Εορτές 21 Φεβρουαρίου: Άγιος Σέρβουλος Άγιος Σιρίκιος Βήρα Εριφία Έριφος Σέρβουλη Σιρίκη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανδρέας Άγιος Βερούλιος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας Άγιος Ζαχαρίας Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Ιωάννης Γ' Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Άγιος Μαξιμιανός Άγιος Σατουρνίνος Άγιος Σεκουνδίνος Άγιος Φελίσιος Άγιος Φουρτουνάτος Όσιος Ανατόλιος Όσιος Τιμόθεος, ο εν Συμβόλοις
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγλαΐα
9 Αγωνίς
10 Αίγινα
12 Αιξ
13 Ακροτελεύτιον
14 Αλεξία
15 Άλκη
16 Αναϊτις
17 Ανθή
18 Άντια
19 Αξίνη
20 Αρισταγόρα
21 Αριστόκλεια
22 Αρχεάνασσα
23 Αρχιδίκη
24 Αρχίππη
25 Ασπασία
26 Αστερία
27 Αυδάτα
28 Βακχίς
29 Βακχυλίς
30 Βιάγκα
31 Βιλιστίχη
32 Βόα
33 Βοΐσκα
34 Βρόμιον
35 Γλυκέρα
36 Γνάθαινα
37 Γναθαίνιον
38 Γοργόνα
39 Γράμμη
40 Γρυμαία
41 Γύγη
42 Δανάη
43 Δημηλάτα
44 Δημώ
45 Διδύμη
46 Διοτίμα
47 Δοξιθέα
48 Δροσίς
49 Δωρίχα
50 Ειρήνη
52 Ερμιόνη
53 Ερπυλλίς
54 Ερωτηίς
55 Ευάρδη
56 Εύκλεια
57 Ευξίππη
58 Ευφορία
59 Ευφροσύνη
60 Ηδεία
61 Ηδύλη
62 Θαλασσία
63 Θαργηλία
64 Θαυμάρια
65 Θεανώ
66 Θεοδότη
67 Θεολύτη
68 Θεττάλη
69 Θεωρίς
70 Θρυαλλίς
71 Ιερόκλεια
72 Ιόεσσα
73 Ιππαρχία
74 Ιππάφεσις
75 Ισθμιάς
76 Καλλιστράτη
77 Κοναλλίς
78 Κόρη
79 Κορωνίς
80 Κρατίνα
81 Κροκάλη
82 Κρωβύλη
84 Κυμβάλιον
85 Κύννα
86 Κυρήνη
87 Λαγίς
88 Λαγίσκα
89 Λαΐς
90 Λαμία
91 Λάμια
92 Λαμπυρίς
93 Λαμπώ
94 Λαπάδιον
95 Λασθένεια
96 Λέαινα
97 Λεοντία
98 Λοπάδιον
99 Λυδία
100 Λύκα
101 Λύκαινα
102 Λυναιτόκυστον
103 Λύρα
104 Λυσανία
105 Λυσιδίκη
106 Μάγισσα
107 Μαμμάριον
108 Μανία
109 Μαρώνεια
110 Μεγαλοστράτη
111 Μεγάρα
112 Μέγιλλα
113 Μεδοντιάς
114 Μετάνειρα
115 Μητίχη
116 Μικώ
117 Μνάσα
118 Μνησαρέτη
119 Μνησίς
120 Μούσα
121 Μυλτώ
122 Μύρινα
123 Μυρίππη
124 Μυρρίνη
125 Μυρτίς
126 Μύστα
127 Μύστις
128 Ναννάριον
129 Νάννιον
130 Ναννώ
131 Νέαιρα
132 Νίκη
135 Νικίππη
136 Νικοστρατίς
137 Ξενοδάμεια
138 Οία
139 Οινάνθη
140 Οινοθόη
141 Ολυμπιάς
142 Οπώρα
143 Παγκάστη
144 Παλαίστρα
145 Παλαιστώ
146 Παμφίλη
147 Παναρέτη
148 Παννυχίς
149 Παρθενίς
150 Πάροινος
151 Παρόραμα
152 Πασιφάη
153 Πασιφίλη
154 Πατροφίλη
155 Πετάλη
156 Πλαγγών
157 Ποθεινή
158 Πολύκλεια
159 Πολυξένη
160 Πράξυλλα
161 Προδίκη
162 Πυθιάς
163 Πυθιονίκη
164 Πυνθονίκη
165 Πυραλίς
166 Ροδόκλεια
167 Ροδόπη
168 Σαλμωνίς
169 Σαπφώ
170 Σατύρα
171 Σεκλίνη
172 Σθενέλη
173 Σιγή
174 Σιμαίθα
175 Σιμμίχη
176 Σινώπη
177 Σκιώνη
178 Σκοτία
179 Σμίκρη
180 Σταγών
181 Στρατόλα
182 Στρατονίκη
183 Στρυβήλη
184 Σωσσάνδρα
185 Τιγρίς
186 Τιμάνδρα
187 Τιμάριον
188 Τρυφωνία
189 Υάκινθις
190 Υμνίς
191 Φάνιον
192 Φανοστράτη
193 Φίλα
194 Φιλαινίς
195 Φιλάνδρα
196 Φίλη
197 Φιλήμουσα
198 Φιλίνη
199 Φιλίσκη
200 Φιλοξένη
201 Φιλουμένη
202 Φιλύρα
203 Φιλώτις
204 Φοίβη
206 Φορμίσιον
207 Φρύνη
208 Χαρίκλεια
209 Χαριτοβλέφαρος
210 Χαριτώ
211 Χίμαιρα
212 Χορηγίς
213 Χρυσάριον
214 Χρύση
215 Χρύσιλλα
216 Χρυσογόνη
217 Ψαμάθεια
218 Ώκιμον
219 Ωφελία
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία