Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Ύαλος
6 Υάνθις
7 Ύας
8 Υβλησίη
9 Υβλήσιος
10 Υβόν
11 Υβόννη
12 Υβρίας
13 Υγεία
14 Υγείνος
15 Υγιεία
16 Υγίνα
17 Υγίνος
18 Ύδαρνις
19 Ύδνα
20 Ύδρα
21 Υδρέα
22 Υδρεάς
23 Υδροχόη
24 Υδροχόος
25 Υδυλη
26 Υέλη
27 Ύη
28 Ύης
29 Υιός
30 Υιών
31 Ύλα
32 Υλαίος
33 Ύλας
34 Υλένια
35 Υλεύς
36 Υλη
37 Ύλλος
38 Υλότης
39 Υμεναία
40 Υμέναιος
41 Υμήν
42 Υμνία
43 Υμνίς
44 Υολανδα
45 Υόνη
46 Υπακοή
47 Υπάκοος
48 Υπαπαντή
49 Υπατία
51 Υπάτιος
52 Υπατόδωρος
53 Υπείροχος
54 Υπείρων
55 Υπεράνθη
56 Υπεράνθης
57 Υπερανίππη
58 Υπεράνιππος
59 Υπεράσιος
60 Υπέρβια
61 Υπέρβιος
62 Υπέρβολος
63 Υπέρεια
64 Υπερείδη
65 Υπερείδης
66 Υπερέχιος
67 Υπερήνωρ
68 Υπερήνωψ
69 Υπέρης
70 Υπεριονίς
71 Υπερίππη
72 Υπερίππος
73 Υπερίων
74 Υπερμενης
75 Υπερμήστρα
76 Υπερμνήστρα
77 Υπερμνήστωρ
78 Υπερόπη
79 Υπερόπης
80 Υπερόχη
81 Υπέροχος
82 Υπέρτιμος
83 Υπέρφας
84 Υπήνος
85 Υπνος
86 Υπομονή
88 Υπόμονος
89 Υπονομή
90 Υπόνομος
91 Ύρια
92 Υριέας
93 Υρμίνα
94 Υρμίνη
95 Υρνηθώ
96 Ύρτακος
97 Υρτία
98 Ύρτιος
99 Υρώ
100 Υσάρνη
101 Ύσαρνος
102 Υσμίνη
103 Υσμινίας
104 Ύσμουσα
105 Ύσμων
106 Υφαλίουσα
107 Υφαλίων
108 Υψεύς
109 Υψήνωρ
110 Υψίκλεια
111 Υψικλής
112 Υψικράτης
113 Υψιπύλη
114 Υψίπυλος
115 Υψουράνιος
116 Υψούς
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία