Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λίμνη Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Αγάθαρχος
2 Αγασίας
3 Αγέας
4 Αγέλαος
5 Αγέμαχος
6 Αγεύς
7 Αγήνωρ
8 Αγήσαρχος
9 Αγησίας
10 Αγησίδαμος
11 Αγησίμαδος
12 Αγησίστρατος
13 Αγίας
14 Άγις
15 Αγνός
16 Αθηδάρας
17 Αθήναιος
18 Αθηνόδωρος
19 Αιγεύς
20 Αιγίας
21 Αιγίδας
22 Αίγιος
23 Αίλιος
24 Αίσυπος
25 Αισχίνης
26 Αισχύλος
27 Άκανθος
28 Ακματίδας
29 Ακουσίλαος
30 Αλέξανδρος
33 Αλεξίβιος
34 Αλεξίνικος
35 Αλκαίνετος
36 Αλκέτας
37 Αλκιβιάδης
38 Αλκίδας
39 Αλκιμέδων
40 Άλκιμος
41 Αλκμήνης
42 Αμησινάς
43 Άμμων
44 Αμύντωρ
45 Αμφιάραος
46 Ανάξανδρος
47 Ανδρέας
48 Ανδρόμαχος
49 Ανδρομένης
50 Ανδροσθένης
51 Ανθεστίων
52 Άνοχος
53 Αντήνωρ
54 Αντιγένης
55 Αντίγονος
56 Αντικλής
57 Αντικράτης
58 Αντίοχος
59 Αντίπατρος
60 Απελλής
62 Απολλόδωρος
63 Απολλοφάνης
64 Απόλλων
65 Απολλώνιος
66 Άρατος
67 Αρίστανδρος
68 Αριστόδημος
69 Αριστοκλείδας
70 Αριστόλοχος
71 Αριστομένης
72 Αριστοφών
73 Αριστώνυμος
74 Αρκεσίλαος
75 Αρριχίων
76 Αρρύβας
77 Αρτεμίδωρος
78 Άρυτος
79 Αρχέδαμος
80 Αρχέλαος
81 Αρχίας
82 Αρχίδαμος
83 Αρχίλοχος
84 Άρχιππος
85 Ασιατικός
86 Αστυάναξ
87 Άστυλος
88 Άτταλος
89 Αττικός
90 Ατυάνας
91 Αυρήλιος
92 Αυφίδιος
93 Αχιλλεύς
96 Βαρασδάτης
97 Βαυκίς
98 Βελιστίχης
99 Βοιωτός
100 Βριμίας
101 Βύκελος
102 Γάιος
103 Γέλων
104 Γέρηνος
105 Γλαύκος
106 Γναεύς
107 Γόργος
108 Γρύλος
109 Γύλις
110 Δαϊκλής
111 Δάιππος
112 Δαμάγητος
113 Δαμαιθίδας
114 Δαμάρετος
115 Δαμάσιππος
116 Δαμάτριος
118 Δαμίσκος
119 Δαμοκράτης
120 Δαμόξενος
121 Δάμων
123 Δάνδης
124 Δάσμων
125 Δειδάς
126 Δεινόλοχος
127 Δεινοσθένης
128 Δείφιλος
129 Δημάδης
130 Δημάρατος
131 Δήμαρχος
132 Δημήτριος
133 Δημόκριτος
134 Δημοσθένης
135 Δημόστρατος
136 Διαγόρας
138 Διακτορίδης
139 Δίαλλος
140 Δίδυμος
141 Δίκων
142 Διογένης
143 Διόγνητος
144 Διόδοτος
145 Διόδωρος
146 Διοκλής
147 Διονυσόδωρος
148 Διοφάνης
149 Δίφιλος
150 Δίων
151 Δόρυκλος
152 Δούρις
153 Δρομεύς
154 Δωριεύς
155 Δωρόθεος
156 Δώτιος
157 Εικάσιος
158 Εκάτομνος
159 Ελλάνικος
160 Εμαυτίων
161 Εμπεδοκλής
162 Ενικεύς
163 Εξαίνετος
164 Έπαινος
165 Επίδαυρος
166 Επιθέρσης
167 Επικράδιος
168 Επίνικος
169 Επιτελίδας
170 Επιχάρης
171 Ερατοσθένης
172 Εράτων
173 Εργοτέλης
174 Ερίτιμος
175 Ερμαγόρας
176 Ερμησιάναξ
177 Ερμογένης
178 Ερυξίας
179 Ετοιμοκλής
180 Ευαγόρας
181 Ευανορίδας
182 Εύβουλος
183 Ευβώτας
184 Εύδαμος
185 Ευθυκλής
186 Ευθυμένης
187 Εύθυμος
188 Ευκλείδης
189 Ευπόλεμος
190 Εύπωλος
191 Ευρυάδης
192 Ευρύβατος
193 Ευρυβιάδης
194 Ευρύβοτος
195 Ευρυκλής
196 Ευρύλας
197 Ευρυμένης
198 Ευστόλιος
199 Ευτελίδης
200 Εφάρμοστος
201 Εφουδίων
202 Ζωπυρος
203 Ηγήμων
204 Ηλιόδωρος
205 Ηρακλείδης
206 Ηράκλειτος
207 Ηρόδοτος
208 Ηρόδωρος
209 Ήρων
210 Θάλπις
211 Θεασίδης
212 Θεογένης
213 Θεόγνις
214 Θεόδωρος
215 Θεόπομπος
216 Θεόπροπος
217 Θεότιμος
218 Θεόχρηστος
219 Θερσίλοχος
220 Θέρσιος
221 Θεσσαλός
222 Θέων
223 Θήρων
224 Θράσων
225 Θυμίλος
226 Ιδαίος
227 Ιέρων
228 Ιερώνυμος
229 Ικαδίων
230 Ίκκος
231 Ιολαΐδας
232 Ιππόβοτος
233 Ιπποκλέας
234 Ιπποκράτης
235 Ιππόμαχος
236 Ίππος
237 Ιπποσθένης
238 Ιππόστρατος
239 Ισαρίων
240 Ισίδωρος
241 Ισόμαχος
242 Κάλας
243 Καλλεύς
244 Καλλιάδης
245 Καλλικλής
246 Καλλικράτης
247 Κάλλιππος
248 Καλλισθένης
249 Κάλλιστος
250 Καλλιτέλης
251 Κάλλων
252 Κάπρος
253 Καρτέρων
254 Κασίας
255 Κεράς
256 Κητεύς
257 Κίμων
259 Κλεισθένης
260 Κλειτόμαχος
261 Κλειτόστρατος
262 Κλεογένης
263 Κλεόδωρος
264 Κλεομάντης
265 Κλεόμαχος
266 Κλεόξενος
267 Κλεοπτόλεμος
268 Κλεοσθένη
269 Κλεοσθένης
270 Κλεόστρατος
271 Κλέων
272 Κλεώνδας
273 Κλητίας
274 Κλίτων
275 Κομαίος
276 Κραναός
277 Κράτης
278 Κρατίνος
279 Κρατισθένης
280 Κραυξίδας
281 Κρέων
282 Κρίσων
283 Κριτόδαμος
284 Κροκίνας
285 Κρόκων
286 Κύλωνας
287 Κυνίσκα
288 Κυνίσκας
289 Κυνίσκος
290 Λάβαξ
291 Λάδας
292 Λάδρομος
293 Λακράτης
294 Λάμαχος
295 Λάμπις
296 Λασθένης
297 Λαστρατίδας
298 Λαχαρίδας
299 Λάχων
300 Λεοντίσκος
301 Λέων
302 Λεωνίδας
303 Λεωχάρης
304 Λίχας
305 Λουκάς
306 Λύγδαμις
307 Λυκίνος
308 Λυκομήδης
309 Λύκος
310 Λυκόφρων
311 Λυκώτας
312 Λύσιππος
313 Μάγνος
314 Μαρίων
315 Μάρκος
316 Μεγακλής
317 Μελανκόμας
318 Μενάλκης
319 Μένανδρος
320 Μενέδημος
321 Μενεπτόλεμος
322 Μενεσθεύς
323 Μενόδωρος
324 Μένος
325 Μικίνας
326 Μικίων
327 Μικρίνας
328 Μιλτιάδης
329 Μίλων
330 Μίνως
331 Μνασέας
332 Μνασίβουλος
333 Μνάσων
334 Μόσχος
335 Μυρκεύς
336 Μύρων
337 Μύς
338 Ναρυκίδας
339 Νελαϊδας
340 Νεοκρέων
341 Νέρων
342 Νίκανδρος
343 Νικάνωρ
344 Νίκαρχος
345 Νικέας
346 Νικόδαμος
347 Νικοκλέας
348 Νικόμαχος
349 Νικόστρατος
350 Νικοφών
351 Νίκων
353 Ξέναρχος
354 Ξενόδαμος
355 Ξενόδικος
356 Ξενόδοκος
357 Ξενόθεμις
358 Ξενοκλής
359 Ξενόμβροτος
360 Ξενοπείθης
361 Ξενοφάνης
362 Ξενοφών
363 Ξένων
364 Όλυμπος
365 Ολυνθεύς
366 Ονησίκριτος
367 Ονόμαστος
368 Όρθων
369 Όρσιππος
370 Παγώνδας
371 Παιάνιος
372 Παμμένης
373 Πανδίων
374 Παντακλής
375 Παντάριστος
376 Παντάρκης
377 Παρμενίων
378 Πασίχορος
379 Παταϊκός
380 Πεισίστρατος
381 Περιγένης
382 Πλούταρχος
383 Πολέμων
384 Πολίτης
385 Πολυκλεύς
386 Πολύκτωρ
387 Πολυμήστωρ
388 Πολύμναστος
389 Πολυνείκης
390 Πολύξενος
391 Πολυπείθης
392 Ποπλίων
393 Πουλυδάμας
394 Πραξαγόρας
395 Πραξιδάμας
396 Πρωτόλαος
397 Πυθαγόρας
398 Πυθοκλής
399 Πυθόστρατος
400 Πύθων
401 Πυριλάμπης
402 Πύτταλος
403 Πώλος
404 Πώρος
405 Ρηξίβιος
406 Ριψόλαος
407 Ρόδων
408 Σαραπίων
409 Σάτυρος
410 Σελεάδας
411 Σέλευκος
412 Σιμμίας
413 Σιμύλος
414 Σκάμανδρος
415 Σμάραγδος
417 Σοφός
418 Στέφανος
419 Στόμας
420 Στόμιος
421 Στράτων
422 Συβαριάδης
423 Σύμμαχος
424 Σφαίρος
425 Σφοδριάς
426 Σωδάμας
427 Σωκράτης
428 Σώπατρος
429 Σωσιάδης
430 Σωσιγένης
431 Σώσιππος
432 Σώστρατος
433 Σωτήρ
434 Σώφρων
435 Ταυροσθένης
436 Τέλλις
437 Τέλλων
438 Τεριναίος
439 Τηλέμαχος
440 Τιβέριος
441 Τίμαιος
442 Τιμάνθης
443 Τίμαρχος
444 Τιμασίθεος
445 Τιμόδημος
446 Τιμόθεος
447 Τιμοκράτης
448 Τιμοσθένης
449 Τίμων
451 Τίσανδρος
452 Τισικράτης
453 Τλασίμαχος
454 Τορύμβας
455 Τρύφων
457 Τρωίλος
458 Υπέρβιος
459 Υπήνος
460 Ύσμων
461 Υψικλής
462 Φαίδιμος
463 Φαίδρος
464 Φάνας
465 Φείδων
466 Φερίας
467 Φιλάμμων
468 Φιλίνος
469 Φίλιππος
470 Φίλιστος
471 Φιλόμβροτος
472 Φιλόμηλος
473 Φιλόνικος
474 Φιλούμενος
475 Φίλων
477 Φιλώτας
478 Φορμίων
479 Φρικίας
480 Φρύνος
481 Φύλαξ
482 Φωκίων
483 Χαίρων
484 Χαρμίδης
485 Χάρμις
486 Χείλων
487 Χείμων
488 Χιόνης
489 Χοιρίλος
490 Χρυσάμαξος
491 Χρυσόγονος
492 Ψαύμιος
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία