Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Δεσιδέριος της Λανγκρέ ή Γένοβας Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος Δεσιδέρια Επιτάκιος Μανήν Σαλώνη Συάγρη Συάγριος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Κουϊντιανός Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δονατιανός Λούκιος Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος
Εορτές 1 Απριλίου 2024 <> 
Κύριες Εορτές
1 Απριλίου > 'Αγιος Σατουρνίνος ο Μάρτυρας
Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Διονύσιος, Ινγενιανή, Πάκερος, Παρθένιος και Σατουρνίνος μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.
Όνομα: Σατουρνίνος
Ετυμολογία: Από την Λατινική ονομασία του θεού Κρόνου 'Saturnus'
Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Διονύσιος, Ινγενιανή, Πάκερος, Παρθένιος και Σατουρνίνος μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.
Όνομα: Ινγενιανή
Ετυμολογία: Μάλλον από τα Λατινικά 'in'=αντιθετικό μόριο σ' αυτήν την περίπτωση και 'gens'=γένος και σημαίνει αυτήN που δεν προέρχεται από γενεά ή αγνώστου γενεάς.
Δεν υπάρχει άγιος με αυτό το όνομα. Παρακαλώ πηγαίνετε στο αντίστοιχο γυναικείο
Όνομα: Ινγενιανός
Ετυμολογία: Μάλλον από τα Λατινικά 'in'=αντιθετικό μόριο σ' αυτήν την περίπτωση και 'gens'=γένος και σημαίνει αυτόν που δεν προέρχεται από γενεά ή αγνώστου γενεάς.
Δεν υπάρχει αγία με αυτό το όνομα. Παρακαλώ πηγαίνετε στο αντίστοιχο ανδρικό.
Όνομα: Πακερία
Ετυμολογία: Μάλλον σημαίνει την συσκευάστρια, αυτήν που πακετάρει. Υπό περαιτέρω διερεύνηση
Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Διονύσιος, Ινγενιανή, Πάκερος, Παρθένιος και Σατουρνίνος μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.

Όνομα: Πάκερος
Ετυμολογία: Μάλλον σημαίνει τον συσκευαστή, αυτόν που πακετάρει. Υπό περαιτέρω διερεύνηση
Για εορταστική ημερομηνία πηγαίνετε στο αντίστοιχο ανδρικό
Όνομα: Σατουρνίνα
Ετυμολογία: Από την Λατινική ονομασία του θεού Κρόνου 'Saturnus'
Εορτές ©ΤΕΗ
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Βαισιλιάς του Κιτίου Κύπρου
Όνομα: Αβδήμων
Ετυμολογία:
Για εορταστική ημερομηνία πηγαίνετε στο αντίστοιχο ανδρικό
Όνομα: Αβδήμουσα
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Αγλωκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά 'αγλαός'=λαμπρός και 'κύπρα'=Κύπρος και σημαίνει την πανέμορφη Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Αγλώκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά 'αγλαός'=λαμπρός και 'κύπρος'=Κύπρος και σημαίνει την πανέμορφη Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ακεστόκυπρος
Ετυμολογία: Από το αρχαίο Ελληνικό ’ἀκέομαι’=θεραπεύομαι και 'Κύπρος και σημαίνει την θεραπεύτρια Κύπρο.
Για εορταστική ημερομηνία πηγαίνετε στο αντίστοιχο ανδρικό
Όνομα: Ακρίτα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άκρα΄ και σημαίνει τον φρουρό των συνόρων Άκης, Ακριτάκης, Ακρίτας, Ακρίτης, Ακριτικός, Τάκης,
Όνομα πολλών ηρώων που υμνήθηκαν από την ακριτική ποίηση.
Μεταξύ αυτών γνωστότερος ο Διγενής Ακρίτας, ήρωας Βυζαντινού έπους.
Όνομα: Ακρίτας
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άκρα΄ και σημαίνει τον φρουρό των συνόρων
1 Απριλίου > Από τα αρχαία Ελληνικά ‘ανδρείος’ και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την γενναία Κύπρο.
Όνομα: Ανδροκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘ανδρείος’ και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την γενναία Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ανδρόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘ανδρείος’ και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την γενναία Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ανιοκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘ανιών’=ανιούσα κίνηση και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την Κύπρο που βρίσκεται σε ανοδική πορεία
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ανιόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘ανιών’=ανιούσα κίνηση και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την Κύπρο που βρίσκεται σε ανοδική πορεία
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ανυσικύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άνυσις’=τελείωση και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την τέλεια Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ανυσίκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άνυσις’=τελείωση και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την τέλεια Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Απολλοκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘Απόλλων’ και ‘Κύπρος' και σημαίνει την φωτεινή Κύπρο του Απόλλωνα, θεού του φωτός.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Απολλόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘Απόλλων’ και ‘Κύπρος και σημαίνει την φωτεινή Κύπρο του Απόλλωνα, θεού του φωτός.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Αρατοκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άρατος’=ο έχων ευχή και ΄Κύπρος’ και σημαίνει την συνοδευόμενη από ευχές Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Αρατόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άρατος’=ο έχων ευχή και ΄Κύπρος’ και σημαίνει την συνοδευόμενη από ευχές Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Αριστοκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άριστος’ και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την άριστη σε όλα Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Γιός του βασιλιά της Σαλαμίνας της Κύπρου Φιλόκυπρου
Όνομα: Αριστόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άριστος’ και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την άριστη σε όλα Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Αστροκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άστρο’ και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την αστεροέσσα (γιομάτη αστέρια) Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Αστρόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘άστρο’ και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την αστεροέσσα (γιομάτη αστέρια) Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Γαβοκύπρα
Ετυμολογία:
Όνομα: Γαβόκυπρος
Ετυμολογία:
Για εορταστική ημερομηνία πηγαίνετε στο αντίστοιχο ανδρικό
Όνομα: Διγενή
Ετυμολογία: Αυτή που κατάγεται από δυο γένη.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία - Ημέρα έναρξης του ένοπλου αγώνα της Κύπρου για την αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού και την Ένωσή της με την μητέρα Ελλάδα, με στρατιωτικό ηγέτη τον Γεώργιο Γρίβα που είχε το ψευδώνυμο ‘Διγενής’.
Ψευδώνυμο του Γεωργίου Γρίβα, στρατιωτικού αρχηγού της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών) που πολέμησε το 1995-1959 εναντίον των Άγγλων αποικιοκρατών για την απελευθέρωση τη Κύπρου και την ένωση της με την μητέρα Ελλάδα. Τιμή και δόξα στους ήρωες μας. Αίσχος στους προδότες του Αγώνα.
Όνομα: Διγενής
Ετυμολογία: Αυτός που κατάγεται από δυο γένη.
Όνομα: Ζωκύπρα
Ετυμολογία:
Αθηναίος πολίτης
Όνομα: Ζώκυπρος
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Θεμιστοκύπρα
Ετυμολογία: Από η λέξη 'θεμιστός'=δίκαιος και νόμιμος και το όνομα 'Κύπρος.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Θεμιστόκυπρος
Ετυμολογία: Από η λέξη 'θεμιστός'=δίκαιος και νόμιμος και το όνομα 'Κύπρος.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπραγόρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά 'Κύπρος' και 'αγορά' και σημαίνει αυτήν που μιλά με ωραία λόγια για την Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπραγόρας
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά 'Κύπρος' και 'αγορά' και σημαίνει αυτόν που μιλά με ωραία λόγια για την Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Προσωνύμιο Αφροδίτης
Όνομα: Κυπρογένεια
Ετυμολογία: Αυτή που έλκει την καραγωγή της από την Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπροδάμας
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπροδάμεια
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Γιορτάζει κατ' οικονομία της οσίας Θάλειας
Όνομα: Κυπροθάλεια
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά Κύπρος και Θάλεια από θαλλέω - θαλλώ,= βλαστάνω άφθονα, ανθίζω πλούσια και σημαίνει την σφριγηλή και προοδεύουσα Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Γιορτάζει κατ' οικονομία της οσίας Θάλειας
Όνομα: Κυπροθάλης
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά Κύπρος και Θαλής από θαλλέω - θαλλώ,= βλαστάνω άφθονα, ανθίζω πλούσια και σημαίνει την σφριγηλή και προοδεύουσα Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπρόκλεια
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘κλέος’=δόξα και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την ένδοξη της Κύπρου
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπροκλής
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘κλέος’=δόξα και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την ένδοξη της Κύπρου Κυπροκλέη, ,
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπρομέδουσα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘μέδω’=βασιλεύω και ‘Κύπρος’ και σημαίνει την βασίλισσα της Κύπρου
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα Ελληνικού νησιού, σήμερα ανεξάρτητου κράτους, τμήματα του οποίου βρίσκονται υπό Τουρκική κατοχή από το 1974 και Βρετανική από το 1960
Όνομα: Κύπρος
Ετυμολογία: Από το όνομα της Κύπρου

1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπροτίμα
Ετυμολογία: Αυτή που τιμά την Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπρότιμος
Ετυμολογία: Αυτός που τιμά την Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπροφίλη
Ετυμολογία: Φίλη της Κύπρου
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Κυπρόφιλος
Ετυμολογία: Φίλος της Κύπρου
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Μειξικύπρα
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Μειξικύπρος
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Νεοκύπρα
Ετυμολογία: Νέα πολίτισσα της Κύπρου
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Νεόκυπρος
Ετυμολογία: Νέα πολίτης της Κύπρου
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ονασικύπρα
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Ονασίκυπρος
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Πασίκυπρα
Ετυμολογία: Από το παν>πάσι και Κύπρος
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Βασιλιάς της Κύπρου
Όνομα: Πασίκυπρος
Ετυμολογία: Από το παν>πάσι και Κύπρος
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Πιστοκύπρα
Ετυμολογία: Από τις λέξεις πιστός και Κύπρος και σημαίνει αυτήν που είναι πιστή στην Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Πιστόκυπρος
Ετυμολογία: Από τις λέξεις πιστός και Κύπρος και σημαίνει αυτόν που είναι πιστός στην Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Στασικύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά 'ίσταμαι' και 'Κύπρος' και σημαίνει αυτήν που στηρίζει την Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Στασίκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά 'ίσταμαι' και 'Κύπρος' και σημαίνει αυτόν που στηρίζει την Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Τειμοκύπρα
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Τειμόκυπρος
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Τηλοκύπρα
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Τηλόκυπρος
Ετυμολογία:
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Τιμοκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ΄τιμή΄ και 'Κύπρος' και σημαίνει την έντιμη Κυπρία
Όνομα: Τιμόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ΄τιμή΄ και Κύπρος και σημαίνει τον έντιμο Κύπριο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Φανοκύπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ΄φανόω΄=φωτίζω και Κύπρος και σημαίνει αυτήν που φωτίζει την Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Φανόκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ΄φανόω΄=φωτίζω και Κύπρος και σημαίνει αυτόν που φωτίζει την Κύπρο
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Φειδέκυπρα
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘φείδομαι’=προσέχω και ‘Κύπρος’ και σημαίνει αυτόν που προσέχει, νοιάζεται για την Κύπρο.
1 Απριλίου > ©ΤΕΗ – Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία – Έναρξη απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959
Όνομα: Φειδέκυπρος
Ετυμολογία: Από τα αρχαία Ελληνικά ‘φείδομαι’=προσέχω και ‘Κύπρος’ και σημαίνει αυτόν που προσέχει, νοιάζεται για την Κύπρο.
Άλλες Εορτές
1 Απριλίου > Άγιοι Ερμής και Θεοδώρα οι Μάρτυρες οι αυτάδελφοι
Όνομα: Θεοδώρα
Ετυμολογία: Από το θεός και δώρο και σημαίνει "δώρο του Θεού".
1 Απριλίου > Άγιος Αβραάμιος ο Νεομάρτυρας εκ Βουλγαρίας
Ο Άγιος Νεομάρτυς Αβραάμιος καταγόταν από την Βουλγαρία και ζούσε στην Ρωσία. Αρχικά ήταν Μουσουλμάνος, αλλά όταν άκουσε το κήρυγμα του Ευαγγελίου ασπάσθηκε την Ορθόδοξη πίστη. Ήταν φιλάνθρωπος και ελεήμων προς τους φτωχούς. Στην πόλη Βολγάρα, στις κατώτερες εκβολές του ποταμού Βόλγα, ο Άγιος Αβραάμιος άρχισε να διδάσκει τους συμπατριώτες του για τον αληθινό Θεό. Τότε τον συνέλαβαν και προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος, όμως, έμεινε σταθερός στην ομολογία της πατρώας ευσέβειας. Έτσι, το έτος 1229 μ.Χ., τεμάχισαν τον Άγιο και έπειτα απέκοψαν την τίμια κεφαλή του. Οι Ρώσοι Χριστιανοί, που ζούσαν στην πόλη, ενταφίασαν το ιερό λείψανο του Αγίου στο χριστιανικό κοιμητήριο.
Όνομα: Αβραάμ
Ετυμολογία: Εξελληνισμένο εβραϊκό όνομα (אברהם) ‘Αβχίρχαμ’ που σημαίνει "τον ύψιστο και υπέροχο πατέρα μας", Αρχικά ο Αβραάμ ονομαζόταν Άβραμ.
1 Απριλίου > Αλέξανδρος, μάρτυρας
Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Διονύσιος, Ινγενιανή. Πάκερος (ή Πάνταινος), Παρθένιος και Σατουρνίνος μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.
Όνομα: Αλέξανδρος
Ετυμολογία: Από το αρχαίο Ελληνικό ρήμα αλέξω ή αλέκω (προστατεύω) και ανήρ (άνδρας) και σημαίνει "αυτός που προστατεύει από τους άνδρες (σ' αυτή την περίπτωση οι άνδρες που αποτελούν το εχθρικό στράτευμα).
Οι Άγιοι Γερόντιος και Βασιλείδης (ή κατ' άλλους Βασιλειάδης) μαρτύρησαν δια ξίφους.
Όνομα: Βασίλειος
Ετυμολογία: Από το επίθετο βασίλειος,-α, -ον και σημαίνει "αυτός που ανήκει στο βασιλιά".
1 Απριλίου > Άγιοι Γερόντιος και Βασιλείδης
Οι Άγιοι Γερόντιος και Βασιλείδης μαρτύρησαν δια σπάθης.
Όνομα: Γέρων
Ετυμολογία: Από την αρχαία Ελληνική λέξη ΄γέρας'=τιμή, βραβείο και σημαίνει τον έντιμο, ώριμο και σεβάσμιο,
1 Απριλίου > Διονύσιος ο μάρτυρας
Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Διονύσιος, Ινγενιανή. Πάκερος (ή Πάνταινος), Παρθένιος και Σατουρνίνος μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους.
Όνομα: Διόνυσος
Ετυμολογία: Το πρώτο συνθετικό ‘Διο’ του ονόματος του σημαίνει γιος του Δία, το δε δεύτερο ‘νυσος’ προέρχεται από τις Νύμφες τροφούς που τον παράδωσε ο Ερμής για να τον μεγαλώσουν, οι οποίες κατοικούσαν στη Νύσα της Μικράς Ασίας. Ο Σωκράτης χαριτολογώντας στον Κρατύλο του Πλάτωνα λέει ότι το όνομα σημαίνει αυτόν που δίνει τον οίνο. Και ότι θα μπορούσε να ονομαζόταν και Οιόνους γιατί γεμίζει το μυαλό μας με ‘οίησιν’, δηλαδή φαντασία, στοχασμό, διανόηση και κάμνει πολλούς από τους πίνοντας να νομίζουν ότι έχουν νουν, ενώ δεν έχουν.
1 Απριλίου > Άγιοι Ερμής και Θεοδώρα οι Μάρτυρες οι αυτάδελφοι
Οι Άγιοι Μάρτυρες Ερμής και Θεοδώρα κατάγονταν από επιφανή οικογένεια της Ρώμης. Υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο το έτος 132 μ.Χ., επί αυτοκράτορα Αδριανού.
Όνομα: Ερμής
Ετυμολογία: Από την αρχαία Ελληνική λέξη 'είρω'=μιλώ και εννοεί τον γοητευτικό και πειστικό ομιλητή. Ερμής είναι ο «ερμηνεύς», δηλαδή ο ερμηνευτής, και παραπέμπει στην ιδιότητα τού Θεού ως αγγελιαφόρου και ερμηνευτή τής βούλησης των Θεών τού Ολύμπου για καθοδήγηση των ανθρώπων. Σωροί λίθων που ονομάζονταν «Ερμαί» που καθοδηγούσαν τους ταξιδιώτες και οδοιπόρους πήραν το όνομα τους από τον θεό.
1 Απριλίου > Άγιος Μιχαὴλ ο νεομάρτυς,
Άγιος Μιχαὴλ ο νεομάρτυς,Ρώσος.
Διὰ Χριστὸν σαλός (σαλεμένος).
Όνομα: Μιχαήλ
Ετυμολογία: Εξελληνισμένο Εβραϊκό όνομα מיכאל από τα (μι)=ποιος; (χα)=σαν και (κάτι μεταξύ ηλ και ελ)=θεός και σημαίνει «Ποιος είναι αυτός που μοιάζει με τον θεό;»
Δεν βρήκαμε άλλες πληροφορίες
Όνομα: Πολυνίκης
Ετυμολογία: Από το πολύ και το νίκη και σημαίνει "αυτός που πέτυχε πολλές νίκες".
Αγωνιστής της ΕΟΚΑ, για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Αγγλικό ζυγό, το πρώτο μέλος της οργάνωσης που, σε ηλικία 32 ετών, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα για την Ένωση με την μητέρα πατρίδα Ελλάδα.

Από το χωριό Λιοπέτρι, της επαρχίας Αμμοχώστου οργανώθηκε στο ΕΜΑΚ (Εθνικό Μέτωπο Απελευθέρωσης Κύπρου) που αργότερα μετονομάστηκε σε ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών), στις αρχές Φεβρουαρίου 1955, μαζί με όλους τους αδελφούς και την αδελφή του.

Παντρεμένος με δύο παιδιά, με την έναρξη του αγώνα, τα μεσάνυχτα της 31ης Μαρτίου προς την 1η Απριλίου του 1955, ανέλαβε με τον Ανδρέα Κάρυο να προκαλέσει βραχυκύκλωμα σε ηλεκτροφόρα καλώδια που τροφοδοτούσαν στρατόπεδο έξω από το χωριό Αυγόρου, σκοτώθηκε, από καθαρή ατυχία, όμως από ηλεκτροπληξία, ενώ προσπαθούσε να κόψει ένα από τα ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης και ο Κάρυος υπέστη εγκαύματα.

Δόξα και τιμή στον ήρωα μας.
Όνομα: Μόδεστος
Ετυμολογία: Εξελληνισμένος τύπος του λατινικού επιθέτου modestus (μετριοπαθής, μετριόφρων, ολιγαρκής).
Ο Όσιος Βαρσανούφιος γεννήθηκε στις 5 Ιουλίου 1845 μ.Χ. στη Ρωσία. Ασκήτεψε στην έρημο της Όπτινα και κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 1913 μ.Χ.

Όνομα: Βαρσανούφιος
Ετυμολογία: Ίσως Κοπτικό. Υπο διερεύνηση
Ο Όσιος Γερόντιος έζησε κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ. και ασκήτεψε στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, όπου του είχε ανατεθεί το διακόνημα του Κανονάρχου. Διακρίθηκε για τον ασκητικό του βίο και την υπακοή του.

Ο Όσιος Γερόντιος κοιμήθηκε με ειρήνη και ενταφιάσθηκε στη Λαύρα του Κιέβου.
Όνομα: Γέρων
Ετυμολογία: Από την αρχαία Ελληνική λέξη ΄γέρας'=τιμή, βραβείο και σημαίνει τον έντιμο, ώριμο και σεβάσμιο,
1 Απριλίου > Όσιος Ευθύμιος Σαυζδαλίας
Ο θαυματουργός, Ρώσος.
Όνομα: Ευθύμιος
Ετυμολογία: Από τις αρχαίες Ελληνικές λέξεις 'ευ' και 'θυμός'=ψυχή, πνεύμα και σημαίνει "ο πρόσχαρος, αυτός που έχει ευχάριστη διάθεση"
Όσιος Ευλόγιος με τον Άγιο Ιωάννη τον φιλόσοφο
Ο Όσιος Ευλόγιος γεννήθηκε στην Γεωργία και έζησε κατά τους χρόνους της βασίλισσας Ταμάρα (1184 - 1213 μ.Χ.). Επειδή αγαπούσε τον Θεό και την μοναχική πολιτεία, έγινε μοναχός. Ο Θεός ευλόγησε την πνευματική του προσπάθεια και τη σαλότητά του και του χάρισε το προορατικό χάρισμα.

Μαζί με τον Όσιος Ιωάννη τον Φιλόσοφο, ακολούθησε την βασίλισσα Ταμάρα στη μάχη εναντίων του σουλτάνου Ρουκν-εντ-Διν στο Μπασιάνη, το έτος 1203 μ.Χ.

Ο Γεωργιανός στρατός, καθοδηγούμενος από τον βασιλέα Δαβίδ Σοσλάν, έφθασε στο μοναστήρι του Μπάρτζια, όπου οι Όσιοι Ευλόγιος και Ιωάννης, μαζί με την βασίλισσα, προσευχήθηκαν για την νίκη των Χριστιανών. Κατόπιν, οι Γεωργιανές δυνάμεις μεταφέρθηκαν στο Μπασιάνι, όπου βρισκόταν ο σουλτάνος με τον στρατό του, που τον αποτελούσαν 400.000 στρατιώτες. Η βασίλισσα, στην συνοδεία της οποίας ήταν και οι Όσιοι, κατέλυσε κοντά στο χωριό Κόζρχε και εκεί σταμάτησε, ενώ η προσευχή της ήταν αδιάλειπτη.

Μία ημέρα, ενώ οι Όσιοι Ευλόγιος και Ιωάννης ήταν μαζί με την βασίλισσα, ο Όσιος Ευλόγιος κοίταξε ψηλά, μετακινήθηκε από την θέση του και βγήκε από την σκηνή φωνάζοντας: «Ιδού η Χάρη του Κυρίου!» και ανηφόρισε προς την κορυφή ενός λόφου. Ο Όσιος Ιωάννης, που είχε παραμείνει με την βασίλισσα, είπε: «Ο σαλός είχε ένα όραμα και νομίζω ότι ήταν καλό». Φέρνοντας εκ των υστέρων στη μνήμη αυτή την ημέρα και ώρα, προκύπτει ότι εκείνη ακριβώς την στιγμή οι Γεωργιανοί πολεμιστές είχαν κατατροπώσει τον στρατό του σουλτάνου, που ήταν δέκα φορές μεγαλύτερος.

Ο Όσιος Ευλόγιος κοιμήθηκε με ειρήνη.
Όνομα: Ευλόγιος
Ετυμολογία: Από τις Ελληνικές λέξεις έυ' και 'λόγος' και σημαίνει αυτόν που λέει καλά λόγια.
Οι άγιοι Ιωάννης και Ευλόγιος
Όνομα: Ιωάννης
Ετυμολογία: Εξελληνισμένο Εβραϊκό όνομα από το (יה) ΄για’, ένα από τα Εβραϊκά ονόματα του Θεού και το (חנן), ‘χανάν = δώρο και σημαίνει δώρο του Θεού. Το αντίστοιχο του στα Ελληνικά είναι το Θεόδωρος.
1 Απριλίου > Όσιος Μακάριος
Όσιος Μακάριος ο ομολογητής ηγούμενος ιεράς Μονής Πελεκητής
Όνομα: Μακαρεύς
Ετυμολογία: Από το αρχαίο Ελληνικό επίθετο ‘μάκαρ’=ευτυχισμένος. Ή αυτός που προέρχεται από την Μακαρόνησο (νησί των Μακάρων - αρχαία ονομασία της Κρήτης).
Οι Άγιοι Αλέξανδρος, Διονύσιος, Ινγενιανή, Πάκερος, Παρθένιος και Σατουρνίνος μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, όπως αναγράφεται στο Ιερωνυμικό Μαρτυρολόγιο.
Όνομα: Παρθένος
Ετυμολογία: Από το επίθετο παρθένος και σημαίνει "αγνός, αμόλυντος". Κάτι που βρίσκεται στη φυσική του κατάσταση, και στην περίπτωση ανθρώπων, άτομα που δεν ήρθαν σε σεξουαλική συνουσία.©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία