία
433 Ορθόδοξος
434 Παγκοσμία
435 Παγκόσμιος
436 Παγώνα
437 Παις
438 Παλαιοκαστρίτισσα
439 Παλαιολογίνα
440 Παλιοκαστρίτης
441 Παναγιώτα
442 Παναγιώτης
443 Πανουργιάς
444 Πανταζής
445 Παντάναξ
446 Παντάνασσα
447 Παντελεήμων
448 Παντελεούσα
449 Παντελιάς
450 Παπαδιά
451 Παράμονος
452 Παραμυθία
453 Παραμύθιος
454 Παρασκευή
455 Παράσχη
456 Παράσχος
457 Παρηγόριος
458 Παρθαγάπη
459 Παρίδης
460 Πάροδος
461 Πατήρ
462 Παυσολύπιος
463 Πελάγιος
464 Περιστέρης
465 Περμανθία
466 Περνιακή
467 Περνιακός
468 Πετράντα
469 Πετρώνιος
470 Πηγή
471 Πλουμή
472 Πλουμιστή
473 Πλουσία
474 Πλούσιος
475 Πλουτοδώρα
476 Πλουτόδωρος
477 Ποιμενία
478 Πολυάννα
479 Πολυκαρπία
480 Πολύκαρπος
481 Πολυτέλεια
482 Πολυτέλειος
483 Ποταμιαίνη
484 Ποταμιαίνος
485 Πούλια
486 Πούλιος
487 Πουλουδία
488 Πουλουδιός
489 Προαναγγελλομένη
490 Προδρομία
491 Πρόδρομος
496 Προσδόκη
497 Προσδόκιος
498 Προχόρη
499 Πρόχορος
500 Ριάνα
501 Ροζάνθη
502 Ροζάνθης
503 Ρούλα
504 Σαντορίνη
505 Σαραντία
506 Σαράντος
507 Σγούρος
508 Σεβαστή
509 Σεβαστός
512 Σιάτης
513 Σίμος
514 Σισώη
515 Σισώης
516 Σκιαδενή
517 Σκιαδενός
518 Σμαράγδα
519 Σμάραγδος
521 Σοφία
522 Σπηλιοπαναγιώτης
523 Σπήλιος
524 Σπόρια
525 Σπυρίδων
526 Σπυριδώνα
527 Σπυρονικόλαος
528 Σταματία
529 Σταματίνος
530 Σταμάτιος
531 Στάντης
532 Σταύρη
533 Σταυροθέα
534 Σταυρόθεος
535 Σταύρος
537 Στεργία
538 Στεργιακούλης
539 Στέργιος
540 Στυλιανή
541 Στυλιανός
542 Συμέλα
543 Συνάναρχη
544 Συνάναρχος
545 Συνετή
546 Συράκος
547 Συρράκος
548 Τάκης
549 Ταξιάρχης 
550 Ταράχη
551 Τεκούσα
552 Τίτσα
553 Τρέα
554 Τριάνθη
555 Τριανταφυλλιά
556 Τριαντάφυλλος
557 Τρίαρος
558 Τριάς
561 Τροοδία
562 Τροόδιος
563 Τρυγών
564 Τρυφερή
565 Τρυφερός
566 Τυφλός
567 Τυχική
568 Τυχικός
569 Φαίη
570 Φανερωμένη
571 Φανή
572 Φανουρία
573 Φανούριος
574 Φιλήσυχη
575 Φιλήσυχος
576 Φιλογονία
577 Φιλογόνιος
578 Φιλόθεος
579 Φλόγα
580 Φλώρα
582 Φυλακτός
583 Φωστηρία
584 Φωστήριος
585 Φωτεινή
586 Φωτεινός
587 Χάιδος
588 Χάιδω
589 Χαραλαμπία
590 Χαράλαμπος
591 Χαριτωμένη
592 Χαριτωμένος
593 Χαρτοφίλης
594 Χελώνη
595 Χήρα
596 Χήρος
597 Χρηστέλλα
598 Χρήστος
599 Χριστάλλα
602 Χρίστια
603 Χριστιανή
604 Χριστιανός
605 Χριστίνα
606 Χριστίνος
607 Χριστοδούλα
608 Χριστόδουλος
609 Χριστοθέα
610 Χριστός
615 Χρίστος
616 Χριστοφόρα
617 Χριστόφορος
618 Χριστώνυμη
619 Χριστώνυμος
620 Χρόνιος
621 Χρυσανδρέας
622 Χρυσάφιος
623 Χρυσαφίς
624 Χρυσηλία
625 Χρυσήλιος
626 Χρυσοβαλάντη
627 Χρυσοβαλάντης
628 Χρυσοπηγή
629 Χρυσοπλόκη
630 Χρυσοπλόκος
631 Χρυσοστόμη
632 Χρυσόστομος
633 Χρυσοτέλειος
634 Χρυστάλλα
637 Χρυστέλλα
638 Ωραιάνθη
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία