Εορτές 22 Μαΐου: Άγιος Αιμίλιος ο Αφρικανός Άγιος Κόδρος Κόδρη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιγιαλεύς Αιγιάλη Αιήτη Αιήτης Αίθρια Απολλόδημη Απολλόδημος Απολλοδότη Απολλόδοτος Απολλοδούρη Απολλοδούρης Διοξίππη η Ηλιάδα Ήλιος Ιδαλία Ιδάλιον Κίρκη Πασιφάη Πασιφάης Φαέθουσα η Ηλίάδα Φαέθων Χρυσηλία Χρυσήλιος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος Αγία Σοφία η Ιατρός Άγιος Βασιλίσκος Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρτυς Μάρκελλος Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας Β' Οικουμενική Σύνοδος Καλός Κάστος Οσία Καλή
1 Άβα
2 Αβάδνη
3 Αβαρβαρέη
4 Αβρετία
5 Αγανίππη
6 Αγαύη
7 Αγνή
9 Αγχιάλη
10 Αγχινόη
11 Αδμήτη
12 Αδράστεια
13 Αελλόπους
14 Αία
15 Αίγειρος
16 Αιγιάλεια
17 Αίγινα
19 Αίγλη
20 Αιθερία
21 Αιθούσα
22 Αιξ
23 Ακάστη
24 Ακκαλίς
25 Ακταία
26 Αλθαία
27 Αλία
28 Αλιμήδη
29 Άλκη
30 Αλκινόη
31 Αλκίππη
33 Αλκυών
34 Αλσηΐς
35 Αλφεσίβοια
36 Αμάθεια
37 Αμαρυλλίς
39 Αμβροσία
40 Άμπελος
41 Αμυμώνη
42 Αμφινόμη
43 Αμφιρώ
44 Αμφιτρίτη
45 Ανθή
46 Ανθηδόνη
48 Αργανθώνη
49 Αργιόπη
50 Αργυρά
51 Αρέθουσα
53 Αρμονία
54 Άρπινα
55 Αρσινόη
56 Αρσίππη
57 Ασία
58 Αστερία
59 Αστερόπη
60 Αυξώ
61 Αυτονόη
62 Αχαιά
63 Βαθύκλεια
64 Βάλανος
65 Βυβλίς
66 Γαλαξαύρη
67 Γαλάτεια
68 Γαλήνη
69 Γανυμήδα
70 Γελασία
71 Γλαύκη
72 Γλαυκονόμη
73 Γνωσία
74 Γοργύρα
75 Δανάη
76 Δεξιθέα
77 Διώνη
78 Διωξίππη
79 Δριμώ
81 Δρυόπις
82 Δυναμήνη
83 Δωδώνη
84 Δωτία
85 Ελίκη
86 Εριφία
87 Ερύθεια
88 Ερωφίλη
89 Εσπερέθουσα
90 Εσπερίς
91 Εστία
92 Εύα
93 Ευαγόρη
94 Ευάδνη
95 Ευάρνη
96 Εύβοια
97 Ευδώρη
98 Ευθυμία
99 Ευκαρπία
100 Ευκράτη
101 Ευλιμένη
102 Ευμόλπη
103 Ευνίκη
104 Ευπόμπη
105 Ευρυδίκη
106 Ευρώπη
107 Εύφημη
108 Εφυδάτια
109 Ζευξώ
110 Ηγερία
111 Ηγήτρια
112 Ηιόνη
113 Ηλειάς
114 Ηλέκτρα
115 Ηλιάς
116 Ησιόνη
117 Θάλεια
119 Θέλπουσα
120 Θέμις
121 Θεμιστώ
122 Θέτις
123 Θηραμένη
124 Θόη
125 Θόωσα
126 Θρoνία
127 Ιάκχη
128 Ιάνειρα
129 Ιάνθη
130 Ιδαία
131 Ιδυία
132 Ιπποθόη
133 Ιππονόη
134 Ιππώ
135 Ίσιρα
136 Καλιάδνη
137 Καλλιγένεια
138 Καλλικρήτη
139 Καλλιρόη
140 Καλλίστη
141 Καλυψώ
143 Καμάρινα
144 Κάπελη
145 Καρύα
146 Κασταλία
147 Κελαινώ
148 Κερκηίς
149 Κέρκυρα
150 Κίρκη
151 Κλεοδώρα
152 Κλεομήδη
153 Κλυμέμη
154 Κλυμένη
155 Κλυτίη
156 Κνωσσία
157 Κοκκυκώ
158 Κορωνίς
159 Κράνεια
160 Κραντώ
161 Κρήτη
162 Κρισίη
163 Κυανέη
164 Κυάνη
165 Κυδίππη
166 Κυλία
167 Κυματολήγη
168 Κυμοδόκη
169 Κυμοθόη
170 Κυμοπόλεια
171 Κυρήνη
172 Λαμπετώ
173 Λάνα
174 Λαομέδεια
175 Λειαγόρη
176 Λεύκια
177 Λιβύη
178 Λίλαια
179 Λιμνώρεια
180 Λιπάρα
181 Λυσιάνασσα
182 Λωτίς
184 Μαία
185 Μάιρα
186 Μάκρις
187 Μαλίς
189 Μαρία
190 Μαρίκα
191 Μέθη
192 Μεθώνη
193 Μελανίππη
194 Μελία
195 Μελίτεια
196 Μέμφις
197 Μενεσθώ
198 Μενίππη
199 Μερόπη
200 Μηλόβοσις
201 Μήτις
202 Μινθώ
203 Μορέα
204 Νανά
205 Νέαιρα
206 Νεόμηρις
207 Νεράιδα
208 Νεράιδος
209 Νημερτής
210 Νήσια
211 Νυχεία
212 Ξάνθη
213 Οινάνθη
214 Ορσηίς
215 Ουρανία
217 Παλλήνη
219 Πανόπεια
220 Πασιθέα
221 Πειθώ
222 Πεισιθόη
223 Περδώ
224 Περσηίς
225 Πέτρα
226 Πιόνη
227 Πλαυκία
228 Πληξαύρη
229 Πλουτώ
230 Πλωτώ
231 Πολυδώρα
232 Πολυνόη
233 Ποντοπόρεια
234 Προνόη
235 Πρυμνώ
236 Ρήνη
237 Σαλαμίνα
238 Σαλμακίς
239 Σαώ
240 Σπάρτη
241 Σπειώ
242 Στερόπη
243 Στονυχία
244 Στυξ
245 Συκή
246 Σύμη
247 Σύριγξ
248 Ταϋγέτη
249 Τελεσθώ
251 Τιθορέα
252 Τύχη
253 Φαέθουσα
254 Φέρουσα
255 Φηγαία
256 Φθία
257 Φθονία
259 Φοίβη
261 Φτελέα
262 Φυγαλία
263 Φωσθονία
266 Χρύση
267 Χρυσόθεμις
268 Χρυσοτέλεια
269 Ψαλακάνθη
270 Ψαμάθεια
271 Ωκυρρόη
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία