Εορτές 22 Απριλίου: Άγιος Νέαρχος Απόστολος Ναθαναήλ Ναθαναηλία Νεάρχη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδωρος ο Συκεώτης
Ελληνικό
1 Αβερκία
2 Αβέρκιος
3 Αβούδιμος
4 Αγγελική
5 Αγγερούλα
6 Αγγερούλης
7 Αγόραστος
8 Αγράφω
9 Αγρυπνία
10 Αερίας
11 Αθανασία
12 Αθανάσιος
13 Αθεόνα
14 Αικατερίνη
17 Αικατερίνος
18 Αιμιλένια
19 Αιμιλίνα
20 Αίστυ
21 Ακάθιστη
22 Ακακία
23 Ακάκιος
25 Ακεψιμάς
26 Ακίνδυνος
27 Ακρίβη
28 Αλέκα
29 Αλέκος
30 Αλεξάγγελος
31 Αλεξιώτισσα
32 Αλωνία
33 Αμαλιάννα
34 Αναγνώστης
35 Αναλίζα
36 Ανάργυρη
37 Αναστασία
38 Αναστάσιος
39 Ανδροπελαγία
40 Ανδροπελαγίας
41 Ανεκτή
42 Άνεκτος
43 Ανεμπόδιστη
44 Ανεμπόδιστος
46 Ανερίνα
47 Ανέστης
48 Ανθήλια
49 Ανθηνίκη
50 Ανθηνίκος
51 Ανθοδέσμη
52 Ανθονίκη
53 Ανθυποβάγγελος
54 Αννακαίτη
55 Ανναλίζα
56 Ανναρέα
57 Άνοιξη
58 Αντωνίκη
59 Αντωνίκος
60 Αντώνιος
61 Ανώνυμη
62 Ανώνυμος
63 Απλοδώρα
64 Απλόδωρος
65 Αποστολένα
66 Αποστολία
67 Απόστολος
69 Αρεστή
70 Αριάνθη
71 Άριστος
72 Αροδάφνη
73 Αρσενία
74 Αρσένιος
75 Άρτα
76 Άρτας
77 Ασάφεια
78 Ασάφιος
79 Ασημάκης
80 Ασημίνα
81 Ασπρούλα
82 Αστή
83 Αστός
84 Ασύγκριτη
85 Ασύγκριτος
86 Ασχολία
87 Αυγερινή
88 Αυγερινός
89 Αυτονομία
90 Αφέντρα
91 Αφθονία
92 Αφθόνιος
94 Αφράτος
95 Αφροκόμη
96 Αφροξυλάνθη
97 Αφρούλα
98 Άχθος
99 Βαμβακία
100 Βάνα
101 Βανίνα
102 Βάννα
103 Βαρυτίμη
104 Βαρύτιμος
105 Βαρυψαβάς
106 Βασιανή
107 Βασιάνθη
108 Βασιλεία
109 Βασίλειος
111 Βασιλένια
112 Βασιλοπούλα
113 Βεβαία
114 Βηθλεεμίτισσα
115 Βηχιανή
116 Βηχιανός
119 Βιβέτα
120 Βίλμα
121 Βιολάνθη
122 Βιολάνθης
123 Βρετή
124 Βρετός
125 Βρέφος
126 Γαλακτοτροφούσα
127 Γαλάνθη
128 Γαλάτα
129 Γαλατάς
130 Γαλάτειος
131 Γαλατερούσα
132 Γεάδη
133 Γεάδης
134 Γεννάδιος
135 Γεράκης
136 Γερακίνα
137 Γερασίμη
138 Γεράσιμος
139 Γερόλεμος
140 Γεωργία
141 Γεωργιάννα
142 Γεωργιλιάνα
143 Γεώργιος
144 Γεωργογιάννα
145 Γεωργογιάννης
146 Γιολένα
147 Γιούλα
148 Γιούλης
149 Γιωργιάννα
150 Γιωργοδήμας
151 Γραμματή
152 Γρηγεντία
153 Γρηγέντιος
154 Γρηγορία
155 Γρηγόριος
156 Γρηγοροβία
157 Γρηγορόβιος
158 Δάδας
159 Δακρυρροούσα
160 Δάσιος
161 Δεισδαιμόνα
162 Δεναλία
163 Δεσμάρη
164 Δεσποιγιάννα
165 Δημητράνα
166 Δημητράσπα
167 Δημία
168 Δήμιος
169 Δημοκρατία
170 Διάδοχος
171 Διαλεχτή
172 Διαλεχτός
173 Διανέλια
174 Διανέλλος
175 Διγενής
176 Δικαία
177 Δούλη
178 Δωρίνα
179 Εβίνα
180 Εγκυμονούσα
181 Εζεκία
182 Εθνεγερσία
183 Εθνεγέρσιος
184 Ειρηάννα
185 Ειρηλένα
186 Ειρηνάντη
187 Ειρηνόνη
188 Ειρηστέλλα
189 Εισόδιος
190 Εκατονταπυλιανή
191 Εκδίκηση
192 Ελαιάνθη
193 Έλβη
194 Ελεάνα
195 Ελεάνθη
196 Ελεήστρια
197 Ελεντίνα
198 Ελεντίνος
199 Ελέσα
200 Ελιάνθη
201 Ελίνα
202 Ελιρόη
203 Ελισσαίος
204 Ελλάδιος
205 Ελπιδηφόρος
206 Έρασμος
207 Έρις
208 Έρμα
209 Ερμηνεία
210 Ερωτοθέα
211 Ευγενίκη
212 Ευγενίκος
213 Εύη
214 Ευήθιος
215 Ευλαβής
216 Ευλαβία
217 Ευλαμπία
219 Ευλάμπιος
220 Ευλογία
221 Ευλόγιος
222 Ευνούχος
223 Εύρετος
224 Ευρωπαία
225 Ευστάθιος
226 Ευστοργία
227 Ευστόργιος
228 Ευστρατία
229 Ευστράτιος
230 Ευτέξιος
231 Ευτύχης
232 Ευψυχία
233 Ευψύχιος
234 Έφη
235 Εφουλίνα
236 Ζαφειρία
237 Ζένια
238 Ζένιος
239 Ζέτα
240 Ζωή
241 Ζώης
242 Ζωοδόχος
243 Ζώσιμη
244 Ηγουμένη
245 Ηλιογέννητη
246 Ηλιοστάλακτη
247 Ηλιοστάλακτος
248 Ηλιόφωτος
249 Ήρκος
250 Θαυμαστός
251 Θεαγώνη
252 Θεαγώνης
253 Θεμέλη
254 Θεμελίνα
255 Θεογνωσία
256 Θεογνώσιος
257 Θεοδηγία
258 Θεοδούλη
259 Θεόδουλος
261 Θεοείδη
262 Θεόειδος
263 Θεόκλεια
264 Θεοκρίτη
265 Θεοκτίστη
266 Θεόκτιστος
267 Θεολήπτη
268 Θεόληπτος
269 Θεολογία
270 Θεολόγος
271 Θεόπεμπτος
272 Θεοπίστη
273 Θεόπιστος
274 Θεοσέβειος
275 Θεοσκέπαστη
276 Θεοστήρικτος
277 Θεοτόκης
278 Θεοτόκος
279 Θεοτόνια
280 Θεοφύλακτη
281 Θεοφύλακτος
282 Θεοχάρης
283 Θεοχαρία
284 Θέρμων
285 Θέσια
286 Θέσιος
287 Θεσπεσία
288 Θεσσαλονίκη
290 Θυμιούλλα
291 Ιλαρία
292 Ιλαρίων
293 Ίτα
294 Καθολική
295 Καθολικός
296 Καλή
297 Καλημέρα
298 Καλημέρας
299 Καλήμορφη
300 Καληρόη
301 Καλιάνδη
302 Καλιάνθη
303 Καλίτσα
304 Κάλλη
305 Καλληδόνης
306 Καλλής
307 Καλλιάδης
308 Καλλιάναξ
309 Καλλιάνασσα
310 Καλλιάνειρα
311 Καλλίβιος
312 Καλλιδίκη
313 Καλλίος
314 Καλλιτροπία
315 Καλλίτροπος
316 Καλόγερος
317 Καλόγρια
318 Καλοθετίνα
319 Καλόθετος
320 Καλομαρία
321 Καλός
322 Κανέλλα
323 Κανέλλος
324 Καριοφύλλης
325 Καριοφυλλιά
326 Κατελίνα
327 Κεράνη
328 Κερασία
329 Κεράσιος
330 Κλεόπατρος
331 Κομάνθη
332 Κοντή
333 Κορίνα
334 Κοσμία
335 Κούλα
336 Κριλένια
337 Κύπρη
338 Κυπρος
339 Κυράννα
340 Κυράννας
341 Κυράτσω
342 Κυραψηλή
343 Κυριαίνα
344 Κυριαίνος
345 Κύριλλος
346 Λαμπροτρίτη
347 Λαμπροτρίτης
348 Λατομίτισσα
349 Λεάνθη
350 Λεβέντης
351 Λεβεντία
352 Λελούδα
353 Λεμονιά
354 Λεοντεύς
356 Λεοντόκαρδη
357 Λεοντόκαρδος
358 Λίβας
359 Λιθαρή
360 Λυγερή
361 Λυγερός
362 Μακρής
363 Μάλαμας
364 Μαλάμω
365 Μαναθώ
366 Μαρανθία
367 Μαράνθιος
368 Μαργαρίτα
369 Μαργαρίτης
370 Μαριαδώρα
371 Μάριαν
372 Μαριανέτα
373 Μαριάννας
374 Μαριάντζελα
375 Μαριβάνα
376 Μαρίζα
377 Μαριλίλη
378 Μαρκοζάνες
379 Μαρτυρία
380 Μαρτύριος
381 Μαρτυροκλέα
382 Μαρτυροκλής
383 Μαύρα
384 Μαυρικία
385 Μαυρίκιος
386 Μαύρος
387 Μεγάνδρη
388 Μέγανδρος
389 Μεδίμνη
390 Μέδιμνος
391 Μεδουσανθή
392 Μεθοδία
393 Μεθόδιος
394 Μεθυμάκης
395 Μελετία
396 Μελής
397 Μελιντίνος
398 Μελισσάνθη
399 Μελπίνα
400 Μερσίνα
401 Μεταξάς
402 Μεταξία
403 Μήλιος
404 Μηναία
405 Μηναίος
406 Μητροφάνης
407 Μίκαλλος
408 Μόσχω
409 Μπάτη
410 Μπάτης
411 Μπήλιω
412 Μυράνθη
413 Μυράνθης
414 Μυριαλλής
415 Μυροβλύτισσα
416 Μυροφόρα
417 Ναπολεοντία
418 Νάσος
419 Νεονέλλης
420 Νεονίλλη
421 Νεοφύτα
422 Νεόφυτος
423 Νερένια
424 Νέτζω
425 Νήφων
426 Νικοδιονυσία
427 Νικοδιονύσιος
428 Νικόχριστος
429 Νουνεχία
430 Νωαίνα
431 Νωαίνης
432 Οικουμένιος
433 Ομορφούλα
434 Ονησίφορος
435 Ορθοδοξία
436 Ορθόδοξος
437 Παγκοσμία
438 Παγκόσμιος
439 Παγώνα
440 Παις
441 Παλαιολογίνα
442 Παναγιώτα
443 Παναγιώτης
444 Πανουργιάς
445 Πανταζής
446 Παντάναξ
447 Παντάνασσα
448 Παντελεήμων
449 Παντελεούσα
450 Παντελιάς
451 Παπαδιά
452 Παράμονος
453 Παραμυθία
454 Παραμύθιος
455 Παρασκευή
456 Παράσχη
457 Παράσχος
458 Παρηγόριος
459 Παρθαγάπη
460 Παρίδης
461 Πάροδος
462 Πατήρ
463 Παυσολύπιος
464 Πελάγιος
465 Περιστέρης
466 Περμανθία
467 Περνιακή
468 Περνιακός
469 Πετράντα
470 Πετρώνιος
471 Πηγή
472 Πλουμή
473 Πλουμιστή
474 Πλουσία
475 Πλούσιος
476 Πλουτοδώρα
477 Πλουτόδωρος
478 Ποιμενία
479 Πολυάννα
480 Πολυζώη
481 Πολυκαρπία
482 Πολύκαρπος
483 Πολυτέλεια
484 Πολυτέλειος
485 Ποταμιαίνη
486 Ποταμιαίνος
487 Πούλια
488 Πούλιος
489 Πουλουδία
490 Πουλουδιός
491 Προαναγγελλομένη
492 Προδρομία
493 Πρόδρομος
498 Προσδόκη
499 Προσδόκιος
500 Προχόρη
501 Πρόχορος
502 Ριάνα
503 Ροζάνθη
504 Ροζάνθης
505 Ρούλα
506 Σαντορίνη
507 Σαραντία
508 Σαράντος
509 Σγούρος
510 Σεβαστή
511 Σεβαστός
514 Σιάτης
515 Σίμος
516 Σισώη
517 Σισώης
518 Σκιαδενή
519 Σκιαδενός
520 Σμαράγδα
521 Σμάραγδος
523 Σοφία
524 Σπηλιοπαναγιώτης
525 Σπήλιος
526 Σπορά
527 Σπόρος
528 Σπυρίδων
529 Σπυριδώνα
530 Σπυρονικόλαος
531 Σταματία
532 Σταματίνος
533 Σταμάτιος
534 Στάντης
535 Σταύρη
536 Σταυροθέα
537 Σταυρόθεος
538 Σταύρος
540 Στεργία
541 Στεργιακούλης
542 Στέργιος
543 Στυλιανή
544 Στυλιανός
545 Συμέλα
546 Συνετή
547 Συράκος
548 Συρράκος
549 Τάκης
550 Ταξιάρχης 
551 Ταράχη
552 Τεκούσα
553 Τίτσα
554 Τρέα
555 Τριάνθη
556 Τριανταφυλλιά
557 Τριαντάφυλλος
558 Τρίαρος
559 Τριάς
562 Τροοδία
563 Τροόδιος
564 Τρυγών
565 Τρυφερή
566 Τρυφερός
567 Τυφλός
568 Τυχική
569 Τυχικός
570 Φαίη
571 Φανερωμένη
572 Φανή
573 Φανουρία
574 Φανούριος
575 Φιλήσυχη
576 Φιλήσυχος
577 Φιλογονία
578 Φιλογόνιος
579 Φιλόθεος
580 Φλόγα
581 Φλώρα
583 Φυλακτός
584 Φωστηρία
585 Φωστήριος
586 Φωτεινή
587 Φωτεινός
588 Χάιδος
589 Χάιδω
590 Χαραλαμπία
591 Χαράλαμπος
592 Χαριτωμένη
593 Χαριτωμένος
594 Χαρτοφίλης
595 Χελώνη
596 Χήρα
597 Χήρος
598 Χρηστέλλα
599 Χρήστος
600 Χριστάλλα
603 Χρίστια
604 Χριστιανή
605 Χριστιανός
606 Χριστίνα
607 Χριστίνος
608 Χριστοδούλα
609 Χριστόδουλος
610 Χριστοθέα
611 Χριστός
616 Χρίστος
617 Χριστοφόρα
618 Χριστόφορος
619 Χριστώνυμη
620 Χριστώνυμος
621 Χρόνιος
622 Χρυσανδρέας
623 Χρυσάφιος
624 Χρυσαφίς
625 Χρυσηλία
626 Χρυσήλιος
627 Χρυσοβαλάντη
628 Χρυσοβαλάντης
629 Χρυσοπηγή
630 Χρυσοπλόκη
631 Χρυσοπλόκος
632 Χρυσοστόμη
633 Χρυσόστομος
634 Χρυσοτέλειος
635 Χρυστάλλα
638 Χρυστέλλα
639 Ωραιάνθη
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία