Εορτές 19 Απριλίου: Ρόδον Αμάραντον Αγία Φιλίππα Άγιος Αλπέγιος Άγιος Αριστόνικος Άγιος Εξπέδιτος Αριστονίκη Γαλάτα Εξπεδίτη Όσιος Γαλατάς
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αβροπέδιλη Αβροπέδιλος Αισχρηίς Ανθίππη η Θεσπιάδα Άνθιππος Αργήλη η Θεσπιάδα Αργήλης Ασωπίς η Θεσπιάδα Ελάχεια η Θεσπιάδα Ελαχύς Εξόλη η Θεσπιάδα Επιλαΐς η Θεσπιάδα Εύβοια η Θεσπιάδα Ευβώτη η Θεσπιάδα Ευρυβία η Θεσπιάδα Ευρυπύλη η Θεσπιάδα Ευρυτέλειος Ευρυτέλη η Θεσπιάδα Ηώνη η Θεσπιάδα Θεόπαις Ιπποκράτη η Θεσπιάδα Ίφις η Θεσπιάδα Καλαμήτις Κέρθη η Θεσπιάδα Κέρθης Κλυτίππη η Θεσπιάδα Κλύτιππος Λαοθόη η Θεσπιάδα Λαοθόης Λύση η Θεσπιάδα Λυσιδίκη η Θεσπιάδα Λυσίδικος Λυσίππη η Θεσπιάδα Μάρση η Θεσπιάδα Μελίνη η Θεσπιάδα Μελίνος Μενίππη η Θεσπιάδα Νικίππη η Θεσπιάδα Πανόπη η Θεσπιάδα Πατρώ η Θεσπιάδα Πυρίππη η Θεσπιάδα Πύριππος Τερψικράτη η Θεσπιάδα Φυληίς η Θεσπιάδα Ωκυπέτας Ωρία η Θεσπιάδα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Γεώργιος ο Ομολογητής Επίσκοπος Πισιδίας Ursmar Αγία Ασινέθ του Γκορίτσκυ Άγιο Πάσχα Άγιος Αγαθάγγελος ο Εσφιγμενίτης Άγιος Βίκτωρ ο Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Γκλαζώφ Άγιος Διονύσιος Άγιος Διόσκορος Άγιος Ερμογένης ο Μάρτυρας Άγιος Θεόδωρος ο Μάρτυρας Αγιος Παφνουτιος Ο Ιεροσολυμήτης, Ιερομαρτυρας Άγιος Ρούφος Άγιος Σωκράτης Άγιος Τρύφων Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ιουστινιανός Όσιος Όσιος Ανδρέας ο Ραϊθηνός Όσιος Σεβαστιανός του Καραγκάντα Όσιος Συμεών ηγούμενος μονής Φιλοθέου Πέτρος όσιος, ο Πιονίτης
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζέλα
8 Ναζι
9 Ναζλή
10 Ναζωραία
11 Ναζωραίος
12 Ναθαλία
13 Ναθάμ
14 Ναθάν
15 Ναθαναήλ
16 Ναθαναηλία
17 Ναϊάδα
18 Ναϊάς
19 Ναϊρα
20 Νάϊρχος
21 Ναισάδης
22 Νάκης
23 Νακου
24 Νακώλεια
25 Ναλιάν
26 Νανά
27 Ναννακος
28 Ναννάριον
29 Νάννιον
30 Ναννώ
31 Νάνση
32 Νάνσια
33 Νάνσυ
34 Νάντα
35 Νάντια
36 Ναντίνα
37 Νανώ
38 Νάξος
39 Νάοκλος
40 Ναόμι
41 Ναός
42 Ναούμ
43 Ναούμα
44 Νάπα
45 Ναπολεοντία
46 Ναπολέων
47 Ναρκαίος
48 Νάρκισσα
49 Νάρκισσος
51 Ναρσή
52 Ναρσής
53 Ναρυκίδας
54 Νασάμων
55 Νάσια
56 Νασίμ
57 Νάσος
58 Νασρεντίν
59 Νάσσα
60 Νάστας
61 Νάστης
62 Νάσω
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατέστα
69 Νατεύς
70 Νατζίμπ
71 Νάτια
72 Ναυβολίδης
73 Ναύβολος
74 Ναυκίδης
75 Ναυκλείδας
76 Ναυκλείδης
77 Ναυκλής
78 Ναύκλος
79 Ναυκράτης
80 Ναύκρατις
81 Ναυκύδης
82 Ναυμάχιος
83 Ναύπακτη
84 Ναύπακτος
85 Ναύπλιος
86 Ναύπων
87 Ναυσιγένης
88 Ναυσιθόη
89 Ναυσίθοος
90 Ναυσικά
92 Ναυσικάστη
93 Ναυσικλείδης
94 Ναυσικλής
95 Ναυσικός
96 Ναυσικράτης
97 Ναυσικύδης
98 Ναυσίμαχος
99 Ναυσιμέδων
100 Ναυσίνικος
101 Ναυσίνοος
102 Ναυσίππη
103 Ναυσιστράτη
104 Ναυσιφάνης
105 Ναυτέας
106 Ναφιέ
107 Ναχώρ
108 Νέα
109 Νεάδα
110 Νεάδας
111 Νέαιρα
112 Νέαιρος
113 Νέαιχμος
114 Νεάλκης
115 Νεάνθη
116 Νέανθος
117 Νεανία
118 Νεανίας
119 Νεάρχη
120 Νέαρχος
121 Νέας
122 Νέβε
123 Νεβζάτ
124 Νέβη
125 Νέβρος
126 Νεβροφόνη
127 Νεβροφόνος
128 Νέδα
129 Νέδη
130 Νέδοντας
131 Νέδων
132 Νείκαρχος
133 Νείλια
134 Νείλος
135 Νειοκλής
136 Νειτήτις
137 Νέκλερη
138 Νεκταρία
139 Νεκταριελένα
140 Νεκτάριος
141 Νεκτωρια
142 Νέλα
143 Νελαϊδας
144 Νέλβα
145 Νέλια
146 Νέλλη
147 Νεμεάς
148 Νεμέας
149 Νεμέσιος
150 Νέμεσις
151 Νέμη
152 Νένα
153 Νεόβη
154 Νεοβούλη
155 Νεόκλεια
156 Νεοκλείδης
157 Νεοκλής
158 Νεοκρέων
159 Νεόκριτος
160 Νεοκύπρα
161 Νεόκυπρος
162 Νεολαϊδας
163 Νεολλίς
164 Νεόλλις
165 Νεομάς
166 Νεόμηρις
167 Νεονέλλης
168 Νεονίλλη
169 Νεοπτόλεμος
171 Νέορος
172 Νεοφάνεισσα
173 Νεόφη
174 Νεοφύτα
175 Νεόφυτος
176 Νεοχάρης
177 Νέπα
178 Νέπως
179 Νεράιδα
180 Νεράιδος
181 Νεραντζιά
182 Νεράντζιος
183 Νέρδα
184 Νέρδων
185 Νερένια
186 Νεροφορούσα
187 Νέρων
188 Νεσρίν
189 Νέσσος
190 Νέσταβος
191 Νεστορία
192 Νέστος
193 Νέστωρ
194 Νέτζος
195 Νέτζω
196 Νεφαλίων
197 Νεφέλη
198 Νεφερτίτη
199 Νεφθαλείμ
200 Νέφθυς
201 Νεωθάλεια
202 Νεωθάλης
203 Νέων
204 Νεώνια
205 Νηίς
206 Νηλεύς
207 Νηλώ
208 Νημερτής
209 Νηρέας
210 Νηρηίδα
211 Νηρηίς
212 Νηρίτη
213 Νήριτος
214 Νήσια
215 Νήσιος
216 Νηφαίη
217 Νηφαλίων
218 Νήφουσα
219 Νήφων
220 Νιζέριος
221 Νικαγόρα
222 Νικαγόρας
223 Νικάδηνος
224 Νικαίνετος
225 Νικαίστας
226 Νικαίτη
227 Νικάνδρα
228 Νίκανδρος
229 Νικάνωρ
230 Νικαρέτη
231 Νικαρίστη
232 Νίκαρχος
233 Νίκας
234 Νικασίπολις
235 Νίκασος
236 Νικάσυλος
237 Νικάτωρ
238 Νικέας
239 Νίκη
242 Νικηπόλης
243 Νικηράτη
244 Νικήρατος
245 Νίκης
246 Νικηστράτη
247 Νικήστρατος
248 Νικήτα
249 Νικήτας
250 Νικητάτου
251 Νικηφόρα
252 Νικηφορία
253 Νικηφόρος
254 Νικίππη
255 Νίκιππος
256 Νίκλεια
257 Νικοβούλη
258 Νικόδαμος
259 Νικοδήμη
260 Νικόδημος
261 Νικοδίκη
262 Νικοδιονυσία
263 Νικοδιονύσιος
264 Νικοδρόμη
265 Νικόδρομος
266 Νικόδωρος
267 Νικοθόη
268 Νικοκλέα
269 Νικοκλέας
270 Νικοκράτης
271 Νικοκρέων
272 Νικολάη
273 Νικόλαος
274 Νικολβία
275 Νικόλβιος
276 Νικόλοχος
277 Νικομάχεια
278 Νικόμαχος
279 Νικομήδη
280 Νικομήδης
281 Νικοποιός
282 Νικοπολιτιανή
283 Νικοπολιτιανός
284 Νικορδέτη
285 Νικοσθένης
286 Νικοστρατίς
287 Νικόστρατος
288 Νικοτέλεια
289 Νικοτέλης
290 Νικοφάνης
291 Νικόφημος
292 Νικόφρων
293 Νικοφών
294 Νικόχριστος
295 Νίκυλλα
296 Νικώ
297 Νίκων
299 Νίνα
300 Νίνας
301 Νινέτα
302 Νίνη
303 Νίνιαν
304 Νινόν
305 Νίνος
306 Νινύας
307 Νιόβη
310 Νίοβος
311 Νιρεύς
312 Νίρις
313 Νιρσάς
314 Νίρων
315 Νισέρ
316 Νισθαϊαδουσα
317 Νισθεάδουσα
318 Νίτας
319 Νίτσα
320 Νόβια
321 Νοηλμάρης
322 Νοήμονας
323 Νοημωννομιων
324 Νοιτση
325 Νομία
326 Νομική
327 Νομικός
328 Νομίων
330 Νόννα
331 Νόννος
332 Νοντάρ
333 Νόντας
334 Νόπη
335 Νοράι
336 Νόρμα
337 Νοσίς
338 Νοσσίς
339 Νότα
340 Νοταράς
341 Νοτάρης
342 Νοτάριος
343 Νότης
344 Νότος
345 Νουά
346 Νούλα
347 Νούλη
348 Νουμήνιος
349 Νούνε
350 Νουνεχία
351 Νουνέχιος
352 Νουρίτσα
353 Νουρσελ
354 Νουσήνιος
355 Νούσια
356 Νουφρής
357 Νταίζη
358 Νταίηβιτ
359 Νταλάρα
360 Ντάλια
361 Νταλλιανή
362 Ντάνα
363 Ντάνια
364 Ντανιέλ
365 Ντάνιελ
366 Ντανιέλα
367 Ντάρικο
368 Ντέμης
369 Ντεμιρα
370 Ντέμυ
371 Ντέπη
372 Ντέρεκ
373 Ντεσισλάβα
374 Ντζάννα
375 Ντία
376 Ντιλάιλα
377 Ντιλένα
378 Ντίνα
379 Ντίνος
380 Ντιράν
381 Ντιράντι
382 Ντοκλής
383 Ντομένικα
384 Ντομινίκ
385 Ντόναν
386 Ντονάτα
387 Ντονατέλα
388 Ντόρα
389 Ντορζής
390 Ντοριάννα
391 Ντορίνα
392 Ντόροθυ
393 Νύκεων
394 Νυκτεύς
395 Νύκτιμος
396 Νυμφαία
397 Νυμφαίος
398 Νυμφοδώρα
399 Νυμφόδωρος
400 Νυμφοκλής
401 Νυμφοτόκος
402 Νύξ
403 Νύσα
404 Νυσηίς
405 Νύσος
406 Νυχεία
407 Νύχτα
408 Νωαίνα
409 Νωαίνης
410 Νώε
412 Νώνακρις
413 Νώνη
414 Νώνης
415 Νώντια
416 Νώραξ
417 Νωρίνα
©2024 names-n-gifts.com - Επικοινωνία