Εορτές 23 Ιουλίου: Άγιος Βιτάλιος της Ραβέννας Απολλινάριος Βιτάλη Ιεζεκιήλ ο προφήτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Θύρσος εκ Καρπασίας Οσία Άννα η εν τω Λευκαδίω Πελαγία η Τηνιά
1 Ζαβουλών
2 Ζαγοράκης
3 Ζαγρεύς
4 Ζαϊμης
5 Ζαΐρα
6 Ζακελίνα
7 Ζακυνθία
8 Ζακύνθιος
9 Ζακχαία
10 Ζακχαίος
12 Ζάκχος
13 Ζαλακιώτισσα
14 Ζάλευκος
15 Ζάλμοξις
16 Ζαμπέλα
17 Ζαμπέτα
18 Ζαμπέτας
19 Ζάμπια
20 Ζανιθά
21 Ζανιθάς
22 Ζαννα
23 Ζάννες
24 Ζαννέτα
25 Ζαννέτος
26 Ζαρά
27 Ζαρίφης
28 Ζαρίφισσα
29 Ζαρουαντίνη
30 Ζαρουαντίνης
31 Ζαρουϊ
32 Ζαφειρία
33 Ζαφείριος
34 Ζαφειρογιάννης
35 Ζαφειρομήτσος
36 Ζαχαρία
37 Ζαχαρίας
38 Ζαχερ
39 Ζάχος
40 Ζεβεδαίος
41 Ζεβινά
42 Ζεβινάς
43 Ζέζα
44 Ζείρων
45 Ζέλα
46 Ζέλεια
47 Ζένα
48 Ζένας
49 Ζενεβιέβ
50 Ζένια
51 Ζένιος
52 Ζένος
53 Ζενων
54 Ζέππου
55 Ζεραχιώτισσα
56 Ζεριχιώτισσα
57 Ζερμπτίτσης
58 Ζέτα
59 Ζευξίδαμος
60 Ζευξίδας
61 Ζευξίππη
62 Ζεύξιππος
63 Ζεύξις
64 Ζευξώ
65 Ζεύς
66 Ζεφερίνο
67 Ζεφύρα
68 Ζέφυρος
70 Ζήθος
71 Ζήκος
72 Ζήλαρχος
73 Ζήλας
74 Ζήλια
75 Ζήλος
76 Ζήμαρχος
77 Ζην
78 Ζηναΐς
79 Ζηνίβενδη
80 Ζηνίβενδος
81 Ζηνικέτη
82 Ζηνικέτης
83 Ζηνοβία
85 Ζηνόβιος
86 Ζηνογένη
87 Ζηνογένης
88 Ζηνοδότη
89 Ζηνόδοτος
90 Ζηνοδώρα
91 Ζηνόδωρος
92 Ζηνόθεμις
93 Ζηνοκράτη
94 Ζηνοκράτης
95 Ζηνοκρίτη
96 Ζηνοκρίτης
97 Ζηνομένη
98 Ζηνόμενος
99 Ζηνοποσειδών
100 Ζηνοφάνης
101 Ζήνων
102 Ζηρυνθία
103 Ζήρυνθος
104 Ζήσα
105 Ζήσης
106 Ζήτης
107 Ζιζέττα
108 Ζίνα
109 Ζίνια
110 Ζίνιος
111 Ζίτσα
112 Ζνεζιάνα
113 Ζόγια
114 Ζοζεφίνα
115 Ζοροβάβελ
116 Ζουβάνης
117 Ζουζάνα
118 Ζούλλα
119 Ζουμπούλης
120 Ζουμπουλία
121 Ζοφιήλ
122 Ζυγμούνδη
123 Ζυγμούνδος
124 Ζυλή
125 Ζωάννα
126 Ζωάρκεια
127 Ζωγραφία
128 Ζωγράφος
129 Ζωζέφ
130 Ζωζώ
131 Ζωή
132 Ζωηάννα
133 Ζωήρρυτος
134 Ζώης
135 Ζωηφόρος
136 Ζώικα
137 Ζώιλα
138 Ζωίλος
139 Ζωκλέα
140 Ζωκύπρα
141 Ζώκυπρος
142 Ζώνα
143 Ζωναίος
144 Ζωνάς
145 Ζώνη
146 Ζωογόνος
147 Ζωοδότειρα
148 Ζωοδότρα
149 Ζωοδόχος
150 Ζωοπηγή
151 Ζωοπόρος
152 Ζωοτόκος
153 Ζώπυρος
154 Ζώρας
155 Ζώρζ
156 Ζωρζέττα
157 Ζωροάστρης
158 Ζώσιμη
159 Ζώσιμος
161 Ζωστήρος
162 Ζωτιάτης
163 Ζωτικίς
164 Ζωτικός
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία