Εορτές 21 Φεβρουαρίου: Άγιος Σέρβουλος Άγιος Σιρίκιος Βήρα Εριφία Έριφος Σέρβουλη Σιρίκη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανδρέας Άγιος Βερούλιος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας Άγιος Ζαχαρίας Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Ιωάννης Γ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Μαξιμιανός Άγιος Σατουρνίνος Άγιος Σεκουνδίνος Άγιος Φελίσιος Άγιος Φουρτουνάτος Όσιος Ανατόλιος Όσιος Τιμόθεος, ο εν Συμβόλοις
1 Αβραστης
2 Αγεσίμβροτος
3 Αγλώκριτος
4 Αγοράκριτος
5 Αγοράναξ
6 Αδαμάντιος
7 Αδάματος
8 Αδίστας
9 Άδμητος
10 Άδραστος
11 Αείμνηστος
12 Αέτιος
14 Αίγατος
15 Αιγέστης
16 Αίγινος
17 Αιήτης
18 Αίνετος
19 Ακάμας
20 Ακοντεύς
21 Ακρίτας
22 Αλήτης
23 Αλκαίνετος
24 Αλκέτας
25 Αλοκράτης
26 Άλτης
27 Άμεμπτος
28 Αμομφάρετος
29 Αμύντωρ
30 Αμφιτρύων
31 Αναγνώστης
32 Ανίκητος
33 Αντέραστος
34 Αντέρως
36 Αντικράτης
37 Άνυτος
38 Απήμων
39 Αργεντίνος
40 Αργοναύτης
41 Αρέτης
42 Αρίμνηστος
43 Αρίστακος
44 Αρίστιππος
45 Αριστοκράτης
46 Άριστος
47 Άρτας
48 Άσιοτ
49 Ασσάντ
50 Αστός
51 Αστυάναξ
52 Ασύγκριτος
53 Ασωπόδοτος
54 Ασωπόκριτος
55 Άτλας
56 Ατρύτων
57 Άττος
58 Αύκτος
59 Αυξέντιος
60 Αφέντης
61 Άφθιτος
62 Αφραάτης
63 Άχραντος
64 Βάπτος
65 Βάτων
66 Βενάνδιος
67 Βενάνδιος
68 Βενέτιος
69 Βενετός
70 Βενούστος
71 Βέρθος
72 Βίλντε
73 Βιολετής
74 Βονιφάτιος
75 Βραβάντιος
76 Βριτόμαρτος
77 Βροντεύς
78 Γαλάντης
79 Γαλατάς
80 Γίγας
81 Γκίλντας
82 Γνωστός
83 Γράπτος
84 Γρατίων
85 Γύρτων
86 Γωρυτόεις
87 Δαμάγητος
88 Δάνδης
89 Δαύκτος
90 Δεβοσέτος
91 Δεινοκράτης
92 Δεσπότης
93 Δημόκριτος
94 Δομέτιος
95 Δονάλδος
96 Δονάτος
97 Δρύας
98 Δυνάστης
99 Δώτιος
100 Εάτα
101 Εβέντιος
102 Έλατος
103 Ελισσαίος
104 Ελλανοκράτης
105 Εξπέδιτος
106 Έπαινος
107 Επαφρόδιτος
108 Επιάλτης
109 Επίκτητος
110 Έραστος
111 Εράτων
112 Ερμοκράτης
113 Έρωτας
114 Ευάρεστος
115 Ευέλπιστος
116 Ευκράτης
117 Εύνοστος
118 Εύρετος
119 Εφιάλτης
120 Εφυδάτιος
121 Ζαμπέτας
122 Ζαννέτος
123 Ηλιόφωτος
124 Θαυμαστός
125 Θεαίτητος
126 Θεόγνις
127 Θεοδέκτης
128 Θεόκριτος
129 Θεόκτιστος
130 Θεόπιστος
131 Θεόφραστος
132 Θεοφύλακτος
133 Ιαπετός
134 Ιννοκέντιος
135 Ιόκαστος
136 Ιουβεντίνος
137 Ιούστος
138 Ιππάρετος
139 Ίππατος
140 Ιππηγέτης
141 Ιπποκράτης
142 Ιππόλυτος
143 Ισοκράτης
144 Ιφιτίων
145 Καθαρός
146 Καλλίστρατος
147 Καλόδοτος
148 Καπίτων
149 Καστάλιος
150 Κάστος
151 Κιτταίος
152 Κλεαγέτης
153 Κλεομάντης
154 Κόδρος
155 Κολώτας
156 Κοντεύς
157 Κουάρτος
158 Κουθβέρτος
159 Κουίντος
160 Κούρτιος
161 Κρατίνος
162 Κρίτων
163 Κυρίνιος
164 Κωνσταντίνος
165 Λαμπροτρίτης
166 Λαοκράτης
167 Λεβέντης
168 Λεώκριτος
169 Λέων
170 Λυκάρητος
171 Λώτος
172 Μάμας
173 Μάντης
174 Μάντος
175 Μαργαρίτης
176 Μαρθάς
177 Μεγιστεύς
178 Μελέτιος
179 Μελίρρυτος
180 Μέλων
181 Μόδεστος
182 Μπάρετ
183 Μπάτης
184 Μύρτος
185 Μύστης
186 Ναπολέων
187 Νασρεντίν
188 Νεόφυτος
189 Νικήρατος
190 Νικόστρατος
191 Νότης
192 Νότος
193 Ξύστος
194 Ονησίκριτος
195 Ονυμάντιος
196 Ορέντιος
197 Παμμέγιστος
198 Παμφοδίτης
199 Παναγιώτης
200 Πανάρετος
201 Πάροδος
202 Πασικράτης
203 Παφνούτιος
204 Πιλάτος
205 Πίστων
206 Ποθείνος
207 Ποθητός
208 Πολεμοκράτης
209 Πολίτης
210 Πολυαγάπητος
211 Πολυάρατος
212 Πουδέντος
213 Πρωτεύς
214 Πυθάρετος
215 Πυθόκριτος
216 Ροβέρτος
217 Ροζέτος
218 Σάκτος
219 Σαράντος
220 Σαρμάτιος
222 Σερβάτος
223 Σιλανόδοτος
224 Σιλανοκράτης
225 Σουμανίτις
226 Σπάρτων
227 Σπεράτος
228 Σπήλιος
229 Στρατίων
230 Σωκράτης
231 Σωσικράτης
232 Σώστρατος
233 Ταξιάρχης 
234 Τάρας
235 Ταΰγετος
236 Τέρτιος
237 Τερψικράτης
238 Τζούστος
239 Τηλαύγης
240 Τίτος
241 Τοξοκράτης
242 Τσάντος
243 Υπάτιος
244 Ύρτιος
245 Φαινάρετος
246 Φαύστος
247 Φειδεκράτης
248 Φειδεκρίτης
249 Φερεκράτης
250 Φήστος
251 Φουγάτιος
252 Φύταλος
253 Φώτιστος
254 Χάιδος
255 Χαίτων
256 Χαριστός
257 Χαρίστρατος
258 Χαρίτων
259 Χάρων
260 Χερσικράτης
261 Χριστόδουλος
262 Ψόης
264 Ωκυπέτης
265 Ώτος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία