Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Ἀγώ
2 Γαβαλάς
3 Γαβοκύπρα
4 Γαβόκυπρος
5 Γαβριήλ
6 Γαβριηλία
7 Γάδ
8 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
9 Ἀγαθάνωρ
10 Ἀγαθαῖος
11 Ἀγαθάγγελος
12 Ἀγαθάγητη
13 Ἀγαθάγητος
14 Ἀγαθόδωρος
15 Ἀγαθημερίς
16 Ἀγαθίας
17 Ἀγαθόκλεια
18 Ἀγαθήμερος
19 Ἀγαθόνικος
20 Ἀγαθῖνος
21 Ἀγαθόνυμος
22 Ἀγαθοκλῆς
23 Ἀγαθοφέρων
24 Ἀγαθόπους
25 Ἄγαθὸς
26 Ἀγαθᾶς
27 Γαία
28 Γάια
29 Γάιος
30 Γαϊτάνη
31 Γαϊτάνος
32 Ἀγακλῆς
33 Γαλαθέος
34 Γαλακτίνη
35 Γαλακτοτροφούσα
36 Γαλανή
37 Γαλάνθη
38 Γαλάνθης
39 Γαλανός
40 Γαλανούσα
41 Γαλάντης
42 Γαλαξαύρα
43 Γαλαξαύρη
44 Γαλάτα
45 Γαλατάς
46 Γαλάτεια
47 Γαλάτειος
48 Γαλατερούσα
49 Γαλατιανή
50 Γαλατούσα
51 Γαλατσια
52 Γαλαχτοτροφία
53 Γαλαχτοφορούσα
54 Γαλεύς
55 Γαλή
56 Γαλήνη
57 Γαληνός
58 Γάλικα
59 Γάλικος
60 Γαλιλαία
61 Γαλιλαίος
62 Γάλλα
63 Γάλλος
64 Γαλουχιότισσα
65 Γαλυμήδη
66 Γαλυμήδης
67 Γαμαλιήλ
68 Ἀγαμέμνωνας
69 Γαμηλία
70 Γαμηλίων
71 Γάννης
72 Γανυμήδα
73 Γανυμήδης
75 Ἀγαπαῖος
76 Ἀγαπητὸς
77 Γαραμαντίς
78 Γαράμας
79 Γάργαρη
80 Γάργαρος
81 Γαργαφίη
82 Γαρδία
83 Γαρυφαλλιά
84 Γαρύφαλλος
85 Ἀγασίας
86 Ἀγασικλῆς
87 Ἀγασικράτης
88 Γάσπαρ
89 Γαυάνης
90 Γαυδεντία
91 Γαυδέντιος
92 Ἄγγελος
93 Ἀγγελῆς
94 Ἀγγέλω
95 Γεάδη
96 Γεάδης
97 Γεβράσιος
98 Γεγησαπέτ
99 Γεδεούσα
100 Γεδεών
101 Γέδιος
102 Γεϊθαζέτ
103 Γεϊθαζέτη
104 Γείτων
105 Γελάνωρ
106 Γελασία
107 Γελάσιος
108 Γέλων
109 Γελώος
110 Γέλως
111 Γεμέλα
112 Γέμελος
113 Γεμίνα
114 Γεμίνος
115 Γενεβιέβη
116 Γενεθλία
117 Γενέθλιος
118 Γενέλεως
119 Γενέση
120 Γενετυλλίς
121 Γενέτωρ
122 Γενεύη
123 Γενεύης
124 Γενναδία
125 Γεννάδιος
126 Γενναία
127 Γενναίος
128 Γένουα
129 Γεντηλία
130 Γεντήλιος
131 Γεραδας
132 Γέραιστος
133 Γεράκης
134 Γερακίνα
135 Γεράνωρ
136 Γεραρδίνη
137 Γερασια
138 Γερασίμη
139 Γεράσιμος
140 Γερβασία
141 Γερβάσιος
142 Γέρην
143 Γέρηνος
144 Γερμάνα
145 Γερμανός
146 Γερόλεμος
147 Γερούσης
148 Γερτρούδη
149 Γερτρούδος
150 Γέρων
151 Γεσθημανή
152 Γεύση
153 Γευσιστράτη
154 Γεωγραφία
155 Γεωγράφος
156 Γεωμέτρης
157 Γεωμετρία
158 Γεωπολυγένη
159 Γεωπολυγένης
160 Γεωργία
161 Γεωργιάννα
162 Γεωργιλιάνα
163 Γεώργιος
164 Γεωργογιάννα
165 Γεωργογιάννης
166 Γή
167 Γηγενής
168 Γηνατού
169 Γηρομεριού
170 Γηρυόνη
171 Γηρυόνης
172 Ἄγης
173 Ἀγάθανδρος
174 Ἀγάθυλλα
175 Ἀγάθυμος
176 Ἀγάθων
177 Ἀγάθωνας
178 Γιάγκος
179 Γιάκουμος
180 Γιαλαμάς
181 Γιαλούσα
182 Γιαννοελένη
183 Γιάρετ
184 Γιασεμή
185 Γιασεμής
186 Γιάτρισσα
187 Γιγαντίς
188 Γίγας
189 Γίγων
190 Γιεσάκ
191 Γιεσακία
192 Γίλλος
193 Γιόλα
194 Γιολάντα
195 Γιολένα
196 Γιόλης
197 Γιόνα
198 Γιόνας
199 Γιονιντα
200 Γιούι
201 Γιούλα
202 Γιούλη
203 Γιούλης
204 Γιουλσαμη
205 Γιουνονα
206 Γιούρι
207 Γιουσούφ
208 Γιοχάνα
209 Ἄγις
210 Γιτιάδας
211 Ἀγιᾶτις
212 Γίτσα
213 Γιωργιάννα
214 Γιωργιλιάνα
215 Γιωργοβασίλης
216 Γιωργοδήμας
217 Γιωργομιχάλης
218 Γιώρμαρη
219 Γιωτάννα
220 Γκαβή
221 Ἀγκαία
222 Γκαλδούνος
223 Γκάλια
224 Γκαλίνα
225 Γκαμπριέλα
226 Γκαραμπετ
227 Γκάρυ
228 Γκας
229 Γκασπάρ
230 Γκέλη
231 Γκέντι
232 Γκέραλτ
233 Γκέττας
234 Γκιζέλα
235 Γκιζιλκιζιώτισσα
236 Γκίκας
237 Γκίλντας
238 Γκιουκσέλ
239 Γκιούλα
240 Γκιουλτέν
241 Γκιουλχάν
242 Γκιουνέρ
243 Γκλόρια
244 Γκόγκα
245 Γκόγκος
246 Γκόλφης
247 Γκόρντον
248 Γκουβερνιώτισσα
249 Γκράτσια
250 Ἄγλαῒα
251 Γλαυκέτης
252 Γλαύκη
253 Γλαυκίππη
254 Γλαύκιππος
255 Γλαυκοθέα
256 Γλαυκοθόη
257 Γλαυκονόμη
258 Γλαύκος
259 Γλαυκώπις
260 Γλαυκωπός
261 Γλαφύρα
263 Γλαφυρός
264 Ἀγλαΐων
265 Γλέππος
266 Γληνεύς
267 Γλίεβος
268 Γλίσας
269 Γλυκάνθης
270 Γλυκανθίς
271 Γλυκέρα
272 Γλυκέριος
273 Γλυκίνος
274 Γλυκιώτισσα
275 Γλυκοκυματούσα
276 Γλυκομάχη
277 Γλυκόμαχος
278 Γλύκουσα
279 Γλυκοφιλούσα
280 Γλύκων
281 Γλύμης
282 Γλυνός
283 Ἀγέμαχος
284 Ἁγνὼ
285 Γναεύς
286 Γνάθαινα
287 Γναθαίνης
288 Γναθαίνιον
289 Ἁγνίας
290 Ἁγνόδημος
291 Γνησάνθη
292 Γνησάνθης
293 Γνήσιππος
294 Ἁγνόθεος
295 Ἁγνοθέα
296 Ἅγνὸς
297 Ἁγνωνίδης
298 Γνώσα
299 Γνωσία
300 Γνωσίας
301 Γνωσίδημος
302 Γνωσίδικος
303 Γνωσιμάχη
304 Γνωσίμαχος
305 Γνωστή
306 Γνωστός
307 Γοβδέλαος
308 Γοβδέλια
309 Γογγύλα
310 Γόγγυλος
311 Γοθαζάτ
312 Γοιρδελάκη
313 Γολγοθά
314 Γολγοθάς
315 Γόλγος
316 Γόλης
317 Γολιάθης
318 Γολινδούχ
319 Γονατάς
320 Γόνη
321 Γοράσδη
322 Γόρασδος
323 Γόργασος
324 Γοργίας
325 Γοργοεπήκοος
326 Γοργοθίονας
327 Γοργόνα
328 Γοργόνος
329 Γοργοφόνη
330 Γοργόφονος
331 Γοργυθίουσα
332 Γοργυθίων
333 Γοργύρα
334 Γοργυρεύς
335 Γοργώ
336 Γόργων
337 Γοργώπας
338 Γοργώπις
339 Γορδία
340 Γόρδιος
341 Γορτυνία
342 Γορτύνιος
343 Γοτθία
344 Γότθος
345 Γουάραμ
346 Γουδελία
347 Γουεντυ
348 Γουιλφρέδη
349 Γουιλφρέδος
350 Γουϊνιφρέδη
352 Γουϊνιφρέδης
353 Γουίρο
354 Γούλα
355 Γουλιέλμη
356 Γουλιέλμος
357 Γούλλα
358 Γουμένισσα
359 Γουμερά
360 Γουνεύς
361 Γουνιώτισσα
362 Γούντα
363 Γουολβούργα
364 Γουολβούργος
365 Γουρία
366 Γουρίας
367 Γουρλομάτα
368 Γραία
369 Γραική
370 Γραικός
371 Γραμματή
372 Γραμματική
373 Γραμματικός
374 Γραμμένος
375 Γράμμη
376 Γρανέτα
377 Γράνικος
378 Γράος
379 Γράπτη
380 Γράπτος
381 Γρατία
382 Γρατίων
383 Γραύς
384 Γραφιώτισσα
385 Γρηγεντία
386 Γρηγέντιος
387 Γρηγοράγγελος
388 Γρηγορία
389 Γρηγόριος
390 Γρηγοροβία
391 Γρηγορόβιος
392 Γρίβας
393 Ἀγριππίνη
394 Ἀγροίκιος
395 Γρύλλος
396 Γρύλος
397 Γρυμαία
398 Γρυνεία
399 Γρύνειος
400 Γρύττος
401 Γρυφαίος
402 Γυάθων
403 Γύαρος
404 Γύγη
405 Γύγης
406 Γύης
407 Γύλιππος
408 Γύλις
409 Γυναίκα
410 Γυπαιεύς
411 Γυρίδας
412 Γύριννα
413 Γυρτιάς
414 Γύρτων
415 Γύττιος
416 Γύψενη
417 Ἀγχίρροος
418 Γώγ
419 Γωγώ
420 Γωνιά
421 Γωρυτόεις
422 Γωρυτόεσσα
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία