Εορτές 20 Ιουλίου: Wilgefortis Wulmar Ηλιάς Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Ααρών ο Προφήτης Άγιος Ηλίας Φονταμίνσκυ Θεοσεβής Όσιος Αβραάμ του Κουκχλόμα
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
11 Άβελ
12 Αβελβούλ
13 Αβεσσαλώμ
14 Αβιά
15 Άβιβα
16 Άβιβος
17 Αβιμελιχίς
18 Αβιμέλιχος
19 Αβιούδ
20 Αβραάμ
24 Αβρααμία
25 Άβραμ
26 Άβραξ
27 Αγκαία
28 Αδάμ
31 Αδαμνάνη
32 Αδαμνάνος
33 Αδονάι
34 Αζαρία
35 Αζαρίας
36 Αζώρ
37 Αίθαν
38 Αμώς
39 Ανανί
40 Ανανία
41 Ανανίας
42 Άννα
44 Ανναμπέλα
45 Άννας
46 Άπφια
47 Απφίας
48 Αρφαξάδ
49 Ασήρ
50 Ασμοδαίος
51 Αυδιησούς
52 Αυνάν
53 Αχάζ
54 Αχείμ
55 Αχιά
56 Βαραββάς
57 Βαρθολομαίος
58 Βαρλαάμ
59 Βαρνάβα
60 Βαρνάβας
61 Βαρούχ
62 Βαρουχία
63 Βεελζεβούλ 
64 Βενιάμη
65 Βενιαμίν
66 Βηθεσδά
67 Βίβος
68 Βοόζ
69 Γαβριήλ
70 Γαβριηλία
71 Γαμαλιήλ
72 Γεδεούσα
73 Γεδεών
74 Γεσθημανή
75 Γιόνα
76 Γιόνας
77 Γολιάθης
78 Δαβίδ
79 Δαβιδία
80 Δάδας
81 Δαλιδά
82 Δαν
83 Δανιήλ
84 Δανιηλίς
85 Δεβόρα
86 Έβερ
87 Εζεκία
88 Εζεκίας
89 Εϊλιανή
90 Εϊλιανός
91 Ελεάζαρ
92 Ελισαβάν
93 Ελισάβετ
94 Ελισσαία
95 Ελισσαίος
96 Εμμανουήλ
97 Εμμανουηλία
98 Ενναθά
99 Ενώς
100 Εσθήρ
101 Εύα
102 Εφραίμ
103 Ζαβουλών
104 Ζαΐρα
105 Ζαννέτα
106 Ζαννέτος
107 Ζαχαρία
108 Ζαχαρίας
109 Ζεβεδαίος
110 Ηλιάς
111 Ηλίας
112 Ηλιού
113 Ηρ
114 Ησαΐα
115 Ησαΐας
116 Ησαύ
117 Θαδδαίος
118 Θαδθαία
119 Θαθουήλ
120 Θάμαρ
121 Θαρρά
122 Θήρας
123 Θωμαΐς
124 Θωμάς
125 Ιακωβία
126 Ιάκωβος
127 Ιάρεδ
128 Ιαφέθ
129 Ιεζάβελ
130 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
131 Ιερεμίας
132 Ιησούς
134 Ιήσουσα
135 Ιοβάν
136 Ιορδάνα
137 Ιορδάνης
138 Ιούδα
139 Ιούδας
140 Ιουδίθ
141 Ισαάκ
142 Ισαακία
143 Ισέ
144 Ισμαήλ
145 Ισμαηλία
146 Ισραέλ
147 Ισραήλ
148 Ιωακείμ
149 Ιωακειμία
150 Ιωάννα
151 Ιωάννης
152 Ιωάσαφ
153 Ιωασαφίνα
154 Ιώβ
155 Ιωβία
156 Ιωήλ
157 Ιωνάθαν
158 Ίωνας
159 Ιωράμ
160 Ιωσαφάτ
161 Ιώσηπος
162 Ιωσήφ
163 Ιωσηφίνα
164 Ιωσίας
165 Καϊάφας
166 Κάιν
167 Καϊνάν
168 Καμουήλ
169 Καστιήλ
170 Καστιηλία
171 Κηγόρη
172 Κήγορος
173 Κηφά
174 Κηφάς
175 Λαζάρα
176 Λάζαρος
177 Λαμέχ
178 Λεία
179 Λίλιθ
181 Λώτος
182 Μαγδαληνή
183 Μαγδαληνός
184 Μαδιάμ
185 Μαθουσάλας
186 Μαλαχίας
187 Μαλελέηλ
188 Μαλίχα
189 Μάλχος
190 Μάνασσης
191 Μανήν
192 Μάνθος
193 Μάρθα
194 Μαρθάς
195 Μαριάμνη
196 Ματθαία
197 Ματθαίος
198 Μελχισεδέκ
199 Μίλκα
200 Μιχαήλ
201 Μιχαηλία
202 Μιχαία
203 Μωυσής
204 Ναασσών
205 Ναζωραία
206 Ναζωραίος
207 Ναθάν
208 Ναθαναήλ
209 Ναθαναηλία
210 Ναόμι
211 Ναούμ
212 Ναούμα
213 Ναχώρ
214 Νεφθαλείμ
215 Νουά
216 Νώε
218 Οζίας
219 Όλδα
220 Ολδάς
221 Ουριήλ
222 Ουριηλία
223 Πασχάλης
224 Πρόδρομος
229 Ραγάβ
230 Ραούλ
231 Ραφαήλ
232 Ραφαηλία
233 Ραχάβ
234 Ραχήλ
235 Ρεβέκκα
236 Σαβαώθ
237 Σάββας
238 Σαδώθ
239 Σαδώκ
241 Σαλά
242 Σαλώμη
243 Σαμάνθα
244 Σαμέας
245 Σαμουήλ
246 Σαμψαία
247 Σαμψών
248 Σαούλ
249 Σάουλα
250 Σάρρα
251 Σατανάς
252 Σαύλος 
253 Σέκενδος
254 Σεραφείμ
255 Σερούχ
256 Σημ
257 Σιώ
259 Σιωνία
260 Σιώνιος
261 Σολομών
263 Σολομωνή
264 Σουητώνιος
265 Σουμανίτις
266 Σουσάννα
267 Σοφονία
268 Σοφονίας
269 Συμεών
270 Ταμάρα
271 Τζέϊν
272 Τωβίας
273 Υόνη
274 Φαήλος
275 Φαλέκ
276 Φινεύς
277 Χαμ
278 Χερουβείμ
279 Ωρ
280 Ωσηέ
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία