Εορτές 20 Ιουλίου: Wilgefortis Wulmar Ηλιάς Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Ααρών ο Προφήτης Άγιος Ηλίας Φονταμίνσκυ Θεοσεβής Όσιος Αβραάμ του Κουκχλόμα
Σπάνιο ή Παράξενο
1 Αζήσιος
2 Αικατερίνος
3 Αιτωλίς
4 Αιτωλός
5 Ακεψεής
6 Ακρίβη
7 Αλαφούζος
8 Αλεβίζος
9 Αλτίνα
10 Αλτίνος
11 Ανήρ
12 Ανθοδέσμη
13 Άνοιξη
14 Αουρόρα
15 Απλοδώρα
16 Απλόδωρος
17 Αρχοντία
18 Αφθονία
19 Αφθόνιος
21 Αφόβητος
22 Αφράτος
23 Αφροκόμη
24 Αφροξυλάνθη
25 Άχθος
26 Βακίνα
27 Βαμβακία
28 Βάμβαξ
29 Βαρσαβάς
30 Βελούδω
31 Βενδολίνη
32 Βενδολίνος
33 Βίλντα
34 Βίλντε
35 Βουκεφάλα
36 Βουκεφάλας
37 Βρετός
38 Γιαννοελένη
39 Γκιούλα
40 Δαύκτος
41 Δεισδαιμόνας
42 Δερπούλη
43 Δερπούλης
44 Εξαρχία
45 Έξαρχος
46 Επαφρόδιτος
47 Επιστήμη
49 Επιστήμων
50 Ερμαφρόδιτος
51 Ευγραφία
52 Εύγραφος
53 Ευμορφία
54 Εύμορφος
55 Ευπρεπεία
56 Ευπρέπειος
57 Ζαρίφης
58 Ζαρίφισσα
59 Ζίνια
60 Ζίνιος
61 Ημήτριος
62 Θαμπελίνα
63 Θαμπελίνος
64 Θεμελίνα
65 Θεμέλιος
66 Θέσια
67 Θέσιος
68 Ιακίσχολος
69 Ιακϊώβ
70 Ιάμβουλος
71 Ιδησιδομενεύς
72 Ινδίς
73 Καλαπόθος
74 Καλόγερος
75 Καλογιάννα
76 Καλογιάννης
77 Καλοθετίνα
78 Καλόθετος
79 Καμέλιος
80 Κανακάρη
81 Κανακάρης
82 Καστροβακίνα
83 Κερδώ
84 Κέρδων
85 Κίρκος
86 Κοκκαλίνη
87 Κοκκώνα
88 Κοπρεύς
89 Κρήτη
90 Κυραψηλή
91 Λέας
92 Λεσβία
93 Λέσβιος
94 Λέχης
95 Λίλιθ
97 Λουκούλα
98 Λούκουλος
99 Λωΐς
100 Μαγκαφούλα
101 Μαλαξή
102 Μαλαξής
103 Μανέθων
104 Μανοδώρα
105 Μανόδωρος
106 Μαρανθία
107 Μαργαρίτης
108 Μαρέβα
109 Μένδρη
110 Μένδρης
111 Μοσχοκαρφένια
112 Μπάγια
113 Νικολβία
114 Νύξ
115 Νωαίνα
116 Νωαίνης
117 Οικουτούτου
118 Οκταϊ
119 Ομόνοια
120 Οσία
121 Όσιος
122 Παλαιστίνος
123 Πανωραίος
124 Παρουσία
125 Πατάπιος
126 Περδώ
127 Πιτυρεύς
128 Ποθητή
129 Ποθητός
130 Ποιμήν
131 Πουλουδία
132 Πουλουδιός
133 Προαναγγελλομένη
134 Σαβάνα
135 Σαβάνας
136 Σαραντία
137 Σαράντος
138 Σαρδανάπαλη
139 Σαρδανάπαλος
142 Σγουρή
143 Σγούρος
144 Σκότιος
145 Συνάναρχη
146 Συνάναρχος
147 Συνετή
148 Συνετός
149 Συννεφιά
150 Τριβίμιος
151 Τσαμπίκα
152 Τσαντή
153 Υπακοή
154 Υπέροχος
155 Φίρμιος
156 Φραγκόπουλος
157 Χαϊδεμένη
158 Χελώνη
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία