Εορτές 14 Ιουλίου: Άγιος Απόστολος Ακύλας Άγιος Ουλρίχος Νικοδήμη Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Ουλρίχα Σωσσίων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωνάς ο Λέριος Άγιος Ιωνάς ο Νισύριος Άγιος Νεόφυτος ο Φαζός Άγιος Παρθένιος ο οσιομάρτυρας Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Μεσσήνης Άγιος Ακύλας Άγιος Ηράκλειος Άγιος Ιούστος μάρτυρας Άγιος Ιωσὴφ ο Ομολογητής Άγιος Νικόδημος Άγιος Στέφανος ηγούμενος μονής Μαχριστσκ Όσιος Πέτρος μάρτυρας, ο Νέος
1 Αλία
2 Αλιάκμουσα
3 Αλιάκμων
4 Αλίαρτος
5 Αλίας
6 Ακιδάλια
7 Αμαλία
8 Αμαλιάννα
9 Βάλια
10 Γκάλια
11 Δάλια
12 Δεναλία
13 Δροσοσταλία
14 Ειναλία
15 Ευθαλία
16 Ευλαλία
17 Θαλιάνθη
18 Θαλιάνθης
19 Θεσαλία
20 Θεσσαλία
21 Ιδαλία
22 Ιδαλίας
23 Ιουβενάλια
24 Καιραλία
25 Κάλια
26 Καλιάδνη
27 Καλιάνασσα
28 Καλιάνδη
29 Καλιάνθη
30 Κασταλία
31 Κομγαλία
32 Κοραλία
33 Ναθαλία
34 Ναλιάν
35 Ναταλία
37 Ντάλια
38 Ορσαλία
40 Παραλία
41 Πασχαλία
42 Ροζαλία
43 Τάλια
44 Φάλια
45 Φαλίας
46 Φειδαλία
47 Φυγαλία
48 Φυταλία
49 Αγχιάλη
50 Αιγιάλεια
51 Αιθάλη
52 Αλεξάνδρα
53 Αλησία
54 Αλιόπη
55 Αλκιόπη
56 Αμάλιος
57 Αμυγδαλέα
58 Αμφιθάλεια
59 Ανατολή
60 Αρδαλίς
61 Ατταλίς
62 Άτταλος
63 Βαλεντίνα
64 Βαλέρια
65 Βαρβάρα
66 Βασιλεία
67 Βιτάλη
68 Βιτάλης
69 Βουκεφάλα
70 Γαρυφαλλιά
71 Δροσίς
72 Ευλάλιος
73 Ευστολία
74 Ηλοθάλη
75 Θάλεια
77 Θαργηλία
78 Ιμάλιος
79 Ιμαλίς
80 Ιουβενάλιος
81 Ιταλίς
82 Καιράλιος
83 Καλή
84 Κάλλη
85 Καλλιάνθη
86 Καλλιόπη
88 Καλλίς
89 Καλλισθένη
90 Καστάλιος
91 Καστιήλ
92 Κομγάλιος
93 Κρυσταλλία
94 Λάζαρος
95 Μαρσάλιος
96 Μιχαηλία
97 Ναθαναηλία
98 Νατάλιος
99 Νηφαλίων
100 Ορσάλιος
101 Πασχάλης
102 Πετάλη
103 Πέταλος
104 Ραλλία
105 Φηγαία
106 Φιγαλεία
107 Χρυσαλλίς
108 Χρύση
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία