Εορτές 24 Απριλίου: Άγιος Αχιλλέας Άγιος Δάναβος Άγιος Δούκας ο Νεομάρτυρας Άγιος Ευτέξιος ο ιερομάρτυρας Άγιος Νέσταβος Άγιος Νέων Άγιος Πασικράτης Αχίλλεια Γοτθία Γότθος Δάναβη Δούκισσα Ευταξία Θαυμαστή Θαυμαστός Οσία Ελισάβετ η Θαυματουργή Πασικράτεια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ίβο του Χάντινγκτονσιρ Όσιος Αλέξιος ο Έγκλειστος Όσιος Σάββας ο εν τω Σπηλαίω Άγιος Βαλεντίων Άγιος Δημήτριος Άγιος Ευσέβιος Άγιος Ηλίας ο Ομολογητής εκ Ρουμανίας Άγιος Λεόντιος Άγιος Λογγίνος Άγιος Μελίτων Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Άγιος Νικόλαος που μαρτύρησε στη Μαγνησία Άγιος Σάββας ο Στρατηλάτης, ο Γότθος Άγιος Χριστόφορος Όσιος Θωμάς ο δια Χριστόν Σαλός Όσιος Ιωσήφ ο Ομολογητής εκ Ρουμανίας Όσιος Ξενοφών
1 Μαβριανή
2 Μαβριανός
3 Μαγαζιώτισσα
4 Μαγγίνος
5 Μαγδαλένα
6 Μαγδαλένια
7 Μαγδαληνή
8 Μαγδαληνός
9 Μάγια
10 Μάγισσα
11 Μαγκαφούλα
12 Μαγκλόρια
13 Μαγκλόριος
14 Μάγνα
15 Μάγνος
16 Μάγος
17 Μαδιάμ
18 Μαδύτου
19 Μαθθαίος
20 Μαθίλδη
21 Μαθιός
22 Μαθουσάλας
23 Μαία
24 Μαία
25 Μαίας
26 Μαϊδούλφη
27 Μαϊδούλφος
28 Μαίη
29 Μάϊκολ
30 Μαίμαλος
31 Μαίναλος
32 Μαινάς
33 Μαιόνιος
34 Μάιρα
35 Μαιρηλέων
36 Μάιρος
37 Μαίσων
38 Μαίτσα
39 Μαίων
40 Μαΐωρ
41 Μακαρέτα
42 Μακαρέτης
43 Μακαρεύς
44 Μάκαρις
45 Μακεδονία
46 Μακεδών
47 Μακελάρια
48 Μακή
49 Μάκης
50 Μάκιστος
51 Μακκώ
52 Μακρανέας
53 Μακρής
54 Μάκρις
55 Μακροβία
56 Μακρόβιος
57 Μακώ
58 Μάλα
59 Μαλαίνα
60 Μάλαμας
61 Μαλάμω
62 Μαλαξή
63 Μαλαξής
64 Μαλάχ
65 Μαλαχίας
66 Μαλβίνα
67 Μάλγις
68 Μαλγκοζάτα
69 Μαλεβή
70 Μάλεβος
71 Μαλελέηλ
72 Μάλης
73 Μαλησσήνη
74 Μαλθάκη
75 Μαλίς
77 Μαλίχα
78 Μαλλίων
79 Μάλλουσα
80 Μαλλώτης
81 Μάλος
83 Μαλοχία
84 Μαλφεθά
85 Μάλχος
86 Μάμα
87 Μαμαντία
88 Μάμας
89 Μαματσάκη
90 Μαμέλχθα
91 Μαμιλία
92 Μαμίλιος
93 Μαμίνα
94 Μαμμάριον
95 Μαμμίλια
96 Μαμμίνος
97 Μαμύκα
98 Μαναθώ
99 Μανάνα
100 Μάνασσης
101 Μανδαλάκη
102 Μανδίρα
103 Μανδροκλείδας
104 Μανδροκλής
105 Μανεδή
106 Μανεθώ
107 Μανέθων
108 Μανείλια
109 Μανείλιος
110 Μανείλιος
111 Μανήν
112 Μάνθα
113 Μάνθος
114 Μανία
115 Μανιάνα
116 Μανίκα
117 Μανίνα
118 Μανιώ
119 Μανοδώρα
120 Μανόδωρος
121 Μανουσία
122 Μανούσος
123 Μανταλένα
124 Μανταλένια
125 Μάντης
126 Μαντίθεος
127 Μαντιλούσα
128 Μαντίνεια
129 Μαντινεύς
130 Μάντισσα
131 Μαντόνα
132 Μάντος
133 Μαντώ
134 Μανωλίνα
135 Μαξίμη
136 Μάξιμος
137 Μαουγάλδιος
138 Μάρα
139 Μαραθούσα
140 Μαραθών
141 Μαραθωνομάχος
142 Μαράνα
143 Μαρανθία
144 Μαράνθιος
145 Μαράτα
146 Μάρβα
147 Μάρβια
148 Μάργαρης
149 Μαργαρίτα
150 Μαργαρίτης
151 Μαργεντίνη
152 Μαργέτα
153 Μαργιάννα
154 Μαργιαρένα
155 Μαργιέτα
156 Μαργιορίτσα
157 Μαργιώρα
158 Μαργιωρή
159 Μάργκαρετ
160 Μαργκώ
161 Μαρδαρία
162 Μαρδάριος
163 Μαρδικούλα
164 Μαρδίτσα
165 Μαρδονία
166 Μαρδοχαῖος
167 Μάρδων
168 Μαρέα
169 Μαρέβα
170 Μαρέρια
171 Μάρη
172 Μαρηλία
173 Μάρης
174 Μάρθα
175 Μαρθάς
176 Μαρθίλια
177 Μαρία
178 Μαριαγγέλα
179 Μαριαδώρα
180 ΜαρίαΕλένη
181 Μαριαλένα
182 Μαριαλίνα
183 Μαριάμνη
184 Μάριαν
185 Μαριάνα
186 Μαριάνδρη
187 Μαριανέτα
188 Μαριάνθη
189 Μαριάνθης
190 Μαριανίνα
191 Μαριάννα
192 Μαριάννας
193 Μαριαννέτα
194 Μαριάντα
195 Μαριάντζελα
196 Μαριαντίνα
197 Μαριάντρη
198 Μαριαρένα
199 Μαριαστέλλα
200 Μαριβάνα
201 Μαριβέρα
202 Μαριβέτα
203 Μαριγιάννα
204 Μαριγιώτα
205 Μαριγούλα
206 Μαριδώρα
207 Μαριέλα
208 Μαριέλενα
209 Μαριελίνα
210 Μαριέλλα
211 Μαριεντίνα
212 Μαριέπη
213 Μαριετίνα
214 Μαριέττα
215 Μαριεύη
216 Μαρίζα
217 Μαριθέα
218 Μαρίκα
219 Μαρικαίτη
220 Μαρίκαλη
221 Μαρικέλλυ
222 Μαρικούλα
223 Μαριλένα
224 Μαριλένια
225 Μαριλένος
226 Μαριλέτα
227 Μαριλή
228 Μαρίλια
229 Μαριλιάννα
230 Μαριλίζα
231 Μαριλίλη
232 Μαριλίνα
233 Μαριλίς
234 Μαριλίτα
235 Μαριλίτσα
236 Μαριλού
237 Μαριλύβια
238 Μαριλυν
239 Μαριμίνα
240 Μαριμπέλ
241 Μαρίνα
242 Μαρινέλη
243 Μαρινέλλα
244 Μαρινία
245 Μαρίνος
246 Μαρινότα
247 Μαριόλα
248 Μαριόλγα
249 Μαριολένη
250 Μάριον
251 Μάριος
252 Μαριπάνα
253 Μάρις
254 Μαρίσα
255 Μαρισάντυ
256 Μαρίσια
257 Μαρίσμη
258 Μαρισόφη
259 Μαρίσσα
260 Μαριστάλλα
261 Μαριστέλλα
262 Μαριστέφη
263 Μαρίτα
264 Μαριτίνα
265 Μαρίων
266 Μαριωρή
267 Μαριωρή
268 Μαριώτα
269 Μαρκαντώνιος
270 Μαρκεζίνης
271 Μαρκελίνος
272 Μαρκέτα
273 Μαρκέτος
274 Μαρκετούση
275 Μάρκη
276 Μαρκησία
277 Μαρκήσιος
278 Μαρκιάννα
279 Μαρκοζάνες
280 Μάρκος
281 Μαρλένα
282 Μαρλίνα
283 Μάρμαιρα
284 Μάρμαξ
285 Μαρμόρα
286 Μαρόλ
287 Μαρόλια
288 Μάρος
289 Μαρουθά
290 Μαρουθάς
291 Μαρπησία
292 Μαρς
293 Μαρσάλιος
294 Μαρσέλλα
295 Μαρσέλλος
296 Μάρση
297 Μάρσια
298 Μαρσύας
299 Μαρτάν
300 Μάρτης
301 Μαρτίνα
302 Μαρτινιάνα
303 Μαρτίνος
304 Μαρτσελ
305 Μαρτυρία
306 Μαρτύριος
307 Μαρτυροκλέα
308 Μαρτυροκλής
309 Μαρτύροχος
310 Ἀμαρυγκείδη
311 Μαρψίας
312 Μάρων
313 Μαρώνεια
314 Μαρωτέσα
315 Μαστιχένια
316 Μάστορας
317 Μάστωρ
318 Μάτα
319 Ματθαία
320 Ματθαίος
321 Ματίλδα
322 Ματίνα
323 Ματινιώ
324 Ματούλα
325 Ματούρα
326 Ματούρος
327 Ματρέας
328 Μάτρις
329 Μάτρων
330 Ματρώνα
331 Ματταθίας
332 Μάτω
333 Μαύρα
334 Μαυραγάνη
335 Μαυριανός
336 Μαυρικία
337 Μαυρίκιος
338 Μαυριώτισσα
339 Μαυρομμάτα
340 Μαύρος
341 Μαυρουδής
342 Μαϋσιμάς
343 Μαχαιριώτισσα
344 Μαχαιρωμένη
345 Μαχανίδας
346 Μαχάρ
347 Μαχάτας
348 Μαχάων
349 Μάχη
350 Μάχης
351 Μάχια
352 Μαχμούντ
353 Μεγαίνετος
354 Μέγαιρα
355 Μεγακλείδης
356 Μεγακλεύς
357 Μεγακλής
358 Μεγακρέων
359 Μεγαλάγυρος
360 Μεγάλαρος
361 Μεγάλαρτος
362 Μεγαλοστράτη
363 Μεγαλοφάνης
364 Μεγαλόχαρη
365 Μεγαμήδη
366 Μεγαμήδης
367 Μεγάνδρη
368 Μέγανδρος
369 Μεγάνειρα
370 Μεγαπένθης
371 Μεγάρα
372 Μεγαρεύς
373 Μεγάρη
374 Μέγαρος
375 Μέγας
376 Μεγασθένη
377 Μεγασθένης
378 Μεγάσουσα
379 Μεγάσων
380 Μέγης
381 Μεγιάλιος
382 Μέγιλλα
383 Μέγιλλος
384 Μεγιστεύς
385 Μεγίστη
386 Μεγιστόνος
387 Μεδεών
388 Μεδεώνας
389 Μεδησικάστη
390 Μεδησικάστης
391 Μεδίμνη
392 Μέδιμνος
393 Μεδοντιάς
394 Μεδούλη
395 Μέδουλος
396 Μέδουσα
397 Μεδουσανθή
398 Μέδων
399 Μέθαπος
400 Μεθάρμη
401 Μέθη
402 Μέθης
403 Μεθοδία
404 Μεθόδιος
405 Μεθυμάκης
406 Μεθυμναία
407 Μεθυμναίος
408 Μεθώνη
409 Μειδαγόρα
410 Μειδαγόρας
411 Μειδία
412 Μειδίας
413 Μειδίλεως
414 Μεικιάδης
415 Μειλανίων
416 Μειξικύπρα
417 Μειξικύπρος
418 Μείραξ
419 Μελαγχαίτης
420 Μελάγχρα
421 Μέλαγχρος
422 Μέλαινα
423 Μελαινέας
424 Μελαινεύς
425 Μελαινη
426 Μελαμνίδας
427 Μελάμπους
428 Μελάμπυγος
429 Μελανεία
430 Μελανεύς
431 Μελάνθεια
432 Μελανθεύς
433 Μελανίππη
434 Μελάνιππος
435 Μελανκόμας
436 Μελάντας
437 Μελάντης
438 Μελάνωπος
439 Μέλας
440 Μελασσίπη
441 Μελάσσιπος
442 Μελαυρώ
443 Μελεαγρίς
444 Μελέαγρος
445 Μελέας
446 Μελέδημος
447 Μελένια
448 Μελενίκος
449 Μελετία
450 Μελέτιος
451 Μέλετος
452 Μέλη
453 Μελής
454 Μέλης
455 Μελησαγόρας
456 Μελήσανδρος
457 Μελησίας
458 Μελησιππιδα
459 Μελήσιππος
460 Μελία
461 Μελιάνα
462 Μελιάννα
463 Μελίβοια
464 Μελίζα
465 Μελίη
466 Μελίκα
467 Μελικέρτη
468 Μελικέρτης
469 Μελικός
470 Μελίνα
471 Μελίννα
472 Μελίνος
473 Μελιντίνα
474 Μελιντίνος
475 Μελιξώ
476 Μελιξώς
477 Μέλιος
478 Μελιρρύτη
479 Μελίρρυτος
480 Μελισάνδρα
481 Μελίσανδρος
482 Μελισίας
483 Μέλισσα
484 Μελισσάνθη
485 Μελισσάνθης
486 Μελισσεύς
487 Μελισσηνή
488 Μελισσηνός
490 Μέλισσος
491 Μελιστάθης
492 Μελίστη
493 Μελιστίχη
494 Μελίτεια
495 Μελιτεύς
497 Μελιτίνα
498 Μελιτίνη
499 Μελιτίνος
500 Μέλλια
501 Μελλω
502 Μέλλων
503 Μέλος
504 Μέλπεια
505 Μελπίνα
506 Μέλπις
507 Μελπίτα
508 Μελπομένη
510 Μελπόμενος
511 Μελτίνη
512 Μέλτσια
513 Μελχιόρ
514 Μελχισεδέκ
515 Μελχίων
516 Μελώ
517 Μελωδία
518 Μελωδός
519 Μέλων
520 Μέμα
521 Μεμάγγελος
522 Μεμβλίαρος
523 Μέμνια
524 Μέμνων
525 Μέμος
526 Μέμφιος
527 Μέμφις
528 Μέναιχμος
529 Μενακλής
530 Μενάλκης
531 Μενάνδρη
532 Μένανδρος
533 Μενασθώ
534 Μένδρη
535 Μένδρης
536 Μενεδαίος
537 Μενέδημος
538 Μενεθάλεια
539 Μενεθάλης
540 Μενέθοινα
541 Μενέκαλος
542 Μενεκλείδης
543 Μένεκλης
544 Μενεκράτης
545 Μενέκωλος
546 Μενελάη
547 Μενέλαος
548 Μενελίκος
549 Μενέμαχος
550 Μενεξενος
551 Μενεξές
552 Μενεξία
553 Μενεπτόλεμος
554 Μενέσαιχμος
555 Μενεσθεύς
556 Μενεσθώ
557 Μενέστωρ
558 Μενέτωρ
559 Μενέχεος
560 Μένη
561 Μένης
562 Μένθη
563 Μενέθοινος
564 Μένια
565 Μένιγνος
566 Μένιος
567 Μενίππη
568 Μένιππος
569 Μενόδωρος
570 Μενοικεύς
571 Μένοινις
572 Μενοίτιος
573 Μένος
574 Μέντζελος
575 Μέντης
576 Μεντιζη
577 Μέντωρ
578 Μένων
579 Μερβίνα
580 Μεριλένα
581 Μερκουλιάλιος
582 Μερκουρία
583 Μερκούριος
584 Μερμερεύς
585 Μέρμερος
586 Μέρμησα
587 Μέρμνων
588 Μερόπη
589 Μέροψ
590 Μέρσα
591 Μερσεϊντα
592 Μερσίνα
593 Μέρτα
594 Μέρτια
595 Μέρτιος
596 Μέρτος
597 Μεσαύλης
598 Μεσαύλιος
599 Μεσεής
600 Μεσημβρία
601 Μέσθλης
602 Μεσινίδης
603 Μεσίππη
604 Μέσιππος
605 Μεσίρα
606 Μέσιρος
607 Μεσομήδης
608 Μεσοσπορίτισσα
609 Μεσσαλίνα
610 Μέσσαπος
611 Μεσσήνη
612 Μεσσηνία
613 Μεσσίας
614 Μέστα
615 Μέστωρ
616 Μέταβος
617 Μεταγένης
618 Μετάλκης
619 Μεταμόρφη
620 Μετάνειρα
621 Μετάνειρος
622 Μεταξάς
623 Μεταξία
624 Μέτοπος
625 Μέτων
626 Μετώπη
627 Μέτωπος
628 Μεχμέτ
629 Μήδεια
630 Μήδειος
631 Μήδεος
632 Μηδεσικάστη
633 Μηδεσικικάστη
634 Μήδιος
635 Μήδοκος
636 Μήδος
637 Μηδοσάδης
638 Μήδων
639 Μήθυμνα
640 Μηθύμνειος
641 Μηκιονίκη
642 Μηκιστέας
643 Μηλένη
644 Μηλιά
645 Μηλίνη
646 Μήλιος
647 Μηλοβία
648 Μηλόβιος
649 Μηλοβόσιος
650 Μηλόβοσις
651 Μήλος
652 Μήνα
653 Μηναία
654 Μηναίος
655 Μηνάς
656 Μήνη
657 Μήνης
658 Μήνις
659 Μηνογένης
660 Μηνόδοτος
661 Μηνοδώρα
662 Μηνόδωρος
663 Μηνόδωτος
664 Μηνόκριτος
665 Μηνοφάνης
666 Μηνόφιλος
667 Μηνώ
668 Μηνωδία
669 Μηνώδιος
670 Μήνων
671 Μηριγένης
672 Μηριόνη
673 Μηριόνης
674 Μηρορραφής
675 Μησαίη
676 Μήστρα
677 Μήστωρ
678 Μήτα
679 Μητάκος
680 Μητιάδουσα
681 Μητιόχη
682 Μητίοχος
683 Μήτις
684 Μητίχη
685 Μήτιχος
686 Μητίων
687 Μητρόδοτος
688 Μητρόθεμις
689 Μητρόθεμις
690 Μητρόξενος
691 Μητροβάτα
692 Μητροβάτης
693 Μητρόβιος
694 Μητρογένεια
695 Μητρογένης
696 Μητροδόξα
697 Μητρόδοξης
698 Μητροδότα
699 Μητροδώρα
700 Μητρόδωρος
701 Μητρόκλεια
702 Μητροκλής
703 Μητροτίμη
704 Μητροφάνη
705 Μητροφάνης
706 Μητροφήμη
707 Μητροφίλη
708 Μητροφών
709 Μητροφώσσα
710 Μητρόφαντος
711 Μητρόφαντος
712 Μητρόφημος
713 Μητρόφιλος
714 Μητρώα
715 Μητρώος
716 Μήτση
717 Μήτσος
718 Μήτων
719 Μία
720 Μιαούλης
721 Μιαραναθούσα
722 Μίδαμος
723 Μίδας
724 Μιδείη
725 Μίθαικος
726 Μιθριδάτης
727 Μίκα
728 Μικαελένα
729 Μίκαλλος
730 Μικε
731 Μικέλης
732 Μικέλια
733 Μικέλλα
734 Μικέλλης
735 Μικές
736 Μίκης
737 Μικίνας
738 Μικιρδιτς
739 Μικίων
740 Μικκίων
741 Μίκκος
742 Μικρίνας
743 Μίκυθος
744 Μίκυλος
745 Μικώ
746 Μίκων
747 Μιλάνος
748 Μιλάντη
749 Μιλδρέδη
750 Μιλένα
751 Μίλητος
752 Μιλιάς
753 Μιλίζα
754 Μίλκα
755 Μίλος
756 Μιλτιάδη
757 Μιλτιάδης
758 Μιλτοκύδη
759 Μιλτοκύδης
760 Μιλτοκύθη
761 Μιλτοκύθης
762 Μιλύας
763 Μίλων
764 Μιλωνία
765 Μίμαντας
766 Μίμας
767 Μιμή
768 Μίμης
769 Μίμνερμος
770 Μιμνομάχη
771 Μιμνόμαχος
772 Μίνα
773 Μίνδαρος
774 Μινέρβα
775 Μίνθη
776 Μινθώ
777 Μινικίος
778 Μίννα
779 Μινουκιανός
780 Μίντι
781 Μινυάς
782 Μινύας
783 Μινώα
784 Μίνως
785 Μινώταυρος
786 Μιραν
787 Μιράντα
789 Μιραντολίνα
790 Μιρέλλα
791 Μιρένα
792 Μιριενα
793 Μίρκα
794 Μίρκο
795 Μιρλενα
796 Μίρνα
797 Μιροσλαβα
798 Μισαήλ
799 Μισγολαϊδας
800 Μισγόλας
801 Μίσδας
802 Μισέλ
803 Μίσηνος
804 Μισιέλ
805 Μισιελίν
806 Μισιρλής
807 Μισιρλού
808 Μίτση
809 Μίτυς
810 Μιχαήλ
811 Μιχαηλία
812 Μιχαία
813 Μιχαίος
814 Μλάντεν
815 Μνάσα
816 Μνασαγόρας
817 Μνασάλκας
818 Μνασέας
819 Μνασίβουλος
820 Μνασιγείτων
821 Μνασιθάλεια
822 Μνασιθάλης
823 Μνάσινος
824 Μνάσιππος
825 Μνασισθένη
826 Μνασισθένης
827 Μνασίων
828 Μνάσω
829 Μνάσων
830 Μνήμη
833 Μνήμων
834 Μνησαγόρας
835 Μνησαρέτη
836 Μνησάρετος
837 Μνησάρχη
838 Μνήσαρχος
839 Μνησθέας
840 Μνησίβουλος
841 Μνησίδημος
842 Μνησιθέα
843 Μνησίθεος
844 Μνησικλής
845 Μνησίλεως
846 Μνησιλόχα
847 Μνησίλοχος
848 Μνησιμάχη
849 Μνησίμαχος
850 Μνησιπτόλεμος
851 Μνησίς
852 Μνησίφιλος
853 Μνήστρα
854 Μνήσων
855 Μοδεράτος
856 Μοδέστα
857 Μόδεστος
858 Μοίρα
859 Μοιραι
860 Μοιριάδης
861 Μοίρις
862 Μοιρισθένη
863 Μοιρισθένης
864 Μοίριχος
865 Μοιροκλής
866 Μολιόνη
867 Μολίων
868 Μόλομβρος
869 Μόλος
870 Μολοσσός
871 Μολπαγόρα
872 Μολπαγόρας
873 Μολπίς
874 Μόλπις
875 Μολυβδοσκέβαστη
876 Μόλων
877 Μόνα
878 Μοναρκά
879 Μόνικα
880 Μονίκης
881 Μονίμη
882 Μόνιμος
883 Μοντάνα
884 Μοντανός
885 Μόνυχος
886 Μορέα
887 Μορία
888 Μορίν
889 Μόριχος
890 Μόρσιμος
891 Μόρσων
892 Μόρτης
893 Μόρυς
894 Μόρυχος
895 Μορφεύς
896 Μορφώ
897 Μόσχα
898 Μοσχάνθη
899 Μοσχάνθης
900 Μοσχοβίνα
901 Μοσχοκαρφένια
902 Μοσχοκαρφένιος
903 Μόσχος
904 Μόσχω
905 Μοσχωνάς
906 Μοτβάνα
907 Μοτύη
908 Μουεσσερ
909 Μούλιος
910 Μουράτιος
911 Μουρβετ
912 Μούσα
913 Μουσαίος
914 Μούσος
915 Μουσώνιος
916 Μόψοπος
917 Μόψος
918 Μπάγια
919 Μπακάρ
920 Μπακαρία
921 Μπαλής
922 Μπάμπης
923 Μπαμπίνα
924 Μπαντούλα
925 Μπάρετ
926 Μπάρμπαρα
927 Μπάρον
928 Μπατζίμι
929 Μπατζιμία
930 Μπάτη
931 Μπάτης
932 Μπατίστας
933 Μπέβερλη
934 Μπέκαν
935 Μπέκας
936 Μπέλα
937 Μπελεφάνης
938 Μπελίντα
939 Μπελκις
940 Μπέλος
941 Μπέμπα
942 Μπέμπης
943 Μπενάκης
944 Μπενούλα
945 Μπέσσυ
946 Μπέτυ
947 Μπηγίνα
948 Μπήλιω
949 Μπία
950 Μπιάνκα
951 Μπιλκη
952 Μπογδάνα
953 Μπόγιαν
954 Μπογιάνα
955 Μπόρας
956 Μπόρις
957 Μποσγουέλ
958 Μπουζιάνα
959 Μπουλένια
960 Μπουλέντ
961 Μπουμπουλίνα
962 Μπράιαν
963 Μπριγκίτα
965 Μπρούκ
966 Μπρουνίλντα
967 Μπρούχ
968 Μυγδόνια
969 Μύγδων
970 Μύδων
971 Μύης
972 Μυία
973 Μυκαλησσός
974 Μυκηνεύς
975 Μυκήνη
976 Μύκονος
977 Μύλης
978 Μύλινος
979 Μύλιος
980 Μυλλίας
981 Μυλτώ
982 Μύνης
983 Μυράνθη
984 Μυράνθης
985 Μυράντα
986 Μύργιαμ
987 Μυρέλα
988 Μύρια
989 Μυριαλλής
990 Μύριαμ
991 Μυριάνδρη
992 Μυρίανδρος
993 Μυριανθέας
994 Μυριάνθη
995 Μυριέλλα
996 Μυρίκη
997 Μύρινα
998 Μυρίνος
999 Μυρίππη
1000 Μύριππος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία