Εορτές 14 Ιουλίου: Άγιος Απόστολος Ακύλας Άγιος Ουλρίχος Νικοδήμη Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης Ουλρίχα Σωσσίων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωνάς ο Λέριος Άγιος Ιωνάς ο Νισύριος Άγιος Νεόφυτος ο Φαζός Άγιος Παρθένιος ο οσιομάρτυρας Άγιος Ιωάννης Επίσκοπος Μεσσήνης Άγιος Ακύλας Άγιος Ηράκλειος Άγιος Ιούστος μάρτυρας Άγιος Ιωσὴφ ο Ομολογητής Άγιος Νικόδημος Άγιος Στέφανος ηγούμενος μονής Μαχριστσκ Όσιος Πέτρος μάρτυρας, ο Νέος
1 Άβας
2 Άγριος
3 Άγχιος
4 Αίσακος
5 Αμύδας
6 Άμυκος
7 Αμφίων
8 Ανφαχος
9 Αοβολος
10 Αργεύς
11 Αρήος
12 Άρητος
13 Αρκέας
14 Αρμαδίων
15 Αρμανδίων
16 Άρπαγος
17 Ασβόλος
18 Άστυλος
19 Αφαρεύς
20 Αφείδας
21 Βηροκτόνος
22 Βιάνωρ
23 Βραβήνωρ
24 Βρήεος
25 Βρόμιος
26 Γρύνειος
27 Γρυφαίος
28 Δάφνης
29 Δημολέων
30 Δίκτυς
31 Δόρπος
32 Δορύλαος
33 Δορύλας
34 Δούπων
35 Δρύαλος
36 Δυναίος
37 Έλατος
38 Έλιμος
39 Ελύμας
40 Εμμάχιας
41 Ενοπίων
42 Ερίγδουπος
43 Ετίφυλος
44 Ευρυέος
45 Ευρύνομος
46 Ευρυνσμός
47 Ευρυτίων
48 Θαύμας
49 Θηράμων
50 Θηρεύς
51 Θούριος
52 Ίππασος
53 Ιπποτίων
54 Ισοπλής
55 Ιφίνοος
56 Κενταυρίς
57 Κένταυρος
58 Κλάνις
59 Κριέων
60 Κρότος
61 Κύλωνας
62 Κυρηναίος
63 Λατρεύς
64 Λούπων
65 Λυκάβας
66 Λύκητος
67 Λυκίδας
68 Λυκόδας
69 Λύκος
70 Μάρης
71 Μέδων
72 Μελαγχαίτης
73 Μελανεύς
74 Μέρμερος
75 Μίμας
76 Μόνυχος
77 Νέσσος
78 Νεφέλη
79 Νύκεων
80 Ξόνιος
81 Οδιέης
82 Όϊκλος
83 Όμαδος
84 Όρειος
85 Ορνεύς
86 Ούρειος
87 Παιάντωρ
88 Παλύνωρ
89 Πατραίος
90 Πεεραίος
91 Περιμπίδης
92 Πέτρος
93 Ποιοήνωρ
94 Πραξίων
95 Πυράκμων
96 Πύρης
97 Ριφεύς
98 Ροίεος
99 Ρόικος
100 Ροίτος
101 Σρύαλος
102 Τηλεβόας
103 Υλαίος
104 Φαιοκόμης
105 Φρίξος
106 Φρύξος
107 Φώλος
108 Χθόνιος
109 Χρόμιος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία