Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λίμνη Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Nαΐς
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αγάθη
5 Αγαύη
6 Αγλαΐα
7 Αγνή
9 Αγράφω
10 Αγχιάλη
11 Αγχινόη
12 Αδμήτη
13 Αία
14 Αίγειρος
15 Αιγιάλεια
16 Αίγινα
18 Αίγλη
19 Αιθερία
20 Αιθούσα
21 Αιξ
22 Αιωπίς
23 Ακάστη
24 Ακκαλίς
25 Ακταία
26 Αλθαία
27 Αλία
28 Αλιμήδη
29 Αλκινόη
30 Αλκίππη
32 Αλκυών
33 Αλσηΐς
34 Αλφεσίβοια
35 Αμβροσία
36 Άμπελος
37 Αμυμώνη
38 Αμφινόμη
39 Αμφιρρόη
40 Αμφιρώ
41 Αμφιτρίτη
42 Ανθή
43 Ανθηδόνη
45 Αργιόπη
46 Αργυρά
47 Αρέθουσα
49 Αρμονία
50 Άρπινα
51 Αρσινόη
52 Ασία
53 Αστερία
54 Αστερόπη
55 Αυτονόη
56 Αχαιά
57 Βαθύκλεια
58 Βάλανος
59 Βελούδω
60 Βυβλίς
61 Γαλαξαύρη
62 Γαλάτεια
63 Γαλήνη
64 Γανυμήδα
65 Γελασία
66 Γλαύκη
67 Γλαυκονόμη
68 Γοργύρα
69 Δανάη
70 Δείκος
71 Δεξιθέα
72 Διώνη
73 Διωξίππη
74 Δριμώ
76 Δρυόπις
77 Δυναμήνη
78 Δωδώνη
79 Δωτία
80 Εριφία
81 Ερύθεια
82 Ερωφίλη
83 Εσπερέθουσα
84 Εσπερίς
85 Εστία
86 Εύα
87 Ευαγόρη
88 Ευάδνη
89 Ευανθία
90 Ευάρνη
91 Εύβοια
92 Ευδυΐα
93 Ευδώη
94 Ευδώρη
95 Ευθυμία
96 Ευκαρπία
97 Ευκράτη
98 Ευλιμένη
99 Ευμόλπη
100 Ευνίκη
101 Ευπόμπη
102 Ευρυδίκη
103 Ευρώπη
104 Εύφημη
105 Εφυδάτια
106 Ζαφειρία
107 Ζευξώ
108 Ζωγραφία
109 Ηγήτρια
110 Ηιόνη
111 Ηλέκτρα
112 Ηλιάς
113 Ησιόνη
114 Θάλεια
116 Θεισόα
117 Θέμις
118 Θεμιστώ
119 Θεονύμφη
120 Θέτις
121 Θόη
122 Θόωσα
123 Θρoνία
124 Ιάκχη
125 Ιάνειρα
126 Ιάνθη
127 Ιδαία
128 Ιδυία
129 Ιπποθόη
130 Ιππονόη
131 Ιππώ
132 Ίσιρα
133 Καλιάδνη
134 Καλλιγένεια
135 Καλλικρήτη
136 Καλλιόπη
138 Καλλιρόη
139 Καλλίστη
140 Καλλιφάεια
141 Καλυψώ
143 Καμάρινα
144 Κανέλλα
145 Κάπελη
146 Καρύα
147 Κασταλία
148 Κελαινώ
149 Κερκηίς
150 Κέρκυρα
151 Κλεοδώρα
152 Κλυμέμη
153 Κλυμένη
154 Κλυτίη
155 Κοκκυκώ
156 Κορωνίς
157 Κράνεια
158 Κραντώ
159 Κρήτη
160 Κρισίη
161 Κροκάλη
162 Κυανέη
163 Κυάνη
164 Κυδίππη
165 Κυλία
166 Κυματολήγη
167 Κυμοδόκη
168 Κυμοθόη
169 Κυμοπόλεια
170 Κυμώ
171 Κυπαρισσία
172 Κυράτσω
173 Κυρήνη
174 Λαμπετώ
175 Λαμπηθώ
176 Λαομέδεια
177 Λειαγόρη
178 Λεμονιά
179 Λεύκια
180 Λιβύη
181 Λίλαια
182 Λιμνώρεια
183 Λιπάρα
184 Λυσιάνασσα
185 Λωτίς
187 Μαία
188 Μάιρα
189 Μάκρις
190 Μαλίς
192 Μαρία
193 Μαρίκα
194 Μέθη
195 Μεθώνη
196 Μελανίππη
197 Μελία
198 Μελίτεια
199 Μέμφις
200 Μενεσθώ
201 Μενίππη
202 Μερόπη
203 Μηλόβοσις
204 Μήτις
205 Μινθώ
206 Μορέα
207 Μύστις
208 Νανά
209 Νέαιρα
210 Νέδα
211 Νέδη
212 Νεόμηρις
213 Νεράιδα
214 Νεράιδος
215 Νημερτής
216 Νηρηίς
217 Νήσια
218 Νυχεία
219 Ξάνθη
220 Οινάνθη
221 Ορσηίς
222 Ουρανία
224 Παγώνα
225 Παλλήνη
227 Πανόπεια
228 Πανωραία
229 Πασιθέα
230 Πειθώ
231 Πεισιθόη
232 Περδώ
233 Περθώ
234 Περσηίς
235 Πέτρα
236 Πιόνη
237 Πλαυκία
238 Πληξαύρα
239 Πληξαύρη
240 Πλουτώ
241 Πλωτώ
242 Πολυδώρα
243 Πολυνόη
244 Ποντοπόρεια
245 Προνόη
246 Πρυμνώ
247 Πυργώ
248 Ρήνη
249 Σαλαμίνα
250 Σαλμακίς
251 Σαώ
252 Σπάρτη
253 Σπειώ
254 Στερόπη
255 Στονυχία
256 Στυξ
257 Συκή
258 Σύριγξ
259 Ταϋγέτη
260 Τελεσθώ
262 Τιθορέα
263 Τύχη
264 Φαέθουσα
265 Φέρουσα
266 Φθονία
268 Φοίβη
270 Φτελέα
271 Φυγαλία
272 Φωσθονία
275 Χαρίκλεια
276 Χρύση
277 Χρυσόθεμις
278 Χρυσοτέλεια
279 Ψαλακάνθη
280 Ψαμάθεια
281 Ωκεανίς
282 Ωκυρρόη
283 Ωρείθυια
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία