Εορτές 24 Μαΐου: Οσία Παλλαδία Φήστα Φήστος Χριστιανή Χριστιανός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Μαρκιανή Αγία Σωσάννη η μάρτυρας Άγιος Θεοδωρίσκος Άγιος Θεόδωρος Άγιος Ιωάννης Άγιος Καλλίνικος ο μάγος Άγιος Κυριακός εξ Ευρύχου Κύπρου Άγιος Κυριάκος το Νήπιο Άγιος Μαρκελίνος Αγιος Μελέτιος ο Στρατηλάτης Άγιος Μερκούριος Άγιος Φαύστος Όσιος Ρωμύλος Όσιος Φωτεινός
1 Αβροτέλεια
2 Αγησίδαμος
3 Αιήτης
4 Ακμονίδας
5 Αλίοχος
6 Αλκίας
7 Αλκίμαχος
8 Αλκμήνης
9 Αλώπεκος
10 Αντιμέδων
11 Αριστοκλείδας
12 Αριστοκράτης
13 Αριστομένης
14 Αρκέας
15 Αρύτη
16 Ασκληπιγένεια
17 Αστέας
18 Αυτοχαρίδας
19 Βαβέλυκα
20 Βαθύλαος
21 Βιτάλη
22 Βουλαγόρας
23 Βροντεύς
24 Βρύας
25 Βρύσων
26 Βρυώ
27 Γλυκίνος
28 Γύττιος
29 Δακίδας
30 Δαμοκλής
31 Δαμοτάγης
32 Δαμώ
33 Δάμων
35 Δείναρχος
36 Δικαίαρχος
37 Δικάς
38 Δίκων
39 Διοκλής
40 Δόμων
41 Εκκελώ
42 Έλανδρος
43 Ελικάων
44 Έλλωρις
45 Ένανδρος
46 Ένδιος
47 Επίσυλος
48 Επίφρων
49 Επίχαρμος
50 Έρατος
51 Εστιαίος
52 Εύανδρος
53 Ευέλθων
54 Ευέτης
55 Ευθοσίων
56 Εύθυνος
57 Ευθύνους
58 Εύμοιρος
59 Ευξίθεος
60 Ευρυκράτης
61 Ευρυμέδων
62 Ευρύφημος
63 Ζάλευκος
64 Ζάλμοξις
65 Ζώπυρος
66 Ηλοθάλης
67 Θεανώ
68 Θρασύδαμος
69 Θυμαρίδας
70 Ίκκος
71 Ίππασος
72 Ιππόστρατος
73 Καινίας
74 Κάλαϊς
75 Καραφροντίδας
76 Κέραμβος
77 Κλεαίχμα
78 Κλεάνωρ
79 Κλεάρατος
80 Κλεόφρων
81 Κλέων
82 Κρίτων
83 Λασθένεια
84 Λαφάων
85 Λεάναξ
86 Λεοντία
87 Λεόφρων
88 Λεπτίας
89 Λύραμνος
90 Μαλλίων
91 Μάρις
92 Μελησίας
93 Μενέστωρ
94 Μένων
95 Μέτων
96 Μέτωπος
97 Μιλτιάδης
98 Μίλων
99 Μιμνόμαχος
100 Μνησίβουλος
101 Μύης
102 Μυία
103 Μυλλίας
104 Νάστας
105 Νεόκριτος
106 Πασιφάη
107 Πέτρος
108 Σίλλος
109 Σμίλης
110 Σωσίστρατος
111 Σώστρατος
112 Τίμαιος
113 Τιμάρετος
114 Τιμάρης
115 Τιμάσιος
116 Τιμησιάναξ
117 Τιμοσθένης
118 Τιμύλα
119 Τυρσηνίς
120 Τυρσηνός
121 Φαίδων
122 Φαινεκλής
123 Φιλτίς
124 Ώκελλος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία