Εορτές 21 Ιουνίου: Άγιος Αφροδίσιος Άγιος Ιουλιανός από την Κιλικία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αριέτα Αριέτος Αρμονία Αρμονίας Ηδύλη Ηδύλος Θαμύρα Θαμύρας Θάρσιππος Καλλιφρονίς Καλλίφρων Κλεωνείδη Κλεωνείδης Κλονάς Κλονία Κόννος Κοννύς Λύρα Λύρος Μελιξώ Μελιξώς Μελωδία Μελωδός Μετέλλα Μέτελλος ο Ακραγαντίνος Μουσική Μουσικός Νότα Νότης Ορφέα Ορφεύς Τερπάνδρα Τέρπανδρος ο Λέσβιος Τραβιάτα Ύαγνις Υπερόπη Υπερόπης Φιλάμμουσα Φιλάμμων
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βασίλισσα Άγιος Αναστάσιος Άγιος Κέλσος Πούπλιος Κορνήλιος Αρίστων
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγλαΐα
9 Αγωνίς
10 Αίγινα
12 Αιξ
13 Ακροτελεύτιον
14 Αλεξία
15 Άλκη
16 Αναϊτις
17 Ανθή
18 Άντια
19 Αξίνη
20 Αρισταγόρα
21 Αριστόκλεια
22 Αρχεάνασσα
23 Αρχιδίκη
24 Αρχίππη
25 Ασπασία
26 Αστερία
27 Αυδάτα
28 Βακχίς
29 Βακχυλίς
30 Βιάγκα
31 Βιλιστίχη
32 Βόα
33 Βοΐσκα
34 Βρόμιον
35 Γλυκέρα
36 Γνάθαινα
37 Γναθαίνιον
38 Γοργόνα
39 Γράμμη
40 Γρυμαία
41 Γύγη
42 Δανάη
43 Δημηλάτα
44 Δημώ
45 Διδύμη
46 Διοτίμα
47 Δοξιθέα
48 Δροσίς
49 Δωρίχα
50 Ειρήνη
52 Ερμιόνη
53 Ερπυλλίς
54 Ερωτηίς
55 Ευάρδη
56 Εύκλεια
57 Ευξίππη
58 Ευφορία
59 Ευφροσύνη
60 Ηδεία
61 Ηδύλη
62 Θαλασσία
63 Θαργηλία
64 Θαυμάρια
65 Θεανώ
66 Θεοδότη
67 Θεολύτη
68 Θεττάλη
69 Θεωρίς
70 Θρυαλλίς
71 Ιερόκλεια
72 Ιόεσσα
73 Ιππαρχία
74 Ιππάφεσις
75 Ισθμιάς
76 Καλλιστράτη
77 Κοναλλίς
78 Κόρη
79 Κορωνίς
80 Κρατίνα
81 Κροκάλη
82 Κρωβύλη
84 Κυμβάλιον
85 Κύννα
86 Κυρήνη
87 Λαγίς
88 Λαγίσκα
89 Λαΐς
90 Λαμία
91 Λάμια
92 Λαμπυρίς
93 Λαμπώ
94 Λαπάδιον
95 Λασθένεια
96 Λέαινα
97 Λεοντία
98 Λιμπιτώ
99 Λοπάδιον
100 Λυδία
101 Λύκα
102 Λύκαινα
103 Λυναιτόκυστον
104 Λύρα
105 Λυσανία
106 Λυσιδίκη
107 Μάγισσα
108 Μαμμάριον
109 Μανία
110 Μαρώνεια
111 Μεγαλοστράτη
112 Μεγάρα
113 Μέγιλλα
114 Μεδοντιάς
115 Μετάνειρα
116 Μητίχη
117 Μικώ
118 Μνάσα
119 Μνησαρέτη
120 Μνησίς
121 Μούσα
122 Μυλτώ
123 Μύρινα
124 Μυρίππη
125 Μυρρίνη
126 Μυρτίς
127 Μύστα
128 Μύστις
129 Ναννάριον
130 Νάννιον
131 Ναννώ
132 Νέαιρα
133 Νίκη
136 Νικίππη
137 Νικοστρατίς
138 Ξενοδάμεια
139 Οία
140 Οινάνθη
141 Οινοθόη
142 Ολυμπιάς
143 Οπώρα
144 Παγκάστη
145 Παλαίστρα
146 Παλαιστώ
147 Παμφίλη
148 Παναρέτη
149 Παννυχίς
150 Παρθενίς
151 Πάροινος
152 Παρόραμα
153 Πασιφάη
154 Πασιφίλη
155 Πατροφίλη
156 Περιάνδρα
157 Πετάλη
158 Πλαγγών
159 Ποθεινή
160 Πολύκλεια
161 Πολυξένη
162 Πράξυλλα
163 Προδίκη
164 Πυθιάς
165 Πυθιονίκη
166 Πυνθονίκη
167 Πυραλίς
168 Ροδόκλεια
169 Ροδόπη
170 Σαλμωνίς
171 Σαπφώ
172 Σατύρα
173 Σεκλίνη
174 Σθενέλη
175 Σιγή
176 Σιμαίθα
177 Σιμμίχη
178 Σινώπη
179 Σκιώνη
180 Σκοτία
181 Σμίκρη
182 Σταγών
183 Στρατόλα
184 Στρατονίκη
185 Στρυβήλη
186 Σωσσάνδρα
187 Τιγρίς
188 Τιμάνδρα
189 Τιμάριον
190 Τρυφωνία
191 Υάκινθις
192 Υμνίς
193 Φάνιον
194 Φανοστράτη
195 Φίλα
196 Φιλαινίς
197 Φιλάνδρα
198 Φίλη
199 Φιλήμουσα
200 Φιλίνη
201 Φιλίσκη
202 Φιλοξένη
203 Φιλουμένη
204 Φιλύρα
205 Φιλώτις
206 Φοίβη
208 Φορμίσιον
209 Φρύνη
210 Χαρίκλεια
211 Χαριτοβλέφαρος
212 Χαριτώ
213 Χίμαιρα
214 Χορηγίς
215 Χρυσάριον
216 Χρύση
217 Χρύσιλλα
218 Χρυσογόνη
219 Ψαμάθεια
220 Ώκιμον
221 Ωφελία
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία