Εορτές 20 Απριλίου: Άγιος Θεότιμος Επίσκοπος Ρουμανίας Άγιος Ζακχαίος Άγιος Ροβέρτος Άγιος Σουλπίκιος Ζακχαία Ιωασαφίνα Όσιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης Ροβέρτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Σουλπικία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος Ιερομάρτυρας Άγιος Βίκτωρ Άγιος Γαβριήλ ο Μάρτυρας Άγιος Ζωτικός Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Ιωάσαφ Άγιος Καισάριος Άγιος Νικόλαος Επίσκοπος Αχρίδος και Ζίτσης Βοία Όσιος Αθανάσιος κτήτωρ Μονής Μετεώρου Όσιος Αλέξανδρος εκ Ρωσίας Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς Όσιος Ιωάννης ο Παλαιολαυρίτης
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αζήσιος
2 Αικατερίνος
3 Αιτωλίς
4 Αιτωλός
5 Ακεψεής
6 Ακρίβη
7 Αλαφούζος
8 Αλεβίζος
9 Αλτίνα
10 Αλτίνος
11 Ανήρ
12 Ανθοδέσμη
13 Άνοιξη
14 Αουρόρα
15 Απλοδώρα
16 Απλόδωρος
17 Αφόβητος
18 Αφράτος
19 Αφροκόμη
20 Αφροξυλάνθη
21 Άχθος
22 Βακίνα
23 Βαμβακία
24 Βάμβαξ
25 Βαρσαβάς
26 Βελούδω
27 Βενδολίνη
28 Βενδολίνος
29 Βίλντα
30 Βίλντε
31 Βουκεφάλα
32 Βουκεφάλας
33 Βρετός
34 Γιαννοελένη
35 Γκιούλα
36 Δαύκτος
37 Δεισδαιμόνας
38 Δερπούλη
39 Δερπούλης
40 Εξαρχία
41 Έξαρχος
42 Επαφρόδιτος
43 Επιστήμη
45 Επιστήμων
46 Ερμαφρόδιτος
47 Ευγραφία
48 Εύγραφος
49 Ευμορφία
50 Εύμορφος
51 Ευπρεπεία
52 Ευπρέπειος
53 Ζαρίφης
54 Ζαρίφισσα
55 Ζίνια
56 Ζίνιος
57 Ημήτριος
58 Θαμπελίνα
59 Θαμπελίνος
60 Θεμελίνα
61 Θεμέλιος
62 Θέσια
63 Θέσιος
64 Ιακίσχολος
65 Ιακϊώβ
66 Ιάμβουλος
67 Ιδησιδομενεύς
68 Ινδίς
69 Καλαπόθος
70 Καλόγερος
71 Καλογιάννα
72 Καλογιάννης
73 Καλοθετίνα
74 Καλόθετος
75 Καμέλιος
76 Κανακάρη
77 Κανακάρης
78 Καστροβακίνα
79 Κερδώ
80 Κέρδων
81 Κίρκος
82 Κοκκαλίνη
83 Κοκκώνα
84 Κοπρεύς
85 Κρήτη
86 Κυραψηλή
87 Λέας
88 Λεσβία
89 Λέσβιος
90 Λέχης
91 Λίλιθ
93 Λουκούλα
94 Λούκουλος
95 Λωΐς
96 Μαγκαφούλα
97 Μαλαξή
98 Μαλαξής
99 Μανέθων
100 Μανοδώρα
101 Μανόδωρος
102 Μαρανθία
103 Μαργαρίτης
104 Μαρέβα
105 Μένδρη
106 Μένδρης
107 Μοσχοκαρφένια
108 Μπάγια
109 Νικολβία
110 Νύξ
111 Νωαίνα
112 Νωαίνης
113 Οικουτούτου
114 Οκταϊ
115 Ομόνοια
116 Οσία
117 Όσιος
118 Παλαιστίνος
119 Πανωραίος
120 Παρουσία
121 Πατάπιος
122 Περδώ
123 Πιτυρεύς
124 Ποθητή
125 Ποθητός
126 Ποιμήν
127 Πουλουδία
128 Πουλουδιός
129 Προαναγγελλομένη
130 Σαβάνα
131 Σαβάνας
132 Σαραντία
133 Σαράντος
134 Σαρδανάπαλος
137 Σγουρή
138 Σγούρος
139 Σκότιος
140 Συνετή
141 Συνετός
142 Συννεφιά
143 Τριβίμιος
144 Τσαμπίκα
145 Τσαντή
146 Υπακοή
147 Υπέροχος
148 Φίρμιος
149 Φραγκόπουλος
150 Χαϊδεμένη
151 Χελώνη
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία