Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Ήβη
2 Ηβιάννα
3 Ηβίκκος
4 Ήβων
5 Ηγάθραξ
6 Ηγάνθη
7 Ηγάνθης
8 Ηγείας
9 Ηγέλεως
10 Ηγέλοχος
11 Ηγέμουσα
12 Ηγέμων
13 Ηγερία
14 Ηγέριος
15 Ηγέστρατος
16 Ηγηδιάναξ
17 Ηγησάνδρα
18 Ηγησανδρίδας
19 Ηγήσανδρος
20 Ηγησιάναξ
21 Ηγησίας
22 Ηγησίβουλος
23 Ηγησικλής
24 Ηγησίλεως
25 Ηγησίνους
26 Ηγήσιππος
27 Ηγησιπύλη
28 Ηγησίπυλος
29 Ηγησίστρατος
30 Ηγήτρια
31 Ηγήτωρ
32 Ηγίας
33 Ηγίης
34 Ηγουμένη
35 Ηγούμενος
36 Ηδάνθη
37 Ηδάνθης
38 Ηδεία
39 Ηδηφών
40 Ἀηδὼν
41 Ηδόνη
42 Ηδύλη
43 Ηδύλος
44 Ηδυμελής
45 Ηδύοινος
46 Ηδύπνους
47 Ηετίων
48 Ηετίωνας
49 Ηιονέας
50 Ηιόνη
51 Ηλάνθη
52 Ηλάνθης
53 Ηλεάνα
54 Ηλεί
55 Ηλειάς
56 Ηλείος
57 Ηλέκτρα
58 Ηλεκτρύων
59 Ηλενώρα
60 Ηλεύς
61 Ηλί
62 Ηλιάναξ
63 Ηλιάνθη
64 Ηλιάννα
65 Ηλιάς
66 Ηλίας
67 Ηλιαχτίδα
68 Ηλίη
69 Ηλιξ
70 Ηλιογέννητη
71 Ηλιοδώρα
72 Ηλιόδωρος
73 Ηλιόκαλη
74 Ηλιονεύς
75 Ήλιος
76 Ηλιοστάλακτη
77 Ηλιοστάλακτος
78 Ηλιοτόκος
79 Ηλιού
80 Ηλιοφώτη
81 Ηλιόφωτος
82 Ηλοθάλη
83 Ηλοθάλης
84 Ηλύσια
85 Ημαθίωνας
86 Ημέρα
87 Ημήτριος
88 Ημιθέα
89 Ημιθέων
90 Ηνιοπεύς
91 Ηνιόχη
92 Ηνίοχος
93 Ήνοψ
94 Ηπιόνη
95 Ηποτίδης
96 Ήπυτος
97 Ηρ
98 Ήρα
99 Ηραιέας
100 Ηρακλεία
101 Ηρακλείδης
102 Ηρακλείδια
103 Ηρακλείμουσα
104 Ηρακλείμων
105 Ηράκλειτος
106 Ηρακλής
107 Ηράκων
108 Ηρέας
109 Ήρη
110 Ηριγόνη
112 Ηριγόνος
113 Ηριδανός
114 Ηρίλλα
115 Ήριλλος
116 Ηριλόχεια
117 Ηρίλοχος
118 Ήριννα
119 Ηριππίδας
120 Ήρκος
121 Ήρμης
122 Ηροδίκη
123 Ηρόδικος
124 Ηροδότη
125 Ηρόδοτος
126 Ηρόδωρος
127 Ηρομένης
128 Ηρόπυθος
129 Ηροσάνθη
130 Ηροσάνθης
131 Ηροστράτη
132 Ηρόστρατος
133 Ηρόφαντος
134 Ηροφίλη
135 Ηρόφιλος
136 Ηρόφυτος
137 Ηρώ
138 Ηρώδης
139 Ηρωδιάς
140 Ήρων
141 Ηρώνδα
142 Ηρώνδας
143 Ήρως
144 Ησαΐα
145 Ησαΐας
146 Ησαύ
147 Ησίοδος
148 Ησιονεύς
149 Ησιόνη
150 Ησκόος
151 Ησυχία
152 Ησύχιος
153 Ηφαιστία
154 Ήφαιστος
155 Ηχώ
156 Ηώ
157 Ηώνη
158 Ηώς
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία