Εορτές 27 Φεβρουαρίου: Αβυδηνή Άγιος Αβυδηνός Άγιος Καλάνος Άγιος Νήσιος Ασκληπιάς Κάλανη Νήσια Όσιος Ασκληπιός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγησιππίδης Αγήτα Αγήτας Αγχίμολη Αγχίμολος Αλέξιππος Αναξίππη Ανάξιππος Ανδρίσκα Ανδρίσκος Αντιφάτη Αντιφάτης Ασωποδώρα Βρασίδα Βρασίδας ο Λακεδαιμόνιος Ελιξία Έλιξος Ερμόφαντος Εύδαμος Ευμολπίδας Ευρυβιάδης ο Λακεδαιμόνιος Θίβρων ο Λακεδαιμόνιος Θρασυβούλη Θρασύβουλος ο Στειριέας Θώραξ Ισχαγόρας Κίμων ο Αθηναίος Κιμωνίς Λεωκράτης Λυσάνδρα Λύσανδρος ο Λακεδαιμόνιος Μελήσανδρος Πελλίχη Πελλίχος Πολυάνθης Πολυπέρχουσα Πολυπέρχων Πολυφάντα Πολυφάντας Πρωτόμαχος Χαρίτιμος ο Αθηναίος Ωμάρης
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αντίγονος Άγιος Γελάσιος Άγιος Ηλίας ο Νεομάρτυρας ὁ ἐκ Τραπεζοῦντος Άγιος Λέανδρος (Ισπανός) Άγιος Λέανδρος Επίσκοπος Σεβίλλης Άγιος Μακάριος Άγιος Σεβηριανός Άγιος Τιτιανός Άγιος Φουρτουνάτος Μηνάς Αθηναίος Στρατηγός Μίλων Όσιος Θαλλελαίος Όσιος Ιάκωβος ο Ασκητής Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης ο Ομολογητής Όσιος Ραφαήλ Όσιος Στέφανος Όσιος Τιμόθεος ο εν Καισαρεία Όσιος Τίτος ο Πρεσβύτερος της Λαύρας Όσιος Τίτος ο στρατιώτης
1 Ααρών
3 Αβαδδώσσα
4 Αβακούμ
5 Αβακουμία
6 Αββαδών
7 Αβδιήλ
8 Αβδιηλία
9 Αβδιού
11 Άβελ
12 Αβελβούλ
13 Αβεσσαλώμ
14 Αβιά
15 Άβιβα
16 Άβιβος
17 Αβιμελιχίς
18 Αβιμέλιχος
19 Αβιούδ
20 Αβραάμ
24 Αβρααμία
25 Άβραμ
26 Άβραξ
27 Αγκαία
28 Αδάμ
31 Αδαμνάνη
32 Αδαμνάνος
33 Αδονάι
34 Αζαρία
35 Αζαρίας
36 Αζώρ
37 Αίθαν
38 Αμώς
39 Ανανί
40 Ανανία
41 Ανανίας
42 Άννα
44 Ανναμπέλα
45 Άννας
46 Άπφια
47 Απφίας
48 Αρφαξάδ
49 Ασήρ
50 Ασμοδαίος
51 Αυδιησούς
52 Αυνάν
53 Αχάζ
54 Αχείμ
55 Αχιά
56 Βαραββάς
57 Βαρθολομαίος
58 Βαρλαάμ
59 Βαρνάβα
60 Βαρνάβας
61 Βαρούχ
62 Βαρουχία
63 Βεελζεβούλ 
64 Βενιάμη
65 Βενιαμίν
66 Βηθεσδά
67 Βίβος
68 Βοόζ
69 Γαβριήλ
70 Γαβριηλία
71 Γαμαλιήλ
72 Γεδεούσα
73 Γεδεών
74 Γεσθημανή
75 Γιόνα
76 Γιόνας
77 Γολιάθης
78 Δαβίδ
79 Δαβιδία
80 Δάδας
81 Δαλιδά
82 Δαν
83 Δανιήλ
84 Δανιηλίς
85 Δεβόρα
86 Έβερ
87 Εζεκία
88 Εζεκίας
89 Εϊλιανή
90 Εϊλιανός
91 Ελεάζαρ
92 Ελισαβάν
93 Ελισάβετ
94 Ελισσαία
95 Ελισσαίος
96 Εμμανουήλ
97 Εμμανουηλία
98 Ενναθά
99 Ενώς
100 Εσθήρ
101 Εύα
102 Εφραίμ
103 Ζαβουλών
104 Ζαΐρα
105 Ζαννέτα
106 Ζαννέτος
107 Ζαχαρία
108 Ζαχαρίας
109 Ζεβεδαίος
110 Ηλιάς
111 Ηλίας
112 Ηλιού
113 Ηρ
114 Ησαΐα
115 Ησαΐας
116 Ησαύ
117 Θαδδαίος
118 Θαδθαία
119 Θαθουήλ
120 Θάμαρ
121 Θαρρά
122 Θήρας
123 Θωμαΐς
124 Θωμάς
125 Ιακωβία
126 Ιάκωβος
127 Ιάρεδ
128 Ιαφέθ
129 Ιεζάβελ
130 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
131 Ιερεμίας
132 Ιησούς
134 Ιήσουσα
135 Ιοβάν
136 Ιορδάνα
137 Ιορδάνης
138 Ιούδα
139 Ιούδας
140 Ιουδίθ
141 Ισαάκ
142 Ισαακία
143 Ισέ
144 Ισμαήλ
145 Ισμαηλία
146 Ισραέλ
147 Ισραήλ
148 Ιωακείμ
149 Ιωακειμία
150 Ιωάννα
151 Ιωάννης
152 Ιωάσαφ
153 Ιωασαφίνα
154 Ιώβ
155 Ιωβία
156 Ιωήλ
157 Ιωνάθαν
158 Ίωνας
159 Ιωράμ
160 Ιωσαφάτ
161 Ιώσηπος
162 Ιωσήφ
163 Ιωσηφίνα
164 Ιωσίας
165 Καϊάφας
166 Κάιν
167 Καϊνάν
168 Καμουήλ
169 Καστιήλ
170 Καστιηλία
171 Κηγόρη
172 Κήγορος
173 Κηφά
174 Κηφάς
175 Λάζαρος
176 Λαμέχ
177 Λεία
178 Λίλιθ
180 Λώτος
181 Μαγδαληνή
182 Μαγδαληνός
183 Μαδιάμ
184 Μαθουσάλας
185 Μαλαχίας
186 Μαλελέηλ
187 Μαλίχα
188 Μάλχος
189 Μάνασσης
190 Μανήν
191 Μάνθος
192 Μάρθα
193 Μαρθάς
194 Μαριάμνη
195 Ματθαία
196 Ματθαίος
197 Μελχισεδέκ
198 Μίλκα
199 Μιχαήλ
200 Μιχαηλία
201 Μιχαία
202 Μωυσής
203 Ναασσών
204 Ναζωραία
205 Ναζωραίος
206 Ναθάν
207 Ναθαναήλ
208 Ναθαναηλία
209 Ναόμι
210 Ναούμ
211 Ναούμα
212 Ναχώρ
213 Νεφθαλείμ
214 Νουά
215 Νώε
217 Οζίας
218 Όλδα
219 Ολδάς
220 Ουριήλ
221 Ουριηλία
222 Πασχάλης
223 Περπέτουα
225 Περπέτουος
226 Πρόδρομος
231 Ραγάβ
232 Ραούλ
233 Ραφαήλ
234 Ραφαηλία
235 Ραχάβ
236 Ραχήλ
237 Ρεβέκκα
238 Σάββας
239 Σαδώθ
240 Σαδώκ
242 Σαλά
243 Σαλώμη
244 Σαμάνθα
245 Σαμέας
246 Σαμουήλ
247 Σαμψαία
248 Σαμψών
249 Σαούλ
250 Σάουλα
251 Σάρρα
252 Σατανάς
253 Σαύλος 
254 Σέκενδος
255 Σεραφείμ
256 Σερούχ
257 Σημ
258 Σιώ
260 Σιωνία
261 Σιώνιος
262 Σολομών
264 Σολομωνή
265 Σουητώνιος
266 Σουμανίτις
267 Σουσάννα
268 Σοφονία
269 Σοφονίας
270 Συμεών
271 Ταμάρα
272 Τζέϊν
273 Τωβίας
274 Υόνη
275 Φαήλος
276 Φαλέκ
277 Φινεύς
278 Χαμ
279 Χερουβείμ
280 Ωρ
281 Ωσηέ
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία