Εορτές 26 Φεβρουαρίου: Αγία Ανατολή Όσιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης Πορφυρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Σκαρλάτη Σκαρλάτος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Νικόλαος ο Κατοπινός Αγία Κυριακή Αγία Παρασκευή Αγία Φωτεινή η Μεγαλομάρτυς Αγία Φωτίς Αγία Φωτώ Άγιος Βίκτωρ Άγιος Θεόκλητος ο φαρμακός Άγιος Ιωάννης ο Κάλφας ο Νεομάρτυρας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Άγιος Ιωσής Άγιος Σεβαστιανός ο Δούκας Άγιος Φωτεινός Άγιος Χριστόδουλος Όσιος Νικόδημος «οι εν τω σπηλαίω» Όσιος Σεβαστιανός του Ποσεσόνε
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Ταναγραία
18 Ταναγραίος
19 Τάνια
20 Τάνις
21 Τάνταλος
22 Ταξιάρχης 
23 Ταξιαρχία
24 Ταξιδιάρα
25 Ταξικράτη
26 Τάρα
27 Ταραξάνδρα
28 Ταράξανδρος
29 Ταραξία
30 Ταραξίας
31 Ταραξίππα
32 Ταράξιππος
33 Τάραρχη
34 Τάρας
35 Ταράχη
36 Τάραχος
37 Ταργίταος
38 Ταρζαν
39 Τάριελ
40 Ταρίνα
41 Ταριχάνι
42 Ταρκύνιος
43 Ταρραίος
44 Ταρσία
45 Ταρσισία
46 Ταρσίσιος
47 Τάρταρος
48 Τάσα
49 Ταταρνώτισσα
50 Τάτια
51 Τάτιος
52 Τατσελος
53 Τάτση
54 Τάτσι
55 Τατσιάν
56 Ταϋγέτη
57 Ταΰγετος
58 Ταύρα
59 Ταύρος
60 Ταυροσθένη
61 Ταυροσθένης
62 Τάφιος
63 Ταώραα
64 Τε Αρόχα
65 Τέα
66 Τέβρος
67 Τεγεάτης
68 Τεγύριος
69 Τειρεσίας
72 Τειρεσίη
73 Τεισίας
74 Τέκμησσα
75 Τέκμων
76 Τεκούσα
77 Τεκταίος
78 Τέκτων
79 Τελαμών
80 Τελέας
81 Τελέδαμος
82 Τελεδίκη
83 Τελένικος
84 Τελέσαρχος
85 Τελέσας
86 Τελεσθώ
88 Τελεσιάδας
89 Τελεσίας
90 Τελεσικράτης
91 Τελέσιλλα
92 Τελεσίνικος
93 Τελέσιππα
94 Τελεσταγόρας
95 Τελέστης
96 Τελεσφόρα
97 Τελεσφόρος
98 Τελετία
99 Τελέτιος
100 Τελευταγόρα
101 Τελευταγόρας
102 Τελεύτας
103 Τελευτίας
104 Τελέων
105 Τέλης
106 Τέλλην
107 Τελλίας
108 Τέλλις
109 Τέλλος
110 Τέλλων
111 Τελχίν
112 Τελχινία
113 Τεμασίων
114 Τέμπρος
115 Τενάγης
116 Τέναρος
117 Τενθρηδών
118 Τεντούς
119 Τεό
120 Τερβιλία
121 Τερβίλιος
122 Τερεντία
123 Τερεντίων
124 Τερηδών
125 Τέρης
126 Τεριναίος
127 Τερπάνδρα
128 Τέρπανδρος
129 Τερπιάδης
130 Τέρπιος
131 Τέρπων
132 Τέρτια
133 Τέρτιος
134 Τέρτυλλος
135 Τερφονία
136 Τέρψη
137 Τερψημέρη
138 Τέρψια
139 Τερψίας
140 Τερψιθέα
141 Τερψικλής
142 Τερψικράτη
143 Τερψικράτης
144 Τερψιχόρη
145 Τερψίχορος
146 Τερψίων
147 Τέτα
148 Τέταμος
149 Τέτη
150 Τέτος
151 Τέτρικα
152 Τετρικός
153 Τέττα
154 Τεύθρας
155 Τεύκρα
156 Τεύκρος
158 Τεύταμος
159 Τευταμύας
160 Τευτίαπλος
161 Τεφάντη
162 Τέφαντος
163 Τεφίλη
164 Τέφιλος
165 Τέχνη
166 Τέχνων
167 Τζάκος
168 Τζανετίνα
169 Τζανέτος
170 Τζανής
171 Τζεϊλιαν
172 Τζέϊμς
173 Τζέϊν
174 Τζέλα
175 Τζελένα
176 Τζεμάλ
177 Τζένιφερ
178 Τζεραλντίν
179 Τζέσικα
180 Τζιακελίν
181 Τζιβαγιέρα
182 Τζιενγκες
183 Τζιλιάνα
184 Τζίνα
185 Τζιοζεφίν
186 Τζιούντιθ
187 Τζιχάτ
188 Τζιωάννα
189 Τζο
190 Τζοάννα
191 Τζοβάνης
192 Τζογιάννα
193 Τζόλυ
194 Τζουανσέρι
195 Τζούλια
196 Τζουμα
197 Τζόυς
198 Τζούστα
199 Τζούστος
200 Τζώζεφ
201 Τζων
202 Τζωρτζ
203 Τζωρτζέλλα
204 Τζωρτζίνα
205 Τηδεύς
206 Τηθύς
207 Τηλαύγη
208 Τηλαύγης
209 Τηλεβόας
210 Τηλεγόνη
211 Τηλέγονος
212 Τηλέδαμος
213 Τηλεδίκη
214 Τηλεκλείδης
215 Τηλεκλής
216 Τηλεμάχη
217 Τηλέμαχος
218 Τήλεμος
219 Τηλεφάνεια
220 Τηλεφάνης
221 Τηλεφάντα
222 Τηλέφαντος
223 Τηλέφη
224 Τήλεφος
225 Τηληκλέας
226 Τήλος
227 Τήμενος
228 Τήνου
229 Τηρεύς
230 Τηρηϊς
231 Τήρης
232 Τηριδάη
233 Τήρω
234 Τίασα
235 Τιβέριος
236 Τιβουρτία
237 Τίβουρτος
238 Τίγασις
239 Τίγριος
240 Τιγρίς
241 Τιθόα
242 Τιθόης
243 Τιθορέα
244 Τιθορέος
245 Τιθωνός
246 Τίλδα
247 Τιλφούσα
248 Τιμαγένης
249 Τιμαγόρας
250 Τιμαία
251 Τιμαιθώ
252 Τιμαίνετος
253 Τίμαιος
254 Τιμαλίδα
255 Τιμαλίδας
256 Τιμάλκη
257 Τίμαλκος
258 Τιμάνδρα
259 Τίμανδρος
260 Τιμάνθης
261 Τιμανορίδας
262 Τιμάνωρ
263 Τιμάρατος
264 Τιμαρέτα
265 Τιμαρέτη
266 Τιμάρετος
267 Τιμάρης
268 Τιμάριον
269 Τιμαρχία
270 Τίμαρχος
271 Τιμάσαρχος
272 Τιμασίθεος
273 Τιμασικύπρα
274 Τιμασίκυπρος
275 Τιμάσιος
276 Τιμάχη
277 Τίμαχος
278 Τιμέας
279 Τιμηγενίδης
280 Τιμησιάναξ
281 Τιμησίθεος
282 Τιμία
283 Τίμιος
284 Τιμόδημος
285 Τιμοθέα
286 Τιμόθεος
287 Τιμοκήδης
288 Τιμόκλεια
289 Τιμοκλής
290 Τιμοκράτεια
291 Τιμοκράτης
292 Τιμοκρέουσα
293 Τιμοκρέων
294 Τιμόκριτος
295 Τιμολάα
296 Τιμόλαος
297 Τιμολέων
298 Τιμόμαχος
299 Τιμονόη
300 Τιμοξένα
301 Τιμόξενος
302 Τίμος
303 Τιμοσθένη
304 Τιμοσθένης
305 Τιμόστρατος
306 Τιμοφάνης
307 Τιμοχάρης
308 Τιμύλα
309 Τιμύχα
310 Τιμώ
311 Τίμων
313 Τιμώναξ
314 Τιμώσα
315 Τίνα
316 Τισαγόρα
317 Τισαγόρας
318 Τισαμόρη
319 Τίσανδρος
320 Τισιάδης
321 Τισίας
322 Τισικράτης
323 Τισίμαχος
324 Τισιφόνη
325 Τισίφονος
326 Τισσαμενός
327 Τίσσανδρος
328 Τισσαφέρνης
329 Τίτα
330 Τιταία
331 Τίτακος
332 Τιτάν
333 Τιτανίς
334 Τίτια
335 Τιτίκα
336 Τίτιος
337 Τίτορμα
338 Τίτορμος
339 Τίτος
340 Τίτσα
341 Τιτυός
342 Τιτυοστρηχος
343 Τίφυς
344 Τιφύση
345 Τλασίμαχος
346 Τληπτολέμα
347 Τληπτόλεμος
348 Τλησίας
349 Τμώλος
350 Τόλης
351 Τολμαίος
352 Τολμίδης
353 Τομαζίνα
354 Τομόροι
355 Τοντόρ
356 Τοξεύς
357 Τοξοάνασσα
358 Τοξοκράτη
359 Τοξοκράτης
360 Τοξοφόνη
361 Τοπλoύ
362 Τορίλαος
363 Τορος
364 Τορπιλία
365 Τορπίλιος
366 Τορύμβας
367 Τορώνη
368 Τορώνης
369 Τότα
370 Τοτός
371 Τουδώ
372 Τούλα
373 Τουμαζής
374 Τουμπίας
375 Τουνόμ
376 Τουντζαη
377 Τούρβων
378 Τουρβώσα
379 Τουρλιανή
380 Τοφαλλής
381 Τοφαλομενέλαος
382 Τραβιάτα
383 Τραγιανη
384 Τραγκυλίνα
385 Τραγκυλίνος
386 Τραϊανή
387 Τραϊανός
388 Τράλλα
389 Τραλλιανός
390 Τραπεζούς
391 Τάραρχος
392 Τρέα
393 Τρέβορ
394 Τρήχος
395 Τριάνθη
396 Τρίανθος
397 Τριανταφυλλιά
398 Τριαντάφυλλος
399 Τριάντης
400 Τρίαρος
401 Τριάς
404 Τριβαλός
405 Τριβιμία
406 Τριβίμιος
407 Τριγώνα
408 Τρίκαρδος
409 Τρικόλωνος
410 Τριοπίς
411 Τρίοψ
412 Τρίπτη
413 Τριπτόλεμος
414 Τρισεύγενη
415 Τρισόλβια
416 Τρισόλβιος
417 Τριτώ
418 Τρίτων
419 Τριφυλία
420 Τρίφυλος
421 Τρίφυνα
422 Τροβάτου
423 Τροίζηνος
424 Τροκολώνος
425 Τροοδία
426 Τροόδιος
427 Τρουλή
428 Τροφίμη
429 Τρόφιμος
430 Τροφωνία
431 Τροφώνιος
432 Τρυγών
433 Τρυπητή
434 Τρύπις
435 Τρύτων
436 Τρυφερή
437 Τρυφερός
438 Τρύφων
440 Τρυφωνία
441 Τρωάς
442 Τρώας
443 Τρωίλος
444 Τρώς
445 Τσαμπίκα
446 Τσαμπίκος
447 Τσάνος
448 Τσαντή
449 Τσάντος
450 Τσαρλς
451 Τσέλιος
452 Τσέλση
453 Τσικίτα
454 Τσικουρώνα
455 Τσιοπουριάν
456 Τσιτσα
457 Τσιτσέκα
458 Τσυκκώτισσα
459 Ττοφαλής
460 Ττοφής
461 Τύδας
462 Τυδέας
463 Τυδεύς
464 Τυλιανή
465 Τύλλιος
466 Τυμιχα
467 Τύμνης
468 Τυνδάρεος
469 Τύνδαρης
470 Τυνδάριχος
471 Τύννιχος
472 Τυννώνδας
473 Τυπάλδος
474 Τύραννος
475 Τύραννος
476 Τυρία
477 Τύριμμας
478 Τύριννα
479 Τυρνησίς
480 Τυρραίος
481 Τυρραστιάδας
482 Τυρσηνίς
483 Τυρσηνός
484 Τυρταίος
485 Τύρταμος
486 Τυρώ
487 Τυφλή
488 Τυφλός
489 Τυφοεύς 
490 Τυφωέας
491 Τυφών
492 Τυφώνη
493 Τύχη
494 Τυχική
495 Τυχικός
496 Τυχίος
497 Τύχων
498 Τωβία
499 Τωβίας
500 Τωβίτ
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία