Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
Σύνθετο
1 Αγαθαγγέλα
2 Αγαθάγγελος
3 Αγαθημερίς
4 Αγαθήμερος
5 Αγαθονίκη
6 Αγαθονίκης
7 Αγαθότυχος
8 Αγγελίνα
9 Αγγελίνος
10 Αγγερούλα
11 Αγγερούλης
12 Αθηνοδώρα
13 Αθηνόδωρος
14 Αιμιλένια
15 Αιμιλίνα
16 Αίστυ
17 Αίστυ
18 Αλεξάγγελος
19 Άλκηστις
20 Αμαλιάννα
21 Αναλίζα
22 Αναστέλλα
23 Ανδρεστίνος
24 Ανδριάννα
25 Ανδρονίκη
26 Ανδρόνικος
27 Ανδροπελαγία
28 Ανδροπελαγίας
29 Ανδροφίλη
30 Ανδρόφιλος
31 Ανθήλια
32 Ανθηνίκη
33 Ανθηνίκος
34 Ανθοζωή
35 Ανθονίκη
36 Ανμαρί
37 Άνν Μαρί
38 Ανναγκρέυς
39 Αννακαίτη
40 Ανναλίζα
41 Ανναμπέλα
42 Ανναρέα
43 Ανναστέλλα
44 Αννέζη
45 Αντελίνα
46 Αντζελίνα
47 Αντωνέττα
48 Αντωνίκη
49 Αντωνίκος
50 Αποστολένα
51 Αριάνα
52 Αριαρούλα
53 Αριδάφνη
54 Αριστιάνα
55 Αριστιανός
56 Αριστοθάλεια
57 Αρλέτα
58 Ασημώνη
59 Αστερόζα
60 Αστρελένα
61 Βάνα
62 Βανέσσα
64 Βανίνα
65 Βάννα
66 Βασιάνθη
67 Βασιλειάνα
68 Βασιλένια
69 Βέλη
70 Βιβέτα
71 Βίλμα
72 Γεωργιάννα
73 Γεωργιλιάνα
74 Γεωργογιάννα
75 Γιαννοελένη
76 Γιολένα
77 Γιωργιάννα
78 Γιωργιλιάνα
79 Γιωργοβασίλης
80 Γιωργοδήμας
81 Γιωργομιχάλης
82 Γιώρμαρη
83 Γιωτάννα
84 Γρηγοράγγελος
85 Δείφιλος
86 Δεναλία
87 Δεναλόη
88 Δεσμάρη
89 Δεσποιγιάννα
90 Δημελέ
91 Δημητράγγελος
92 Δημητράνα
93 Δημητράσπα
94 Δημοπανάγος
95 Διονυστάθης
96 Δροσοσταλία
97 Δροσοσταλίδα
98 Δωρίνα
99 Εβελίνα
100 Εβελίνος
101 Εβίνα
102 Ειρηάννα
103 Ειρηλένα
104 Ειρηνάντη
105 Ειρήνγκω
106 Ειρηνόνη
107 Ειρηνονίκη
108 Ειρηστέλλα
109 Έλβη
110 Ελδώρα
111 Ελεάνα
112 Ελεάνα
113 Ελεάνθη
114 Ελενέτα
115 Ελενίκη
116 Ελενόδωρος
117 Ελενοκατίνα
118 Ελεντίνα
119 Ελεντίνος
120 Ελευθερονίκη
121 Έλια
122 Ελιάνθη
123 Ελιάννα
124 Ελιζάνα
125 Ελίνα
126 Ελιρόη
127 Ελληάννα
128 Έλμα
129 Ελπιδώρα
130 Ελπίδωρος
131 Ελπινίκη
132 Ελπίστη
133 Εμιλιάνα
134 Εριάννα
135 Εριλένα
136 Ερρικαίτη
137 Ερρικέτη
138 Ερωτοθέα
139 Ευελίνα
140 Ευλογέτα
141 Ευτυχιάννα
142 Εφουλίνα
143 Ζαννέτα
144 Ζαφειρογιάννης
145 Ζαφειρομήτσος
146 Ζένια
147 Ζέτα
148 Ζίνα
149 Ζωηάννα
150 Ηβιάννα
151 Ηλάνθη
152 Ηλάνθης
153 Ηλεάνα
154 Ηλενώρα
155 Ηλιάννα
156 Ηλιογέννητη
157 Ηλιοφώτη
158 Ηλιόφωτος
159 Ήρκος
160 Θαλειάννα
161 Θανασογιάννης
162 Θεμιστόκυπρος
163 Θεοδούλη
164 Θεόδουλος
166 Θεοδώρα
167 Θεόδωρος
168 Θεόκλητη
169 Θεόκλητος
170 Θεονίτσα
171 Θεοπίστη
172 Θεόπιστος
173 Θεοτούλα
174 Θεοφίλη
175 Θεόφιλος
176 Θεόφραστη
177 Θεόφραστος
178 Θεοφύλακτη
179 Θεοφύλακτος
180 Θεοχάνθη
181 Θεωνίτσα
182 Θωμάγγελος
183 Θωμαρίτα
184 Ιάμβουλος
185 Ιδησιδομενεύς
186 Ιεράρχης
187 Ιεροθέα
188 Ιερόθεος
189 Ιλεάνα
190 Ιουλιάννα
191 Ισθμιονίκης
192 Ισμηνοδώρα
193 Ιωαννέτα
194 Ιωαννίκη
195 Ιωντίνα
196 Καλήμορφη
197 Καληρόη
198 Καλλινίκη
199 Καλογιάννα
200 Καλομαρία
201 Καρολίνα
202 Κατεριλένα
203 Κατερινέτα
204 Κατιάννα
205 Κατιλένα
206 Κατιφένια
207 Κλειωνίκη
208 Κλημεντίνα
209 Κλωντιάννα
210 Κοραλένια
211 Κριλένια
212 Κωνστανίνα
213 Κωσταλέκος
214 Λαγογιάννης
215 Λαζαρέτα
216 Λαλούλα
217 Λενάντα
218 Λέξανδρος
219 Λεοντομένης
220 Λεωνόρα
221 Λιβαδιώτισσα
222 Λιλιάνα
223 Λογοθέτης
224 Λοριάνα
225 Λυδιάννα
226 Λυκοπανάγος
227 Λυσσίμαχος
228 Μαγδαλένα
229 Μαγδαλένια
230 Μάγια
231 Μακαρέτα
232 Μακαρέτης
233 Μακώ
234 Μαμαντία
235 Μανταλένα
236 Μανταλένια
237 Μανωλίνα
238 Μαρανθία
239 Μαράνθιος
240 Μάρβια
241 Μαργεντίνη
242 Μαργέτα
243 Μαργιάννα
244 Μαργιαρένα
245 Μαργιορίτσα
246 Μαργκώ
247 Μαρέβα
248 Μαρηλία
249 Μαρθίλια
250 Μαριαγγέλα
251 Μαριαδώρα
252 ΜαρίαΕλένη
253 Μαριαλένα
254 Μαριαλίνα
255 Μάριαν
256 Μαριάνδρη
257 Μαριάνθη
258 Μαριάνθης
259 Μαριανίνα
260 Μαριάννα
261 Μαριαννέτα
262 Μαριάντα
263 Μαριάντζελα
264 Μαριαντίνα
265 Μαριάντρη
266 Μαριαρένα
267 Μαριαστέλλα
268 Μαριβάνα
269 Μαριβέρα
270 Μαριβέτα
271 Μαριγιάννα
272 Μαριγιώτα
273 Μαριγούλα
274 Μαριδώρα
275 Μαριέλα
276 Μαριέλενα
277 Μαριελίνα
278 Μαριέλλα
279 Μαριεντίνα
280 Μαριέπη
281 Μαριετίνα
282 Μαριέττα
283 Μαριεύη
284 Μαρίζα
285 Μαριθέα
286 Μαρικαίτη
287 Μαρίκαλη
288 Μαρικέλλυ
289 Μαρικούλα
290 Μαριλένα
291 Μαριλένια
292 Μαριλέτα
293 Μαριλή
294 Μαρίλια
295 Μαριλιάννα
296 Μαριλίζα
297 Μαριλίλη
298 Μαριλίνα
299 Μαριλίς
300 Μαριλίτα
301 Μαριλίτσα
302 Μαριλού
303 Μαριλύβια
304 Μαριμίνα
305 Μαρινέλη
306 Μαρινέλλα
307 Μαρινία
308 Μαρινότα
309 Μαριόλα
310 Μαριόλγα
311 Μαριολένη
312 Μαρίσα
313 Μαρισάντυ
314 Μαρίσια
315 Μαρίσμη
316 Μαρισόφη
317 Μαριστέλλα
318 Μαριστέφη
319 Μαριτίνα
320 Μαριώτα
321 Μαρκαντώνιος
322 Μαρκελίνος
323 Μαρκιάννα
324 Μαρκοζάνες
325 Μαρλένα
326 Μαρλίνα
327 Μαρόλ
328 Μαρόλια
329 Μάρσια
330 Μαρτίνα
331 Μαρτινιάνα
332 Ματίνα
333 Μεδουσανθή
334 Μελενίκος
335 Μελιάνα
336 Μελιάννα
337 Μελίζα
338 Μελιντίνα
339 Μελιντίνος
340 Μελισσάνθη
341 Μελιτίνα
342 Μελιτίνη
343 Μελιτίνος
344 Μελπίνα
345 Μενελίκος
346 Μερβίνα
347 Μεριλένα
348 Μηνόδωρος
349 Μικαελένα
350 Μιλάντη
351 Μιλένα
352 Μίντι
353 Μιράντα
355 Μιρένα
356 Μοσχοβίνα
357 Μπελεφάνης
358 Μυράνθη
359 Μυράνθης
360 Μυριέλλα
361 Μυρογιάννης
362 Μυρολένα
363 Ναθαλία
364 Ναντίνα
365 Νεκταριελένα
366 Νικαίτη
367 Νικηφορία
368 Νικοδιονυσία
369 Νικοδιονύσιος
370 Νικολβία
371 Νικόχριστος
372 Νταλάρα
373 Ντιλένα
374 Ντοριάννα
375 Νυμφοδώρα
376 Ξενόδωρος
377 Ξενόθεμις
378 Ξενοκάδης
379 Ξενόμβροτος
380 Ξενομήδης
381 Ξενοπανάγος
382 Πανάγγελος
383 Παναγιάννης
384 Παναγοβασίλειος
385 Παναγογεράσιμος
386 Πανεύφημη
387 Πανεύφημος
388 Παντέλια
389 Παντελιάς
390 Παντελίνα
391 Παντιάνα
392 Πανώλιας
393 Παρθενόπη
394 Παρθενορή
395 Πάρια
396 Πασχαλίνα
397 Περιλένα
398 Πετράντα
399 Πιεραντώνιος
400 Πολάντα
401 Πολυάννα
402 Πολυαρίστη
403 Πολυγιάννα
404 Προδρομίνα
405 Ρενάτα
406 Ριάνα
407 Ριάννα
408 Ροδάνθη
409 Ροδελπιδα
410 Ροδονίκη
411 Ροζαλία
412 Ροζάνθη
413 Ροζάννα
414 Ρόζμαρι
415 Σαββατίνα
416 Σαλωνίνα
417 Σαναχάριβος
418 Σαντιάνα
419 Σεβαστιάννα
420 Σεβαστίνα
421 Σεβαστίνος
422 Σηφογιώργης
423 Σιάννα
424 Σολομωντία
425 Σοφιάννα
426 Σοφιλένια
427 Σοφίλια
428 Σοφιλίζα
429 Σοφιλύδια
430 Σπηλιοπαναγιώτης
431 Σπυρααντώνης
432 Σπυραβάγγελος
433 Σπυράγγελος
434 Σπυρανδρέας
435 Σπυραντώνης
436 Σπυραριστείδης
437 Σπυρογεράσιμος
438 Σπυρογεώργιος
439 Σπυρογιάννης
440 Σπυροδημήτριος
441 Σπυρολιάς
442 Σπυρομήλιος
443 Σπυρονικόλαος
444 Σπυροφάνης
445 Σταμαλίνα
446 Σταματέλα
447 Σταματέλος
448 Σταματίκη
449 Σταματίνα
450 Σταματίνος
451 Σταυραγγελία
452 Σταυραντώνιος
453 Σταυριάνθη
454 Σταυριάννα
455 Σταυριλένα
456 Σταυρονικόλας
457 Στέβη
458 Στελιάνα
459 Στελλίνα
460 Στένια
461 Στεργιακούλα
462 Στεργιακούλης
463 Στεργιάνα
464 Στεργιάνης
465 Στρατιάννα
466 Στυλιάννα
467 Στυλινάγια
468 Σύνθια
469 Τζέλα
470 Τζογιάννα
471 Τζωρτζέλλα
472 Τοφαλομενέλαος
473 Τσικουρώνα
474 Υλένια
475 Φίλα
476 Φιλαγόρας
477 Φιλαίμων
478 Φιλαινέτη
479 Φιλαινίς
480 Φιλαίος
481 Φιλαλήθης
482 Φιλαμειλείδης
483 Φιλάων
484 Φιλέας
485 Φιλέταιρος
486 Φιλίνη
487 Φιλίππα
488 Φιλόθεος
489 Φιλοκλής
490 Φιλοκράτης
491 Φιλοξένη
492 Φιλόπονος
493 Φιλούμενος
494 Φιλόχρηστος
495 Φλοριάνα
496 Φλωρεντίνη
497 Φλωρεντίνος
498 Φωλίτσα
499 Φωτάγγελος
500 Φωτανέστης
501 Φωτειάννα
502 Χαϊλένα
503 Χαραγιώτης
504 Χαρηλένα
505 Χαρίλια
506 Χαρισταύρη
507 Χαρίσταυρος
508 Χρηστέλλα
509 Χρηστόγιαννος
510 Χρηστόδημος
511 Χρηστόδωρος
512 Χρηστομανώλης
513 Χρηστοπανάγος
514 Χρισταλένα
515 Χρισταλένη
516 Χριστευάγγελος
517 Χριστιάννα
518 Χριστιγιάννης
519 Χριστοβάκης
520 Χριστοβαλάντη
521 Χριστοβαλάντης
522 Χριστόδημος
523 Χριστόδωρος
524 Χριστολουκάς
525 Χριστομάριος
526 Χριστοφίλη
527 Χριστοφιλία
528 Χρυσαίμιλη
529 Χρυσαλένα
530 Χρυσαλλίς
531 Χρυσανδρέας
532 Χρυσάννα
533 Χρυσελίνα
534 Χρυσέμιλη
535 Χρυσεύη
536 Χρυσιστίνα
537 Χρυσοβαλεντίνα
538 Χρυσογέρακας
539 Χρυσογερακίνα
540 Χρυσομαρία
541 Χρυσομέλια
542 Χρυσομέλιος
543 Χρυσοστόμη
544 Χρυσόστομος
545 Χρυσοσωτηρία
546 Χρυσοσώτηρος
547 Χρύσπα
548 Χρυσταλλένη
549 Χρυσταλλία
550 Χρυστέλλα
551 Ψαραντώνης
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία