Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Δεσιδέριος της Λανγκρέ ή Γένοβας Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος Δεσιδέρια Επιτάκιος Μανήν Σαλώνη Συάγρη Συάγριος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Κουϊντιανός Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δονατιανός Λούκιος Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος
1 Επήριτος
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aιολόμιτρις
5 Aισχραίος
6 Aλεξιμήδης
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aσστομήδης
10 Cedd
11 Gerebernus
12 Gudwall
13 Secardos
14 Tanco
15 Tillo
16 Tressan
17 Vedast
18 Verocianus
19 Victurus
20 Vitalis
21 Vulphy
22 Waccar
23 Waldalenus
24 Willibald
25 Wulfstan
26 Wulsin
27 Αάαρκος
28 Αάβακτος
29 Αἰακὸς
30 Αἰαντίδης
31 Αἰαντόδωρος
32 Ααρασσός
33 Ααρών
35 Αἲας
36 Αασίφορος
37 Αάσπετος
38 Άαστος
39 Αάσχετος
40 Άβαβος
41 Αβάδνης
42 Αβαεόδωρος
43 Αβάζιος
44 Αβαθμίδωτος
45 Αβαιόδορος
46 Αβαιόδωρ
47 Αβαιόδωρος
48 Αβαιόκριτος
49 Αβαίος
50 Αβαίστας
51 Αβάκ
52 Αβάκαινας
53 Αβακένας
54 Αβακής
55 Αβακούμ
56 Άβακτος
57 Αβάμμων
58 Αβάνθιος
59 Αβαντίων
60 Αβαρβαρέης
61 Αβάρβαρος
62 Αβαρίνος
63 Άβαρις
64 Άβαρνος
65 Άβαρτος
66 Άβας
67 Αβάσγιος
68 Αβάσιτος
69 Αβασκάντιλλος
70 Αβάσκαντος
71 Αββαδών
72 Αββαδώσα
73 Αββάς
74 Άβγαρ
75 Αβδαίος
76 Αβδάραξος
77 Αβδήμων
78 Άβδηρος
79 Άβδης
80 Αβδιήλ
81 Αβδιού
83 Αβειρών
84 Άβελ
85 Αβελάρδος
86 Αβελβούλ
87 Αβεντίνος
88 Αβέρκιος
89 Αβερρόης
90 Αβέρωφ
91 Αβεσσαλώμ
92 Αβήπας
93 Αβιά
94 Αβιάδ
95 Αβιάθαρ
96 Αβιάνιος
97 Αβίας
98 Αβίατος
99 Άβιβος
100 Αβίλλιος
101 Αβιμέλιχος
102 Άβιος
103 Αβιούδ
104 Αβλάβιος
105 Άβληρος
106 Αβλίων
107 Αβούδιμος
108 Άβους
109 Αβραάμ
113 Άβραμ
114 Άβραξ
115 Αβραστης
116 Άβραχας
117 Αβρέας
118 Αβρέτιος
119 Αβρίκιος
120 Άβριππος
121 Αβροκόμας
122 Αβρόλας
123 Αβροπέδιλος
124 Αβροτέλειος
125 Άβρων
126 Αβρώνυχος
127 Άβρωτος
128 Αβυδηνός
129 Άβυδος
130 Αβώ
131 Άγαβος
132 Αγαθάγγελος
133 Αγαθάγητος
134 Αγαθαρχίς
135 Αγάθαρχος
136 Αγαθάγητος
137 Αγαθήμερος
138 Αγαθίνος
139 Αγάθιππος
140 Αγαθόβουλος
141 Αγαθοδαίμων
142 Αγαθόδωρος
143 Αγαθοκλής
144 Αγαθονίκης
145 Αγαθόπους
146 Αγαθοσθένης
147 Αγαθόστρατος
148 Αγαθότυχος
149 Αγάθυλλος
150 Αγάθυρνος
151 Αγάθυρσος
152 Αγάθων
153 Αγαθώνυμος
154 Αγαίος
155 Αγακλέης
156 Αγάκλυτος
157 Αγαλλίας
158 Αγαμέμνων
159 Αγαμήδης
160 Αγαμήθης
161 Αγάνιππος
162 Αγανός
163 Αγαπαίος
164 Αγαπήνωρ
165 Αγάπης
166 Αγαπητός
167 Αγαπτόλεμος
168 Αγαρίστης
169 Αγασθένης
170 Αγασίας
171 Αγασίδοτος
172 Αγασίδωρος
173 Αγασίθεος
174 Αγασικλής
175 Αγασικράτης
176 Αγασιμένης
177 Αγάσιμος
178 Αγάσιππος
179 Αγασίστρατος
180 Αγασσαμενός
181 Αγαστόνικος
182 Αγαστόνοος
183 Άγαστος
184 Αγαστοφάνης
185 Αγάστροφος
186 Αγαυός
187 Αγάφαντος
188 Αγγελικός
189 Αγγελίνος
190 Αγγελίων
191 Άγγελος
192 Αγγενίδας
193 Αγγερούλης
194 Αγγίας
196 Αγέας
197 Αἰγέας
198 Αγεδήμη
199 Αγέδημος
200 Αγελάδας
201 Αγέλαος
202 Αγέλας
203 Αγέλαστος
204 Αγέλεως
205 Άγελος
206 Αγέλοχος
207 Αγέμαχος
208 Αγέπολις
209 Αγέρωχος
210 Αἰγεὺς
211 Αγεσίμβροτος
212 Αγέστρατος
213 Αγεύς
214 Αγέχορος
215 Αγήλοχος
216 Αγήμαχος
217 Αγημίδας
218 Αγήμων
219 Αγήνωρ
220 Αγήπατρος
221 Αγήσανδρος
222 Αγήσαρχος
223 Αγησίας
224 Αγησίδαμος
225 Αγησικράτης
226 Αγησίλαος
227 Αγησίλοχος
228 Αγησίμαδος
229 Αγησίμαχος
230 Αγησίμβροτος
231 Αγησιμένης
232 Αγησίνοος
233 Αγησίπατρος
234 Αγησίπολις
235 Αγήσιππος
236 Αγησίροδος
237 Αγησίστρατος
238 Αγησιτέλης
239 Αγησίχαρις
240 Αγησίχορος
241 Αγήτας
242 Άγητος
243 Αγήτως
244 Αγίας
245 Αγίδιππος
246 Αγιμένης
247 Αἰγιμιὸς
248 Άγιμος
249 Άγιππος
250 Άγις
251 Αγίων
252 Αγκαίος
253 Αγκύορας
254 Άγκυρος
255 Αγκύωε
256 Αγλαέθυρος
257 Αγλάιος
258 Αγλάιππος
259 Αγλαόδωρος
260 Αγλαοκρέων
261 Αγλαόπης
262 Αγλαοσθένης
263 Αγλαόφημος
264 Αγλαοφών
265 Αγλάων
266 Αγλαώνυμος
267 Αγλώκριτος
268 Αγλώκυπρος
269 Άγναπτος
270 Άγνιππος
271 Αγνόδημος
272 Αγνόδικος
273 Αγνόδωρος
274 Αγνοκλής
275 Αγνός
276 Αγνόφιλος
277 Αγνωνίδης
278 Αγονέας
279 Αγορακλής
280 Αγοράκριτος
281 Αγοράναξ
282 Αγόραστος
283 Αγόρατος
284 Αγρεύς
285 Αγρικόλας
286 Αγρίοπος
287 Άγριος
288 Αγρίππας
289 Αγριώνιος
290 Άγρων
291 Αγύλαιος
292 Αγύριος
293 Αγύρριος
294 Αγχίαλος
295 Αγχίθεος
296 Αγχικράτης
297 Αγχίμαχος
298 Αγχίμολος
299 Αγχίνοος
300 Άγχιος
301 Άγχιππος
302 Αγχίπυλος
303 Αγχίροος
304 Αγχίσης
306 Άγχουρος
307 Αγώνιος
308 Αγώνιππος
309 Αδαίος
310 Αδαλβέρτος
311 Αδάμ
314 Αδαμάντιος
315 Αδάμας
316 Αδάματος
317 Αδαμνάνος
318 Άδας
319 Αδέας
320 Αδείμαντος
321 Αδελφός
322 Αἰδέσιος
323 Άδης
324 Αδιατόριξ
325 Αδίστας
326 Άδμητος
327 Αδόλφος
328 Αδονάι
329 Άδραστος
330 Αδριανός
331 Άδωνις
332 Αέθλιος
333 Αειθαλάς
334 Αείμνηστος
335 Αέλιος
336 Αελλήεις
337 Αελλοπόδης
338 Αερίας
339 Αερόμορφος
340 Αερόπης
341 Αέτιος
343 Αζαρίας
344 Αζάς
345 Αζάτ
346 Αζείδης
347 Άζευς
348 Αζήσιος
349 Αζώρ
350 Αηδόνιος
351 Αήτης
352 Αἰήτης
353 Άητωρ
354 Αητωραιακός
355 Αθάμας
356 Αθάμβων
357 Αθανάδας
358 Αθάνας
359 Αθανάσιος
360 Αθάνατος
361 Αθέρας
362 Αἰθέριος
363 Αθηδάρας
364 Αθηναγόρας
365 Αθήναιος
366 Αθήνιππος
367 Αθηνογένης
368 Αθηνόδωρος
369 Αθηνοκλής
370 Αθηνόκριτος
371 Αθλημένης
372 Αἰθάλης
373 Αθλίας
374 Αθοσίων
375 Αθρέ
376 Αθώρηκτος
377 Άθως
378 Αιακός
379 Αιανός
380 Αίας
381 Αίγαγρος
382 Αιγαίωρος
383 Αιγάλεων
384 Αίγαστρος
385 Αίγατος
386 Αιγέστης
387 Αιγεύς
388 Αιγέων
389 Αιγιαλεύς
390 Αιγίας
391 Αιγίδας
392 Αίγιλος
393 Αιγίμιος
394 Αίγινος
395 Αίγιος
396 Αίγισθος
397 Αιγιστέας
398 Αίγιστος
399 Αιγίων
400 Αίγλων
401 Αιγύπτιος
402 Αίγυπτος
403 Αίγων
404 Αϊδανός
405 Αιδέσιος
407 Άιδης
408 Αϊδωνεύς
409 Αιήτης
410 Αιθάλης
411 Αίθαν
412 Αιθήρ
413 Αιθίδας
414 Αίθικος
415 Αιθιόλας
416 Αιθιοπίς
417 Αιθίοψ
418 Αιθίων
419 Αίθλιος
420 Αίθος
421 Αιθούσιος
422 Αίθων
423 Αικατερίνος
424 Αίλιος
425 Άιμαν
426 Αιμάνθης
427 Αιμίλιος
428 Αιμόνιος
429 Αίμων
430 Αινείας
431 Αινεσίδημος
432 Αίνετος
433 Αίνητος
434 Αϊνουρ
435 Αίξων
436 Αίολος
437 Αίπυτος
438 Αίσακος
439 Αισανίας
440 Αισημίδας
441 Αίσηπος
442 Αισία
443 Αίσιμος
444 Αίσιος
445 Αισυήτης
446 Αίσυμνος
447 Αίσυπος
448 Αισχίνης
449 Αισχίων
450 Αισχύλος
451 Αίσων
452 Αίσωψ
455 Αιτναίος
456 Αιτωλός
457 Αιχμοκλής
458 Ακάδημος
459 Ακάθιστος
460 Ακάκητος
461 Ακάκιος
463 Άκακος
464 Ακάλανθος
465 Ακάμας
466 Άκανθος
467 Ακαρίων
468 Ακαρνάν
469 Άκαστος
470 Ακατάβλητος
471 Ακατάφλεκτος
472 Άκελος
473 Ακέσανδρος
474 Ακεσίας
475 Ακεσίδας
476 Ακεσίλαος
477 Ακεσίλας
478 Ακεσίμβροτος
479 Ακεστείμης
480 Ακεστογένης
481 Ακεστοδήμη
482 Ακεστόδημος
483 Ακεστοδότης
484 Ακεστόδωρος
485 Ακεστοκρέων
486 Ακεστόκυπρος
487 Ακεστομένης
488 Ακέστωρ
489 Ακεσώδυνος
490 Ακεψεής
491 Ακεψιμάς
492 Ακήρατος
493 Αἰάκης
494 Άκης
495 Ακιδάλιος
496 Ακίνδυνος
497 Ακματίδας
498 Ακμονίδας
499 Άκμων
500 Ακόλουθος
501 Ακοντεύς
502 Ακουμενός
503 Ακουσίθεος
504 Ακουσίλαος
505 Ακουσίλοχος
506 Ακούτιος
507 Ακραγαντίνος
508 Ακράγας
509 Ακραίος
510 Ακραιφεύς
511 Άκρατος
512 Ακρίας
513 Ακρίβος
514 Ακρίσιος
515 Ακρίτας
516 Άκριτος
517 Ακριφία
518 Ακρίφιος
519 Ακρόκομος
520 Ακρόνεος
521 Ακρότατος
522 Ακροτελεύτιος
523 Άκρων
524 Ακταίος
525 Ακτίνας
526 Άκτιος
527 Άκτις
528 Άκτωρ
529 Ακύλας
531 Αλαλκομένης
532 Αλαμάνος
533 Άλαν
534 Αλάστωρ
535 Αλαφούζος
536 Αλβανός
537 Αλβέρτος
538 Αλβίνος
539 Αλεβίζος
540 Αλεβίων
541 Αλεγήνωρ
542 Αλεκτρυών
543 Αλέκτωρ
544 Αλεξάγγελος
545 Αλέξανδρος
548 Αλεξάνωρ
549 Αλέξαρχος
550 Αλεξίβιος
551 Αλεξίκακος
552 Αλεξικλής
553 Αλεξίμαχος
554 Αλεξίνικος
555 Αλέξιος
556 Αλέξιππος
557 Αλέξων
558 Αλεός
559 Αλεύας
560 Αλέχτορας
561 Αληθής
562 Αλήμων
563 Αλησίας
564 Αλήτης
565 Αλθαίνος
566 Άλθηπος
567 Αλίαρτος
568 Αλίας
569 Αλιθέρσης
570 Άλικος
571 Αλιμήδης
572 Αλιόπης
573 Άλιος
574 Αλίοχος
575 Αλίφηρος
576 Αλκάθοος
577 Αλκαίνετος
578 Αλκαίος
579 Αλκαμένης
580 Άλκανδρος
581 Αλκάνωρ
582 Αλκείδης
583 Αλκέτας
584 Άλκης
585 Αλκηστιανός
586 Αλκίας
587 Αλκιβιάδης
588 Αλκίβιος
589 Αλκιδάμας
590 Αλκίδας
591 Αλκίμαχος
592 Αλκιμέδων
593 Αλκιμένης
594 Αλκιμίδης
595 Άλκιμος
596 Αλκινάδας
597 Αλκίνοος
598 Αλκίοπος
599 Άλκιππος
600 Αλκισθένης
601 Αλκίσων
602 Αλκίφρων
603 Αλκμήνης
604 Αλκυονεύς
605 Άλκων
606 Άλκωνας
607 Αλλάς
608 Αλμήνωρ
609 Αλμπάνης
610 Αλμπέος
611 Αλμπέρτος
612 Άλμωψ
613 Αλξίων
614 Αλοίσιος
615 Αλοκράτης
616 Αλόπιος
617 Αλουίζος
618 Αλπέγιος
619 Άλπης
620 Αλπίνος
621 Αλταίων
622 Άλτης
623 Άλτιμος
624 Αλτίνος
625 Αλυάττης
626 Αλυζεύς
627 Άλυκος
628 Αλύπιος
629 Αλύριος
630 Αλύσιος
631 Αλφαιεύς
632 Αλφειός
633 Αλφεσίβοιος
634 Αλφήνος
635 Αλφόνς
636 Αλφρέδος
637 Αλχέλμος
638 Αλωεύς
639 Αλώνιος
640 Αλωομένης
641 Αλώπεκος
642 Αμαζόνιος
643 Αμαθεύς
644 Αμαλθεύς
645 Αμάλιος
646 Αμαλκείδης
647 Αμανάτιος
648 Αμανάτιος
649 Αμανάτιος
650 Άμανδος
652 Αμάρακος
653 Αμάρανδρος
654 Αμάρανθος
655 Αμάραντος
656 Αμαρυγκεύς
657 Αμάρυνθος
658 Αμαστρίνος
659 Αμαυρός
660 Άμβραξ
661 Αμβρόσιος
662 Αμβρύων
663 Αμέθυστος
664 Αμεινία
665 Αμεινίας
666 Αμεινοκλής
667 Αμεινοκράτης
668 Αμειψίας
669 Αμέλιος
670 Άμεμπτος
671 Αμερίας
672 Αμέρικος
673 Αμερίνος
674 Αμέστριος
675 Αμετάθετος
676 Αμήδης
677 Αμήν
678 Αμήνοφις
679 Αμήνων
680 Αμησινάς
681 Αμήστριος
682 Άμηστρις
683 Αμιανός
684 Αμίαντος
685 Αμίλκας
686 Αμιναδάβ
687 Αμινίας
688 Άμιρις
689 Άμισσος
690 Αμισώδαρος
691 Αμμέας
692 Αμμιανός
693 Αμμούν
694 Άμμων
695 Αμμωναθάς
696 Αμοιβεύς
697 Αμόλυντος
698 Αμομφάρετος
699 Αμοπάων
700 Αμούν
701 Αμπάν
702 Αμπλίας
703 Άμπυξ
704 Αμύγδαλος
705 Αμύδας
706 Αμυθάων
707 Αμύκλας
708 Άμυκος
709 Αμύλκας
710 Αμύμων
711 Αμύνανδρος
712 Αμυνίας
713 Άμυνος
714 Αμύντωρ
715 Αμύνων
716 Άμυρος
717 Αμφάρης
718 Αμφιαδάμας
719 Αμφίαλος
720 Αμφιάναξ
721 Αμφιάραος
722 Αμφιδάμας
723 Αμφίδικος
724 Αμφίδοκος
725 Αμφίδωρος
726 Αμφιθαλής
727 Αμφίθεος
728 Άμφικλος
729 Αμφικράτης
730 Αμφικτύων
731 Αμφίλοχος
732 Αμφίλυκος
733 Αμφίλυτος
734 Αμφίμαρος
735 Αμφίμαχος
736 Αμφιμέδων
737 Αμφιμήδης
738 Αμφίμνηστος
739 Αμφινεύς
740 Αμφίνομος
741 Αμφίομος
742 Άμφισσος
743 Αμφίστρατος
744 Αμφιτρύων
745 Αμφιφάνης
746 Αμφιφράδης
747 Αμφιχάρης
748 Αμφίων
749 Αμφότερος
750 Αἳμων
751 Αμών
752 Αμωναθάς
753 Αμώς
754 Άμωσις
755 Αναβησίνεος
756 Αναγνώστης
757 Αναδυόμενος
758 Αναίτιος
759 Ανάκλητος
760 Ανακρέουσα
761 Ανακρέων
763 Ανάκτωρ
764 Ανανί
765 Ανανίας
766 Αναξαγόρας
767 Ανάξανδρος
768 Αναξαρέτης
769 Ανάξαρχος
770 Αναξίβιος
771 Αναξίδαμος
772 Αναξικράτης
773 Αναξίλαος
774 Αναξίμανδρος
775 Αναξιμένης
776 Αναξίνος
777 Ανάξιππος
778 Άναξις
779 Αναπίας
780 Ανάργυρος
781 Αἰνέας
782 Αναστάσιος
783 Ανατόλιος
784 Ανάχαρσις
785 Άνδης
786 Ανδοκίδης
787 Ανδούλος
788 Ανδραίμων
789 Ανδρέας
790 Ανδρεστίνος
791 Ανδριαγόρας
792 Ανδριανός
793 Άνδριππος
794 Ανδρίσκος
795 Ανδρόγεως
796 Ανδρογήθης
797 Ανδροδάμας
798 Ανδροίτας
799 Ανδροκλείδας
800 Ανδροκλής
801 Άνδροκλος
802 Ανδροκράτης
803 Ανδροκύδης
804 Ανδρόκυπρος
805 Ανδρόλεως
806 Ανδρόμαχος
807 Ανδρομέδης
808 Ανδρομένης
809 Ανδρομήδης
810 Ανδρονίδης
811 Ανδρόνικος
812 Ανδροπελαγίας
813 Ανδροσθένης
814 Ανδροτίων
815 Ανδρόφιλος
816 Άνδρων
817 Ανδώνιος
818 Αἰνείας
819 Αἲνειος
820 Ανειτυλλιανός
821 Άνεκτος
822 Ανεμπόδιστος
824 Ανεμώνιος
825 Ανέστης
826 Αἴνετος
827 Αἴνεφος
828 Ανήρ
829 Αἰνησίδημος
830 Άνθας
831 Ανθέμιος
832 Άνθερμος
833 Ανθεστηρίων
834 Ανθεστίων
835 Ανθηδών
836 Ανθηνίκος
837 Ανθηνίων
838 Άνθιμος
839 Άνθιππος
840 Ανθόνικος
841 Άνθος
842 Ανθόσμιος
843 Ανθυποβάγγελος
844 Άνιγρος
845 Ανίκητος
846 Ανίκκερις
847 Ανίνας
848 Ανιόκυπρος
849 Άνιος
850 Άνιππος
851 Άννας
852 Αννίβας
853 Αννίκ
854 Αννίκερις
855 Άννινος
856 Αννούβ
857 Ανούσας
858 Ανουτσιάτης
859 Άνοχος
860 Ανσέλμος
861 Ανταγόρας
862 Ανταίος
863 Ανταλκίδας
864 Άντανδρος
865 Ανταύγης
866 Αντέας
867 Αντείας
868 Αντέραστος
869 Αντέρως
871 Αντήνωρ
872 Αντιανός
873 Αντίας
874 Αντιγένης
875 Αντίγονος
876 Αντίδοτος
877 Αντιδώριππος
878 Αντίδωρος
879 Αντίθεος
880 Αντικλής
881 Αντικράτης
882 Αντιλέων
883 Αντιλίνος
884 Αντίλοχος
885 Αντίμαχος
886 Αντιμέδων
887 Αντιμένης
888 Αντιμήδης
889 Αντίμνηστος
890 Αντίμοιρος
891 Αντίνοος
892 Αντίοχος
893 Αντίπας
894 Αντίπατρος
895 Αντίπαφος
896 Άντιππος
897 Αντισθένης
898 Αντίστιος
899 Αντίστοιχος
900 Αντίστρατος
901 Αντιφάνης
902 Αντίφας
903 Αντιφάτης
904 Αντίφημος
905 Αντίφιλος
906 Αντίφονος
907 Άντιφος
908 Αντιφών
909 Αντιχάρης
910 Αντιωρος
911 Αντραίμονας
912 Αντρανίκ
913 Άντυλλος
914 Αντωνίκος
915 Αντώνιος
916 Αντωνίσκος
917 Ανυβις
918 Ανυσίκυπρος
919 Ανύσιος
920 Ανυσισθένης
921 Άνυστις
922 Ανύτη
923 Άνυτος
924 Ανφαχος
925 Ανώγων
926 Ανώνυμος
927 Αξίερος
928 Αξιόκερσος
929 Αξιόνικος
930 Αξίοχος
931 Αξίων
932 Αξιώτης
933 Άξυλος
934 Αοβολος
935 Αοιδός
936 Απαίος
937 Απάμειος
938 Άπαμος
939 Απειρόγαμος
940 Απελάς
941 Απελλής
943 Απήμων
944 Απία
945 Απιδανός
946 Άπις
947 Απίων
948 Απέλλιχος
949 Απλόδωρος
950 Απογόνου
951 Απολλάς
952 Απολλινάριος
953 Απολλόδημος
954 Απολλόδοτος
955 Απολλοδούρης
956 Απολλόδωρος
957 Απολλόθεμις
958 Απολλοκράτης
959 Απολλόκυπρος
960 Απολλοφάνης
961 Απολλύων
962 Απόλλων
963 Απολλώνιος
964 Άπονος
965 Απόστολος
967 Απουλήιος
968 Άποφις
969 Απρίλιος
970 Απρίων
971 Απρόσιτος
972 Άπτερος
973 Απφίας
974 Άραβος
975 Αραιθυραίος
976 Άρακος
977 Αράμ
978 Αράνθιος
979 Αραρώς
980 Άρας
981 Άρατθος
982 Αρατόκυπρος
983 Άρατος
984 Άραχνος
985 Άραψ
986 Αρβανίτης
987 Άρβηλος
988 Άρβιτρος
989 Αργαίος
990 Άργαλος
991 Αργανθών
992 Αργάς
993 Αργεάδης
994 Άργεννος
995 Αργεντίνος
996 Αργέστης
997 Αργεύς
998 Αργήλης
999 Άργης
1000 Αργίνος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία