Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Ραάβ
2 Ραβούλα
3 Ραβουλάς
4 Ραγάβ
5 Ραδάμανθης
6 Ραδινή
7 Ράδιος
8 Ραδμίλα
9 Ράικο
10 Ραΐς
11 Ράκης
12 Ράλλης
13 Ραλλία
14 Ράλφ
15 Ραμά
16 Ραμαδάν
17 Ραμαζί
18 Ραμόν
19 Ραμόνα
20 Ραμπελια
21 Ραμφίας
22 Ράνια
23 Ραντμίλα
24 Ραούλ
25 Ραούλαινα
26 Ράρος
27 Ραϋμόνδη
28 Ραϋμόνδος
29 Ραφαήλ
30 Ραφαηλία
31 Ράφι
32 Ραφίκα
33 Ραχάβ
34 Ραχήλ
35 Ἀργά
36 Ἀργίνουσσα
37 Ρέα
38 Ρέαινα
39 Ρέαινος
40 Ρεβέκκα
41 Ρεβοκάτα
42 Ρεβοκάτος
43 Ρεγγίνα
44 Ρεγγίνος
45 Ρεζενδά
46 Ρεζενδάς
47 Ρεία
48 Ρείσης
49 Ρειώνη
50 Ρεμζιε
51 Ρεμίγια
52 Ρεμίγιος
53 Ρεμος
54 Ρένα
55 Ρενάτα
56 Ρενάτε
57 Ρενάτος
58 Ρενέ
59 Ρενιέρης
60 Ρένος
61 Ρέρη
62 Ρευκάτα
63 Ρευκάτος
64 Ρεψιμία
65 Ἴρη
66 Ρήγαινα
67 Ρήγας
68 Ρήνα
69 Ρήνη
70 Ρηνιώ
71 Ρηνούλα
72 Ρηξήνορας
73 Ρηξήνωρ
74 Ρηξίβιος
75 Ρήξος
76 Ρήσος
77 Ρησώ
78 Ρητόριος
79 Ρία
80 Ριάνα
81 Ριάννα
82 Ριανός
83 Ρίγμος
84 Ριγω
85 Ριγωτου
86 Ριζάριος
87 Ρίζος
88 Ριζούλα
89 Ρικ
90 Ρίκα
91 Ρίκκος
92 Ριμμά
93 Ριμμάς
94 Ρίνα
95 Ρινέσος
96 Ρινέττα
97 Ρίνθων
98 Ρίνος
99 Ρίνων
100 Ριρίκα
101 Ἀριστοκλειανὸς
102 Ἀριστώνυμη
103 Ρίτα
104 Ριτβαν
105 Ρίτος
106 Ρίτσα
107 Ρίτσιαρτ
108 Ρίτσος
109 Ριφεύς
110 Ἐριφύλιος
111 Ριχάρδος
112 Ριψόλαος
113 Ρίων
114 Ροβέρτα
115 Ροβέρτος
116 Ροβήρος
117 Ροβοάμ
118 Ρογάτα
119 Ρογάτος
120 Ρογήρος
121 Ροδαμάνθη
122 Ροδάμανθυς
123 Ροδάνθη
124 Ροδάνθης
125 Ροδειάς
126 Ροδελπιδα
127 Ροδερίκα
128 Ροδερίκος
129 Ροδία
130 Ροδίππη
131 Ρόδιππος
132 Ροδίων
133 Ροδοθέα
134 Ροδόθεος
135 Ροδόκλεια
136 Ροδοκλής
137 Ροδόλφος
138 Ροδονθέα
139 Ροδονίκη
140 Ροδόπη
141 Ροδόπης
142 Ροδοφών
143 Ροδοφώσσα
144 Ροδόχρους
145 Ρόδω
146 Ρόδων
147 Ρόζα
148 Ροζαλία
149 Ρόζαλιν
150 Ροζαμπέλα
151 Ροζάνθη
152 Ροζάνθης
153 Ροζάννα
154 Ροζέ
155 Ροζέτα
156 Ροζέτος
157 Ρόζμαρι
158 Ρόζυ
159 Ρόη
160 Ρόης
161 Ροϊδη
162 Ροϊδω
163 Ροίεος
164 Ρόικος
165 Ροίτος
166 Ροιώ
167 Ρολάνδη
168 Ρολάνδος
169 Ρομάν
170 Ρόμβη
171 Ρόμυ
172 Ροντόλφο
173 Ροσλάνα
174 Ρόσση
175 Ροσσίτσα
176 Ροστισλάβα
177 Ροστισλάβος
178 Ροτάνια
179 Ρότζερ
180 Ροτισλάβ
181 Ρότνεϊ
182 Ρουβήν
183 Ρουβίμ
184 Ρουδάμα
185 Ρούθ
186 Ρούλα
187 Ρούλης
188 Ρουμβίνη
189 Ρουμελίντα
190 Ρουμελιώτισσα
191 Ρουμπίνη
192 Ρουμπίνος
193 Ρουντιν
194 Ρουσέτος
195 Ρουσης
196 Ρούσκα
197 Ρούσσα
198 Ρουσσης
199 Ρούσσος
200 Ρουστίκα
201 Ρουστικός
202 Ρούφη
203 Ρούφος
204 Ρυάκη
205 Ρύαξ
206 Ρυνδακω
207 Ἀρχιάλας
208 Ρωμαία
209 Ρωμαίος
210 Ρωμαλέα
211 Ρωμανή
212 Ρωμανός
213 Ρωμύλα
214 Ρωμύλος
215 Ρωξάνη
216 Ρωξάνθη
217 Ρωσια
218 Ρωσσετος
219 Ρώσσος
220 Ρωτής
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία