Εορτές 24 Μαΐου: Οσία Παλλαδία Φήστα Φήστος Χριστιανή Χριστιανός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Μαρκιανή Αγία Σωσάννη η μάρτυρας Άγιος Θεοδωρίσκος Άγιος Θεόδωρος Άγιος Ιωάννης Άγιος Καλλίνικος ο μάγος Άγιος Κυριακός εξ Ευρύχου Κύπρου Άγιος Κυριάκος το Νήπιο Άγιος Μαρκελίνος Αγιος Μελέτιος ο Στρατηλάτης Άγιος Μερκούριος Άγιος Φαύστος Όσιος Ρωμύλος Όσιος Φωτεινός
1 Αβροκόμας
2 Αβροκόμη
3 Αγάθη
4 Αγαυός
5 Αγία
6 Αγλαέθυρος
7 Αγλαοδώρη
8 Αγνή
10 Αγρεύς
11 Άγριος
12 Αδράστεια
13 Αειθάλα
14 Αελλόπους
15 Αηδόνιος
16 Αιθερία
17 Ακολουθία
18 Ακραίος
19 Ακρίσιος
20 Άκριτος
21 Αλεξίκακη
22 Αλεξίκακος
23 Αληθής
24 Αλήμων
25 Αλησίας
26 Αλκιμάχη
27 Άλκιμος
28 Αμφιθάλεια
29 Αμφικτυωνίς
30 Ανταία
31 Αυξιλιαρία
32 Αφαρέα
33 Αφθίτα
34 Άφθιτος
35 Βάκχος
36 Βόηθα
37 Βριμίας
38 Γαμηλίων
39 Γενεθλία
40 Γλυκέρα
41 Γλυκέριος
42 Γλύκουσα
43 Δέσποινα
44 Δεσπότης
45 Δηωίνη
46 Διθύραμβος
47 Δολομήδης
48 Δώτιος
49 Ειναλία
50 Έκβασος
51 Ελικώπις
52 Έλιξ
53 Επαφροδίτη
54 Επιπυργιδία
55 Επιφανία
56 Εριτίμη
57 Εσπερίς
58 Ευαντίς
59 Εύβουλος
60 Ευδαιμονία
61 Ευθαλία
62 Εύκλεια
63 Εύοδος
64 Ευπλοκαμούσα
65 Εύρετη
66 Ευρυόπης
67 Ζεφύρα
68 Ζηρυνθία
69 Ηγέμουσα
70 Ηγήτρια
71 Ησυχία
72 Θελξίφρων
73 Θεόπατρος
74 Θεραπεία
75 Θεράπων
76 Θεσπεσία
77 Θεσπέσιος
78 Ίακχος
79 Ιλαρία
80 Ιουλία
81 Ιππεύς
82 Καλλινίκη
83 Καλλίνικος
84 Καλλιπάρειος
85 Καλλίσφυρος
86 Καλόδοτος
87 Κρατερή
88 Κυβέλη
89 Κύπρις
90 Κυπρογόνη
91 Λαμπετώ
92 Λάμπων
93 Λεπτία
94 Λουσία
95 Λυκαίος
96 Λυκιγενής
97 Μεγασθένη
98 Μεγασθένης
99 Μελανεία
100 Μελανεύς
101 Μέμνια
102 Νομίων
104 Πασικράτεια
105 Πιερία
106 Πίστων
107 Ποθεινή
108 Ποθείνος
109 Πολυειδής
110 Πολύειδος
111 Πόντιος
112 Ποτάμων
113 Πρώτις
114 Πυρφόρος
115 Ἀργίνουσσα
116 Σκοτία
117 Σωτήρ
118 Σωτήρα
119 Τάρας
120 Τελέστης
121 Τίμιος
122 Τύραννος
123 Τυφλή
124 Τυφλός
125 Φαεινίς
126 Φαεινός
127 Φαίδρα
128 Φαίδρος
129 Φιλέορτη
130 Φιλοίτιος
131 Χαροπίς
132 Χιονία
133 Χλόη
134 Ώγυγος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία