Εορτές 21 Ιουνίου: Άγιος Αφροδίσιος Άγιος Ιουλιανός από την Κιλικία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αριέτα Αριέτος Αρμονία Αρμονίας Ηδύλη Ηδύλος Θαμύρα Θαμύρας Θάρσιππος Καλλιφρονίς Καλλίφρων Κλεωνείδη Κλεωνείδης Κλονάς Κλονία Κόννος Κοννύς Λύρα Λύρος Μελιξώ Μελιξώς Μελωδία Μελωδός Μετέλλα Μέτελλος ο Ακραγαντίνος Μουσική Μουσικός Νότα Νότης Ορφέα Ορφεύς Τερπάνδρα Τέρπανδρος ο Λέσβιος Τραβιάτα Ύαγνις Υπερόπη Υπερόπης Φιλάμμουσα Φιλάμμων
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βασίλισσα Άγιος Αναστάσιος Άγιος Κέλσος Πούπλιος Κορνήλιος Αρίστων
1 Χαλκάορ
2 Αγαύη
3 Αγχιμάχη
4 Αελλώ
5 Αιγαία
6 Αίγλη
7 Αινία
8 Αινίππη
9 Άλκη
10 Αλκιβία
11 Αλκινόη
12 Αλκίππη
14 Αμαζόνιος
15 Αμαζών
16 Αμαστρίνη
17 Αναία
18 Άνδρεα
19 Ανδροδάιξα
20 Ανδρομάχη
21 Αντιάνειρα
22 Αντιμάχη
23 Αντιόπη
24 Αρετή
25 Αρμονία
26 Ασπιδοχάρμη
27 Αστερία
28 Αταλάντη
29 Βρεμούσα
30 Γρυνεία
31 Γωρυτόεσσα
32 Δαμνίππη
33 Δηιάνειρα
34 Διωξίππη
35 Εγχεσίμαργη
36 Ερίβοια
37 Ευάνδρη
38 Ευρυάλη
39 Ευρυβία
40 Ευρυλόφη
41 Ευρυπύλη
42 Έφεσος
43 Θάληστρις
44 Θεμίσκυρα
45 Θίβα
46 Θωρήκη
47 Ιοδόκη
48 Ιοξεία
49 Ιπποθόη
50 Ιππολύτη
51 Ιππώ
52 Ισοκράτεια
53 Ιφινόμη
54 Ιφίτη
55 Κελαινώ
56 Κλείτη
57 Κλεοπτολέμη
58 Κλυμένη
59 Κνήμις
60 Κοία
61 Κοινία
62 Κύμη
63 Κύννα
64 Λαμπετώ
65 Λαοδόκη
66 Λατώρεια
67 Λεία
68 Λυσίππη
69 Μαρπησία
70 Μελανίππη
71 Μενίππη
72 Μολπίς
73 Μύρινα
74 Μύρλεια
75 Μυτιλήνη
76 Οϊστροφή
77 Ορσηίς
78 Οτρήρη
79 Πάλλα
80 Πανταρίστη
81 Πενθεσίλεια
83 Πιτάνη
84 Πολέμουσα
85 Πριήνη
86 Προθόη
87 Σάμορνα
88 Σινώπη
89 Σισύρβη
90 Σμύρνα
91 Τέκμησσα
92 Τοξοάνασσα
93 Τοξοφόνη
94 Τράλλα
95 Φιλίππα
96 Φόβη
97 Ωρείθυια
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία