Εορτές 21 Μαΐου: Αγία Ελένη Άγιος Βόρος Άγιος Οσπίτιος Άγιος Πόλιος Μέγας Κωνσταντίνος o Ισαπόστολος Πόλια Στάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κωνσταντίνος ο Νεομάρτυρας Αγία Ελένη η πριγκίπισσα Άγιος Αγαπητός ο Οσιομάρτυρας του Μαρκούσεφ, Άγιος Ευτύχιος Ιερομάρτυρας Άγιος Θεόδωρος ο πρίγκηπας και Θαυματουργός Άγιος Κύριλλος Β' Επίσκοπος Ροστώβ Άγιος Κωνσταντίνος ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Κωνσταντίνος ο Θαυματουργός Άγιος Μιχαήλ ο πρίγκηπας και Θαυματουργός Αγιος Τιμόθεος Ιερομάρτυρας Άγιος Χριστόφορος Α' Πατριάρχης Αντιοχείας Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας και Θαυματουργός Όσιος Παχώμιος ο Νέος ο Οσιομάρτυρας Παναγία η Τρυφερή, εν Σμόλενσκ Ρωσίας
1 Θησηΐς
2 Χαλκάορ
3 Aλεξιμήδη
4 Aριμήδη
5 Eύαρδις
6 Gwenagwy
7 Nαΐς
8 Wivina
9 Ααρδαῒς
10 Άβα
11 Άβαβα
12 Αβαδδώσσα
13 Αβάδνη
14 Αβαεοδώρα
15 Αβαζία
16 Αβαζίουσα
17 Αβάη
18 Αβαία
19 Αβαιοδόρα
20 Αβαιοδώρα
21 Αβαιοκρίτη
22 Αβαίστα
23 Αβάκαινα
24 Αβάκεια
25 Αβακένα
26 Αβακουμία
27 Άβακτη
28 Αβάμμουσα
29 Αβανθίς
30 Αβαντίς
31 Αβαρβαρέη
32 Αβάρβαρη
33 Αβαρη
34 Αβαρίνη
35 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
36 Άβαρτη
37 Αβάσιτη
38 Αβασκάντη
39 Αβασκάντιλλα
40 Αββαία
41 Αβδήμουσα
42 Άβδηρα
43 Αβδιηλία
44 Αβερκία
45 Αβερρόη
46 Αβησσυνία
47 Αβία
48 Αβιάθα
49 Αβιανία
50 Αβίαντη
51 Αβίατη
52 Άβιβα
53 Αβιλλία
54 Αβιμελιχίς
55 Αβινιόν
56 Αβλαβία
57 Άβληρα
58 Αβλίουσα
59 Αβουδίμη
60 Αβουναία
61 Αβουρνιά
62 Άβρα
63 Αβρααμία
64 Αβραγόρα
65 Αβρετία
66 Αβρικία
67 Αβρίππη
68 Αβροκόμη
69 Αβρονίκη
70 Αβρόντιον
71 Αβροπέδιλη
72 Αβροσύνη
73 Αβροτέλεια
74 Αβρότονον
75 Αβρυλλίς
76 Αβρωνίς
77 Αβρώτη
78 Άβυδη
79 Αβυδηνή
80 Αγάβη
81 Αγαθαγγέλα
82 Αγαθάγητη
83 Αγάθη
84 Αγαθημερίς
85 Αγαθίππη
86 Αγαθόβουλη
87 Αγαθοδαίμουσα
88 Αγαθοδώρα
89 Αγαθόκλεια
90 Αγαθονίκη
91 Αγαθοπόδη
92 Αγαθοσθένη
93 Αγαθοστράτη
94 Αγαθυλλίς
95 Αγάθυρνα
96 Αγαθύρση
97 Αγαθωνία
98 Αγαθωνύμη
99 Αγαία
100 Αγάκλεια
101 Αγαλλία
102 Αγαμεμνονίδη
103 Αγαμήδη
104 Αγαμήθη
105 Αγανίκη
106 Αγανίππη
107 Αγαπαία
108 Αγάπη
109 Αγαπηνωρίς
110 Αγαπητή
111 Αγαπτολέμα
112 Αγαρίστη
113 Αγασθένη
114 Αγασία
115 Αγασιδότη
116 Αγασιδώρα
117 Αγασιθέα
118 Αγασίκλεια
119 Αγασικράτη
120 Αγασίππη
121 Αγασιστράτη
122 Αγαστονίκη
123 Αγαστονόη
124 Αγαστοφάνη
125 Αγάστροφη
126 Αγαύη
127 Αγαφάντη
128 Αγγέλα
129 Αγγελία
130 Αγγέλιδα
131 Αγγελική
132 Αγγελίνα
133 Αγγενίδα
134 Αγγερούλα
135 Αγγλία
136 Αγέα
137 Αγελάδα
138 Αγελαϊς
139 Αγέλαστη
140 Αγελέα
141 Αγεμάχη
142 Αγεπόλεια
143 Αγέρωχη
144 Αγεσιμβροτίς
145 Αγεστράτη
146 Αγεύουσα
147 Αγεχόρη
148 Αγηλόχεια
149 Αγημάχη
150 Αγημίδα
151 Αγημώ
152 Αγηνωρίς
153 Αγηπάτρη
154 Αγησάνδρα
155 Αγησαρχίς
156 Αγησία
157 Αγησιδάμη
158 Αγησικράτη
159 Αγησιλεία
160 Αγησιλεία
161 Αγησιλοχίς
162 Αγησιμάχη
163 Αγησιμένη
164 Αγησινόη
165 Αγησιπάτρη
166 Αγησίππη
167 Αγησίροδη
168 Αγησιστράτη
169 Αγησιτέλη
170 Αγησιχόρη
171 Αγήτα
172 Αγία
173 Αγιάσσου
174 Αγιδίππη
175 Αγιδώς
176 Αγιμένη
177 Αγιοδεκτινή
178 Αγιοηλιώτισσα
179 Αγιολούσαινα
180 Αγιούλα
181 Αγιούπα
182 Αγίππη
183 Αγίς
184 Αγκαία
185 Άγκυρα
186 Αγλαέθυρα
187 Αγλαΐα
188 Αγλαΐππη
189 Αγλανθιώ
190 Αγλαοδώρη
191 Αγλαονίκη
192 Αγλαόπη
194 Αγλαοσθένη
195 Αγλάουσα
196 Αγλαοφήμη
197 Άγλαυρος
198 Αγλαώνυμη
199 Αγλαώπις
200 Αἴγλη
201 Αγλωκρίτη
202 Αγλωκύπρα
203 Αγναγόρα
204 Αγνή
206 Αγνίππη
207 Αγνοδίκη
208 Αγνόκλεια
209 Αγοράκλεια
210 Αγορακρίτη
211 Αγοράνασσα
212 Αγοράστη
213 Αγορή
214 Αγορίτσα
215 Αγραία
216 Αγράμπελη
217 Αγράφω
218 Αγρέα
219 Αγρία
220 Αγριδιώτισσα
221 Αγρικόλα
222 Αγριλιώτισσα
223 Αγριόπη
224 Αγρίππα
225 Αγροιώ
226 Αγροτέρα
227 Αγρυπνία
228 Αγυάη
229 Αγχία
230 Αγχιάλη
231 Αγχιβία
232 Αγχιθέα
233 Αγχικράτη
234 Αγχιμάχη
235 Αγχίμολη
236 Αγχινόη
237 Αγχίππη
238 Αγχιπύλη
239 Αγχιρόη
240 Αγχιρρόη
241 Αγχίση
242 Άγχουρα
243 Άγω
244 Αγωνίππη
245 Αγωνίς
246 Άδα
247 Αδαία
248 Αδαλβέρτη
249 Αδαμαντία
251 Αδάματη
252 Αδάμη
253 Αδαμνάνη
254 Αδελαΐς
255 Αδελφή
256 Αδηφαγία
257 Αδιάντη
258 Αδίστα
259 Αδίτη
260 Αδμήτη
261 Αδράστεια
262 Αδριανή
263 Αδύτη
264 Αδώνια
265 Αεθλία
266 Αειθάλα
267 Αειμακάριστος
268 Αειμεσιτεύουσα
269 Αειμνήστη
270 Αέλια
271 Αελλόπους
272 Αελλώ
273 Αερία
274 Αερόμορφη
275 Αερόπη
276 Αετία
277 Αζαΐς
278 Αζαρία
279 Αζείδα
280 Αηδών
281 Αθάμβουσα
282 Αθανάδα
283 Αθανασία
284 Αθεόνα
285 Αἰθερία
286 Αθηδάρα
287 Αθηνά
288 Αθηναγόρα
289 Αθηνίππη
290 Αθηνιώτισσα
291 Αθηνογένεια
292 Αθηνοδώρα
293 Αθηνώ
294 Αθνίππη
295 Αθορ
296 Αἴθρα
297 Αθώα
298 Αθώρηκτη
299 Αία
300 Αιάκη
301 Αίγαγρη
302 Αιγαία
303 Αιγαίωρα
304 Αιγαλέα
305 Αιγάστρη
306 Αιγάτη
307 Αίγειρος
308 Αιγέστη
309 Αιγιάλεια
310 Αιγίδα
311 Αίγινα
313 Αιγίσθη
314 Αίγλη
315 Αιγυπτία
316 Αϊδανή
317 Αιδεσία
318 Αιδός
319 Αιδώ
320 Αιήτη
321 Αιθάλη
322 Αιθερία
323 Αιθίλλα
324 Αιθούσα
325 Αίθρα
326 Αιθύλλα
327 Αιθωνίδη
328 Αικατερίνη
331 Αιλία
332 Αιμάνθη
333 Αιματούσα
334 Αιμίαλου
335 Αιμιλένια
336 Αιμιλία
337 Αιμιλίνα
338 Αιμονία
339 Αίμουσα
340 Αιναρέτη
341 Αινειάς
342 Αινεσιδάμεια
343 Αινία
344 Αινίππη
345 Αινιώνη
346 Άϊντα
347 Αιξ
348 Αιολίς
349 Αϊρένα
350 Αιρίν
351 Αιρκώτισσα
352 Αιρώ
353 Αίσαρα
354 Αισημίδα
355 Αίσηπα
356 Αίστυ
357 Αίστυ
358 Αισυήτη
359 Αισχίνη
360 Αισχρηίς
361 Αισχυλίς
362 Αισωπία
364 Άϊτα
365 Αίτνα
366 Αιτωλίς
367 Αιχμίουσα
368 Αιωπίς
369 Αιώρα
370 Ακαδημία
371 Ακαθή
372 Ακάθιστη
373 Ακακαλλίς
374 Ακακία
375 Ακαλανθίς
376 Ακαλλαρίς
377 Ακάμα
378 Ακανθίς
379 Ακαρνανία
380 Ακάστη
381 Ακατάβλητη
382 Ακατάφλεκτη
383 Αἰκατερίνη
384 Ακελδαμά
385 Ακέλεια
386 Ακεσάνδρα
387 Άκεσις
388 Ακεστείμη
389 Ακεστογένη
390 Ακεστοδότη
391 Ακεστοδώρα
392 Ακεστόθεμις
393 Ακεστοκύπρα
394 Ακεστομέμφις
395 Ακεστομένη
396 Ακεσωδύνη
397 Ακεψεή
398 Ακεψιμά
399 Ακήραση
400 Ακιδάλια
401 Ακίνδυνη
402 Άκις
403 Ακκαλίς
404 Ακκώ
405 Ακματίδα
406 Ακμή
407 Άκμουσα
408 Ακολουθία
409 Ακουσιθέα
410 Ακουσιλάα
411 Ακουσιλόχεια
412 Ακραία
413 Ακραιφία
414 Ακρίβη
415 Ακρισία
416 Ακρίτα
417 Άκριτη
418 Ακροτελεύτιον
419 Ακρωτηριανή
420 Ακταία
421 Άκτια
422 Ακτίς
423 Ακτορίς
424 Ακύλα
425 Αλαλά
426 Αλάνα
427 Αλανιώτισσα
428 Αλαξάνδρα
429 Αλάσια
430 Αλαστορίδη
431 Αλβανή
432 Αλβέρτα
433 Αλβίνα
434 Αλέα
435 Αλεγρία
436 Αλέκα
437 Αλεμίνα
438 Αλένα
439 Αλεξάνδρα
440 Αλεξία
441 Αλεξίβια
442 Αλεξίκακη
443 Αλεξιμάχη
444 Αλεξίππη
445 Αλεξιρόη
446 Αλεξιώτισσα
447 Αλεπινή
448 Αλήθεια
449 Αληκτώ
450 Αλημόνα
451 Αλησία
452 Αλήτη
453 Αληυόνη
454 Αλθαία
455 Αλία
456 Αλιάκμουσα
457 Αλίη
458 Αλιθέρση
459 Αλίκη
460 Αλιμήδη
461 Αλίντα
462 Αλιόπη
463 Άλις
464 Άλισον
465 Αλιφήρα
466 Αλκαθόη
467 Αλκαία
468 Αλκαινέτη
469 Αλκαμένη
470 Αλκάνδρη
471 Αλκάντρα
472 Αλκέτα
473 Άλκη
474 Αλκήνωρ
475 Άλκηστις
476 Αλκιβία
477 Αλκιβιάδη
478 Αλκιδίκη
479 Αλκιθόη
480 Αλκιμάχη
481 Αλκιμέδη
482 Αλκίμη
483 Αλκιμίδη
484 Αλκινόη
485 Αλκιόπη
486 Αλκίππη
488 Αλκίς
489 Αλκισθένη
490 Αλκίφρουσα
491 Αλκμήνη
492 Αλκυών
493 Αλλοιώτισσα
494 Άλμα
495 Αλμαρίνα
496 Αλμπάνα
497 Αλόη
498 Αλοκράτη
499 Αλόπη
500 Αλόχη
501 Αλπίνα
502 Αλσηΐς
503 Αλταία
504 Αλτάνη
505 Άλτη
506 Άλτιμη
507 Αλτίνα
508 Αλύα
509 Αλυάττη
510 Αλυόνα
511 Αλυπία
512 Αλυσία
513 Αλφαία
514 Αλφειά
515 Αλφεσίβοια
516 Άλφια
517 Αλωΐς
518 Αλωνία
519 Αλωομένη
520 Αμαδρυάς
521 Αμαζών
522 Αμάθεια
523 Αμαθούς
524 Αμάλθεια
525 Αμαλία
526 Αμαλιάννα
527 Αμανατία
528 Αμάνδα
529 Αμαρακίς
530 Αμαράνδρα
531 Αμαράνθη
532 Αμαρίλντα
533 Αμαρυλλίς
535 Αμαρυνθίς
536 Αμαστρίνη
537 Αματίτση
538 Αμαυρά
539 Αμβέρσα
540 Αμβροσία
541 Αμεθέα
542 Αμέθυστη
543 Αμεινοκλέα
544 Αμεινοκράτεια
545 Αμέλια
546 Άμεμπτη
547 Αμερίκη
548 Αμερίνη
549 Αμερίσσα
550 Αμέρσια
551 Αμήδη
552 Αμίλκα
553 Αμμία
554 Αμμιανή
555 Αμμουνία
556 Αμμωνά
557 Αμνησία
558 Αμοιβαία
559 Αμοίνη
560 Αμολιανή
561 Αμομφαρέτη
562 Αμπελίς
563 Αμπελοκήπισσα
564 Αμπλία
565 Αμπύκη
566 Αμυγδαλέα
567 Αμυθέα
568 Αμύκη
569 Αμύκλα
570 Αμύλκα
571 Αμυμώνη
572 Αμύντα
573 Αμύρα
574 Αμφιάλη
575 Αμφιάνασσα
576 Αμφιαράη
577 Αμφιδάμα
578 Αμφιδίκη
579 Αμφίδοκη
580 Αμφιθάλεια
581 Αμφιθέα
582 Αμφιθόη
583 Αμφίκλεια
584 Αμφικτυωνίς
585 Αμφιλοχία
586 Αμφιλύκη
587 Αμφίλυτη
588 Αμφιμάχη
589 Αμφιμέδα
590 Αμφιμήδη
591 Αμφινόμη
592 Αμφιρρόη
593 Αμφιρώ
594 Άμφισσα
595 Αμφιτρίτη
596 Αμφιφάνη
597 Αμφιφράδη
598 Αμφιφράδη
599 Αμφιχάρη
600 Αμφιώνη
601 Αμωμη
602 Ανάγκη
603 Αναδυομένη
604 Αναία
605 Αναΐς
606 Αναίτια
607 Αναϊτις
608 Αναλίζα
609 Ανανία
610 Αναξαγόρα
611 Αναξάνδρα
612 Αναξαρέτη
613 Ανάξαρχη
614 Αναξιβία
615 Αναξιμάνδρα
616 Αναξιμένη
617 Αναξίππη
618 Αναξιρρόη
619 Ανάργυρη
620 Άνασσα
621 Αναστασία
622 Αναστέλλα
623 Ανατολή
624 Αναφωνήτρια
625 Άνβη
626 Άνδρεα
627 Ανδριαγόρα
628 Ανδριανή
629 Ανδριάννα
630 Ανδριγούλα
631 Ανδρίππη
632 Ανδρίσκα
633 Ανδρογήθη
634 Ανδροδάιξα
635 Ανδροκύπρα
636 Ανδρομάχη
637 Ανδρομέδα
638 Ανδρομένη
639 Ανδρομήδη
640 Ανδρονίκη
641 Ανδροπελαγία
642 Ανδροσθένη
643 Ανδροφίλη
644 Ανεζίνα
645 Ανειτυλλιανή
646 Ανεκτή
647 Ανέλια
648 Άνελλα
649 Ανεμπόδιστη
650 Άνεμώνη
651 Ανερίνα
652 Ανερίνα
653 Ανέστια
654 Ανησιδώρα
655 Άνθα
656 Άνθεμις
657 Ανθεστηρίς
658 Ανθή
659 Ανθηδόνη
661 Ανθήκλεια
662 Ανθήλεια
663 Ανθήλια
664 Ανθηνίκη
665 Ανθηνίς
666 Άνθιμη
667 Ανθίππη
668 Ανθοδέσμη
669 Ανθοζωή
670 Ανθονίκη
671 Ανθοσμία
672 Ανθρακία
673 Ανία
674 Ανίκητη
675 Ανιμαϊς
676 Ανίνα
677 Ανιοκύπρα
678 Ανίππη
679 Ανίτα
680 Ανμαρί
681 Άνν Μαρί
682 Άννα
684 Ανναγκρέυς
685 Αννακαίτη
686 Ανναλίζα
687 Ανναμπέλα
688 Ανναρέα
689 Ανναστέλλα
690 Αννέζη
691 Αννίβα
692 Αννίνη
693 Άνοιξη
694 Ανουσώ
695 Ανουτσιάτα
696 Άντα
697 Ανταγόρα
698 Ανταία
699 Αντάνδρα
700 Ανταύγη
701 Άντεια
702 Αντελίνα
703 Αντεράστη
704 Αντερώσα
705 Αντζελίνα
706 Αντηνώρη
707 Άντια
708 Αντιάνα
709 Αντιάνειρα
710 Αντιγένη
711 Αντιγόνη
712 Αντιδώρα
713 Αντιδωρίππη
714 Αντίκλεια
715 Αντιλοχίς
716 Αντιμάχη
717 Αντιμήδη
718 Αντινίτισσα
719 Αντινόη
720 Αντιόπη
721 Αντιοχίς
722 Αντίπα
723 Αντιπάτρα
724 Αντιστία
725 Αντίστοιχη
726 Αντιστράτη
727 Άντιφα
728 Αντιφάνη
729 Αντιφάτη
730 Αντιφόνη
731 Αντιφωνήτρια
732 Αντιφώσσα
733 Αντουανέτα
735 Άντρεα
736 Αντωνέττα
737 Αντωνία
738 Αντωνίκη
739 Αντωνίσκη
740 Ανυξιά
741 Ανυσία
742 Ανυσικύπρα
743 Ανυσισθένεια
744 Ανωμερίτισσα
745 Ανώνυμη
746 Άξα
747 Αξίερο
748 Αξίνη
749 Αξιοθέα
750 Αξιόκερσα
751 Αξιονίκη
752 Αξιούσα
753 Αοδεσία
754 Αοιδή
755 Αουρόρα
756 Απατουρία
757 Απείρανδρος
758 Απελλή
759 Απελλίχα
760 Απήμια
761 Απιδανή
762 Απλοδώρα
763 Απολλιναρία
764 Απολλοδήμη
765 Απολλοδότη
766 Απολλοδούρη
767 Απολλοδώρα
768 Απολλοκράτη
769 Απολλοκύπρα
770 Απολλωνία
771 Απολλωνίς
772 Άπονη
773 Αποστολένα
774 Αποστολία
775 Απυμοσύνη
776 Άπφια
777 Αραβέλλα
778 Αραιθυραία
779 Αρακιώτισσα
780 Αραμπέλλα
781 Αράνθια
782 Αραξή
783 Αράπισσα
784 Αράτα
785 Αρατοκύπρα
786 Αράχνη
787 Αρβανίτισσα
788 Άρβηλα
789 Αργά
790 Αργανθώνη
791 Αργεία
792 Αργέλη
793 Αργεντινή
794 Αργήλη
795 Αργία
796 Αργίνη
797 Αργίνουσσα
798 Αργιόπη
799 Αργοναύτη
800 Αργυλεωνις
801 Αργυρά
802 Αργυφίη
803 Αργώ
804 Αρδαλίς
805 Αρεδία
806 Αρέθουσα
808 Αρεία
809 Αρειμάνια
810 Αρείωνας
811 Αρεσαίχμη
812 Αρεσάνδρα
813 Αρεσία
814 Αρεσιγένη
815 Αρεσίππη
816 Αρεστή
817 Άρεστον
818 Αρετή
819 Αρετίππη
820 Αρηβοΐα
821 Αρηγονίς
822 Αρήνη
823 Αρησίππη
824 Αρήτη
825 Άρια
826 Αριάδνη
829 Αριάθνη
830 Αριάνα
831 Αριαράθη
832 Αριαρούλα
833 Αρίβοια
834 Αριγνωτη
835 Αριδάφνη
836 Αριδίκη
837 Αριέλ
838 Αριέτα
839 Αριλιά
840 Αρίμανθη
841 Αριμνηστέα
842 Αρίννα
843 Αρίσα
844 Αρίσβη
845 Αρισταγγέλα
846 Αρισταγόρα
847 Αρισταία
848 Αρισταινέτη
849 Αριστακώ
850 Αριστάνδρα
851 Αρισταρχίς
852 Αριστείδη
853 Αρίστη
854 Αριστιάνα
855 Αριστίνα
856 Αριστιόπη
857 Αριστίππη
858 Αριστόβια
859 Αριστοβούλα
860 Αριστογείτουσα
861 Αριστοδήμη
862 Αριστοδίκη
863 Αριστοθάλεια
864 Αριστοθέα
865 Αριστόκλεια
866 Αριστοκρατία
867 Αριστοκύπρα
868 Αριστομάχη
869 Αριστομένη
870 Αριστομήδη
871 Αριστονίκη
872 Αριστονόη
873 Αριστοτέλεια
874 Αριστοτέχνη
875 Αριστοφάνη
876 Αριστωνύμη
877 Αρίφρουσα
878 Αρκαδία
879 Αρκέα
880 Αρκεσίλα
881 Αρκεσίμη
882 Άρκη
883 Αρκιθάλεια
884 Αρλέτα
885 Αρλίντα
886 Αρμαντίνα
887 Αρμενοκρατούσα
888 Αρμοδία
889 Αρμοθόη
890 Αρμονία
891 Άρνη
892 Αρόα
893 Αροδάφνη
894 Άρπινα
895 Αρριανή
896 Αρριδαία
897 Αρριέττα
898 Αρριχίουσα
899 Αρρύβα
900 Αρσάκη
901 Αρσενία
902 Αρσίνα
903 Αρσινόη
904 Αρσίππη
905 Αρσίτη
906 Άρτα
907 Αρτεμιδώρα
908 Άρτεμις
909 Αρτυμήδη
910 Αρύτη
911 Αρχαγάθη
912 Αρχαγγελιώτισσα
913 Αρχεάνασσα
914 Αρχεδίκη
915 Αρχελάη
916 Αρχεμάχη
917 Αρχεμήδη
918 Αρχενίκη
919 Αρχεόπη
920 Αρχεστράτη
921 Αρχέστροτη
922 Αρχία
923 Αρχιάλα
924 Αρχιάλας
925 Αρχιβία
926 Αρχιδάμη
927 Αρχιδίκη
928 Αρχιλοχίς
929 Αρχιμήδη
930 Αρχίππη
931 Αρχισπορίτισσα
932 Αρχοντία
933 Αρχοντίνα
934 Ασάνω
935 Ασάφεια
936 Άση
937 Ασημίνα
938 Ασημώνη
939 Ασία
940 Ασίη
941 Ασινέθ
942 Ασκλά
943 Ασκληπιάς
944 Ασκληπιγένεια
945 Ασκληπιοδότη
946 Ασκληπιοδώρα
947 Άσκρη
948 Άσπα
949 Ασπασία
950 Ασπιδοχάρμη
951 Ασπραγγέλου
952 Ασπροβουνιώτισσα
953 Ασπροπαναγιά
954 Ασπρούλα
955 Ασσονίδη
956 Αστακίδη
957 Αστάρτη
958 Ασταφις
959 Αστεία
960 Αστερία
961 Αστεριάνα
962 Αστερόειδα
963 Αστερόζα
964 Αστερόπη
965 Αστή
966 Αστηρόπη
967 Αστράδαινα
968 Αστραία
969 Αστράμψυχη
970 Αστρελένα
971 Άστρια
972 Αστρίς
973 Αστρίτη
974 Αστροκύπρα
975 Αστυάγη
976 Αστυάλη
977 Αστυάνασσα
978 Αστυβία
979 Αστυδάμεια
980 Αστυκράτεια
981 Άστυλα
982 Αστυλόχεια
983 Αστυμάχη
984 Αστυμέδουσα
985 Αστυνόμη
986 Αστυόχεια
987 Αστυόχη
988 Ασύγκριτη
989 Ασυδία
990 Ασυνέθ
991 Ασυνούλα
992 Ασχολία
993 Ασωπίς
994 Ασωπογείτα
995 Ασωπογένη
996 Ασωποδάρη
997 Ασωποδότη
998 Ασωποδώρα
999 Ασώποια
1000 Ασωπόκλεια
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία