Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λίμνη Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ύαγνις
2 Υάδα
3 Υάκινθις
4 Υάκινθος
5 Ύαλος
6 Υάνθις
7 Ύας
8 Υβλησίη
9 Υβλήσιος
10 Υβόν
11 Υβόννη
12 Υβρίας
13 Υγεία
14 Υγείνος
15 Υγιεία
16 Υγίνα
17 Υγίνος
18 Ύδαρνις
19 Ύδνα
20 Ύδρα
21 Υδρέα
22 Υδρεάς
23 Υδροχόη
24 Υδροχόος
25 Υδυλη
26 Υέλη
27 Υιός
28 Υιών
29 Ύλα
30 Υλαίος
31 Ύλας
32 Υλένια
33 Υλεύς
34 Υλη
35 Ύλλος
36 Υλότης
37 Υμεναία
38 Υμέναιος
39 Υμήν
40 Υμνία
41 Υμνίς
42 Υολανδα
43 Υόνη
44 Υπακοή
45 Υπάκοος
46 Υπαπαντή
47 Υπατία
49 Υπάτιος
50 Υπατόδωρος
51 Υπείροχος
52 Υπείρων
53 Υπεράνθη
54 Υπεράνθης
55 Υπεράσιος
56 Υπέρβια
57 Υπέρβιος
58 Υπέρβολος
59 Υπέρεια
60 Υπερείδης
61 Υπερέχιος
62 Υπερήνωρ
63 Υπερήνωψ
64 Υπέρης
65 Υπερίδης
66 Υπερίππη
67 Υπερίππος
68 Υπερίων
69 Υπερμενης
70 Υπερμήστρα
71 Υπερμνήστρα
72 Υπερόπη
73 Υπερόπης
74 Υπερόχη
75 Υπέροχος
76 Υπέρτιμος
77 Υπέρφας
78 Υπήνος
79 Υπνος
80 Υπομονή
82 Υπόμονος
83 Υπονομή
84 Υπόνομος
85 Ύρια
86 Υριέας
87 Υρμίνα
88 Υρμίνη
89 Υρνηθώ
90 Ύρτακος
91 Υρτία
92 Ύρτιος
93 Υρώ
94 Υσάρνη
95 Ύσαρνος
96 Υσμίνη
97 Υσμινίας
98 Ύσμουσα
99 Ύσμων
100 Υφαλίουσα
101 Υφαλίων
102 Υψεύς
103 Υψήνωρ
104 Υψίκλεια
105 Υψικλής
106 Υψικράτης
107 Υψιπύλη
108 Υψίπυλος
109 Υψουράνιος
110 Υψούς
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία